Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Σύμβουλος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΥΕΝ: Σύσκεψη
Πράσινο φος για
Πατρών-Πύργου
Εγκρίθηκε ο φακελος Μεγάλου
Την ανάθεση μελέτης στο ΕΛΚΕ
GE εξετάζει το υπουργείο για το
Νέο διάβημα για
θαλάσσιο μέτώΠΟ
νου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εξασφαλισμένα 293
e pop Amw
ψεις και για δημιουργία δικτυ
για τις 8 εργολαβίες
Μανώνος 94 1 262 21 ηάτρα
2610 620 574
Fax: 2610 240 724
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ oaHroE ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΙ
Αράτου 20 & Κορίνθου Πάτρα
επιχειρησει) ν
Τιμή Φύλλου: 1,00 €
Περίοδο, r 1 Αρ. Φύλλου 1053
Απορρίμματα
> Η Τεκμηριωμένη πρόταση του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος δημιουργεί
nd , Προυποθέσεις
διανομής
TEIONOMIKH BOMBA
sesssereenfel διεξόδου για Κανακάρη και ανΤΙδρομήσεις
APANONOY XyTA.Aire1ΡΑΣ
Τα σκουπίδια Αιγίου, ΣυμΠολιτείΤο ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος με μια ολοκληρωμένη Πρότασή του, δημιουργεί Προυποθέσεις διεξόδου στα προβλήματα Που έχουν
παρουσιαστεί στην διάνοιξη mς Κανακάρη.
Στην Πρόταση τεκμηριώνεται γιατί είναι «μονόδρομος» οι αντιδρομήσεις Κορίνθου και
Κανακάρη και η Πεζοδρόμηση της Maki.
νος, ως αΠοτέλεσμα μια γενικότερης (εδώ
και δεκαετίες) Πολιτικής συμφωνίας της Πό.
λης. Η τελική λύση Παραπέμπεται στο κοντι.
νό μέλλον σε συνδυασμό με την παραδοση
της Μικρής Περιμετρικής και συνολικότερες
κυκλοφοριακές Παρεμβάσεις. Προϋπόθεση
ένας op0νυμένος διάλογος με όλους τους
ενδιαφερόμενους και με ευθύνη του Δήμου.
Οι Πληροφορίες θέλουν σχετική Ημερίδα να
Πραγματοηοιείαι στις αρχές Μαϊου.
αςκαιΕρινεού μοιράζονται στους |
OmKparveza, om
6 ΧΥΤΑ της Δυτικής Ελλάδας. Η
απόφαση σηματοδοτεί τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε
διαπεριφερειακό επίπεδο, ξεπερκλοφοιακού (Μελέτη
Δοξιάδη 1999)-n
νώντας τα αυστηρά τοικά όριαΊ
Τι θα πληρώσουν οι Αιγιώτες για
διάνοιξη της
en συνδυά εται με την
αντιδρόμηση της (και
Σελ 12-13
Ενισχύσεις ΜμΕ θαετουλάχιστονεδώ
Δημοσιευθηκε και δέχεται Προτάσεις το καθεστώς ενισχύσεων
«Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ, του
αναπτυξιακού νόμου 4399/2o16
από 4 Απριλίου και μέχρι τις 30
Ιουνίου 2018
και 20
ιδια κατεύθυνση κινείται και ο αντιστοιχος
επικαιρ°r101ημένος
xiprnc. om oxenn
μελέτη 100 Δημου
Παράων το 2017.
Απόψεις. σελ.8
Προορισμός
Κέντρο Λογοθεραπε1as
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Κασταμονίτη Ελένη, MA
Master EibiKns Ayuyns στο Πανεπιστήμιο UEL του Λονδίνου
ματικών Βιοτεχνικών και
Αχαϊας σε συνεργασία με
τον «Σύμβουλο Επιχειρήσε- ΕΧδηλώσεων της ΟΕΒΕΣΝΑ
ων» Παρουσιάζουν την Προ- (Αράτου 21) mv ολοκληρω.
σεχή Τετάρτη 25 Απριλίου μένη τουριστική Πλατφόρμα
στις 7 μ.μ., στην αίθουσα holidayemotions.com.
Ψυχολογική Στήριξη
«Ειδική Αγωγή
Η τεχνολογία ενώνει
la ΠΟλλαπλά οφέλη για την Πάτρα ano mv m0υκή ανάπτυξη
του δίκτυου 5G Προοοοουν επτά Παραγυνικοί φορείς, οι οποίοι εκαοοουν τη σύμφωνη γνώμη τους, σχετικά με mv arloqaση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής να επιλέξει την Πάτρα
ως Πόλη Πιλότο στη νέα Ψηφιακή κοινωνία. μασ με τιν Πόλη
για παιδιά και ενήλ1KES/
στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήναs
Γούναρη 136 (ηλ.Quovoias) Πάτρα
τηλ. Ραντεβου: 6932700236
[email protected] www.kastamoniti.gr
www.aplopolis.gr
Ανθεί0s 38 & Ακτή Δυμακον. Τηλ.: 2610 315478
Σελ. 5, «ολογραφία» σελ.2
AaForum
www.forumanaptixis.groe ορας ηγήσει Ο
ες οι
ρεπορτάζκαι βίντεο.