Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
116ρύεται στη Σκάλα
Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί
της Λακωνίας nou είναι εγγεγραμμένοι
«Δρόμος των reφυριών»
Στις 3 Ιουνίου» σελ 15
Ο,τι ψάχνεις είναι εδώ!
sil ΌλεςοιΑΙΤΕΛΙΕΣ
ο Σύλλογος «Ο λων Προστασίας
στις σελίδες 12 & 13
| του Ποταμού Ευρώτα>> σελ. 7
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τηλ. 2731 081253 Fax:2731 081250 * [email protected]« www.lakonikos.gr
Ξεκίνησε το ευροπαϊκό έργο INHERIT
«Ασπίδα» στην παράκτια-θαλάσσια
κληρονομιά της Πελοποννήσου
ανάδειξη του
Βυζαντινού Μυστρ
της ιστορικής έδρας του
Δήμου Σηάρτης στο Μυστρά.
Στόχος η προστασία από τις αρνητικές επιδράσεις του τουρισμού
επωνυμία "Σύλλογος Φλιον
| Βυζαντινής Πολιτείας MuΗ εναρκτήρια συνεδρίαση της
κοινοησειας του Ευρωπαικού
έργου «INHERIT Sustainable
tourism strategiesto conserve
Κέντρο της ΤρίΠΟλης.
Το έργο INHERIT στοχεύει στην
Προστασία της παράκτιας και
θαλάσσιας φυσιης κληρονο
μιάς από τις αρνητικές επιπτώ.
μέτρα ηροστασίας της φυσικής
κληρονομιάς και οιπολιτικές
τουριστικής ανάπτυξης θα ono
φασι ονται και εφαρμό ονται
μέσω μιας ανιούσας (bottomκών τουριστικών Πακέτων nou
θα αναδεικνυουν και θα συνδέ
ουν τις περιοχές INHERIT RA
έσι ώστε η υσική κληρονομιά
να γίνει το εργαλείο για την npdστρά
To npa ro Διοικητικό Συμ
Βούλιο του Συλλό ουσνροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Δημήτριος Καστάνης noεδρος Κωνσταντινος aa
Βιώλος αντιηρ εδρος
Mediterranean
coastal and Maritime natural σεις του τουρισμου και στην up διαδικασιας με τη συμμε σινη ανάπτυ η του τουρισμου
heritage» με ΕΠυκεφαλήςεταρο a ono non τους μεσω μιαςνεας τοχή τον τουριστικών στη Μεσόγειο και την Enun
την Περιφέρεια Πελο στρατηγικής τουριστικής ανά επο ειρήσεων και κάθε ομάδας κ von τηςτουριστικής e όου
στις παράκτιες και θαλάσσιες | 10άννης Λαζαρίδης (Υενικός
έλαθε χώρα την Τετάρτη και πτυξης Που εστιάζει
Πέμπτη 11-12 Απριλίου στο α] Στη δημιουργία npotunov BJ Στη διαμεσογειακή συνεργα- Περιοχέςτης.
Αποστολοηούλειο Πνευματικό Περιοχών INHERITURA όπου τα σία για την δημιουργία θεματι|γραμματέας,
ουνέχεια σελ.9
Αρνητική πρωτιά της Ελλάδας στην ΕΕ
Αυζης Κουρκούλης [μέλος]
Σοκάρει ο εθισμός των ανηλίκων
στον παράνομο τζόγο
του Μυστρά ως διεθνούς noΑποκαλυπτική συνέντευξη με αριθμούς που η
Onως λέει η κ. Τσίτσικα «n E- κού κέντρου εξερεύνησης.
λάδα κατακτά την αρνητική | ηροσέγγισης και ΠροΒολής
Προοτιά σε ποσοστά συμμετοχής της Βυζαντινής, ηολίτιομικής
και εθισμού στα τυχερά παιχνί- και γεωηολιτικής
δια σε ηλικίες κάτω των 180 | μίας και-μέσω aumc-menoμέσος όρος στην Ευρωπαϊκή λιτισμικής και οικονομική
Ενωση σε συμμετοχή τους τε- ανάπτυξης της ευρύτερης ne.
λευταίους 12 μήνες Βρίσκεται ριοχής.
στο 14%. Στην Ελλάδα. το 30%
λίκων στα τυχερά παιχνίδια
Βυκής Υγείας, κ. Αρτεμις Τσί
bookmakers gr. Με τους έφηθημερινά από διαφημίσεις
Η Χριστιανική
φορά τον τελευταίο χρόνο, ενώ
το 16% παίζει συχνότερα με στα| Ευρώπη δεν θέλει
1 μία νέα Οθωμανική
θερή συμμετοχή κάθε εβδο- Ι Αυτοκρατορία
Βλημα να λάβει ανεξέλεγκτες
συνέχεια σελ.9
Υράφει ο θανάσης Μαυρίδης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα