Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
αναμονή 220.000 συντάξεις και εφάπαξ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
gr Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Παρασκευή 20/04/2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 260-Αρ Φύλλου:
Σε συνέντευξη Τύπου που έγινε
χρονια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
εκ νά ο δάλονος για την κατάρτιση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση
Οι βασικοί άξονες που θα αναπτυχθεί η ΕΣΔ
Fiscal Monitor
προβλέπει για την επόμενη διετία
Παιχνίδια αριθμών"
με «αστερίσκο» μέτρων από ΔΝΤ
Ο-ΣΕΒΙΤΕΛ
or.Anwndin,της
Στο 2,9% του ΑΕΠ, χαμηλότερα από τον στόχο, το Πρωτογενές πλεόνασμα φέτος, λέει το ΔΝΤ αλλά «Ψηλώνει»
δύο μονάδες πς εκτιμήσεις του για το περυσινό αποτέ
λεσμα. Τι προβλέπει για την επόμενη διετία. «Τραμπά.
λα» με τα μέτρα
Προβλέψεις-ασανσέρ. Το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, μέσω της έκθ.
στον ΣΕΒΙΤΕΛ
Μοσκοβισί : Δεν χρειαζόμα
<< εταμφιεσ ένο»
εσης Του Fiscal Monitor,nonoia
δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα,
ανεβάζει κατα δύοολόκληρες μονά.
δες την πρόβλεψη για το πρωτογε
νές πλεόνασμα του 2017, εξακολουθεί όμως να προβλέπει Πως το
τρεχον ετοςοστόχος για Πρωτογε"
νές Πλεόνασμα δεν θα επιτευχθεί,
αν και με «βελτιωμένες» εκπμήσεις
όπως προεξοφλούσαν τις nponγουμενες ημερες κυβερνητικες
νη όνιο
Η Ελλάδα χρειάζεται έναν νέο διακανονισμό
με Τους πιστωτές της ευρωζώνης μετά Την
έξοδο της από ΤΟ Πρόγραμμα διάσωσης στις
20 Αυγούστου, ώστε να διασφαλιστεί Πως
συνεχίζεται η εφαρμογή Των μεταρρυθμίσεων και διατηρείτα ειθαρχεια στον
στηρίζει την συνεχιζόμενη εφαρμογή τα επόμενα χρόνια Των υιοθετημένων μεταρρυθμίσεων, καθώς και την επιδίωξη σταθερών
δημοσιονομικών πολιτικών-που όμως δεν θα
είναι ένα νέο πρόγραμμα μεταμφιεσμένο»,
αναφέρει ο κ. Μοσκοβισί σε ομιλία ου έχει
ιδιώτες
προμηθευτε
Να μειωθεί δίκαια
ηχρευσηΠρομηθευτή
ρευματος
Προϋπολογισμό, σύμφωνα με Τον Ευρωπαίο προετοιμάσει για Το Ινστιτούτο Peterson
επίτροπο Οικονομικών Πιέρ Μοσκοβισί
«Θα χρειαστεί να συμφωνήσουμε σε έναν Reuters
μεταμνημονιακό διακανονισμό που θα
στην Ουάσινγκτον, όπως μεταδίδει το
>>( 3η
Συνάντησητου
Συνάντηση με τον ανταλλαγή από- αγοράς για τον των επενδυτών, λαίων στην ΠραγμαΠρόεδρο
της ψεων για την εμπλουτισμό της
ίως των μικρών, τική οικονομία για
εύρυθμη και διατηρήσιμη ανάΔημοκρ- ελληνική οικονομία αγοράς
ατίας κ. Προκόπη καιτην κεφαλαιαγο- Χρηματοδ0TIKa an°τελεσματική λει- πτυξη. Το χρημαπΠαυλόΠουλο είχε ρα, nou ακολούθη- εργαλεία Προς όφε- τουργία της κεφα- στήριο τον τελευΠρόεδρος της Επι- σε, ο κ. ΠαυλόΠου- λοςτης εθνικής μας λαιαγοράς βάσει ταίο χρόνο δείχνει
τροτής Κεφαλαιαγο- λος αναφέρθηκε με
μίας» . Ακ
νόνων για όλους,
Οι όανειστες της Αθηνας
εξετάζουν Παράταση του
Προγραμματος
σημαντικά στοιχ
Που σημαίνει ΟΤΙ
επανέρχεται σταδιατο
κοινού
συμβολή
της Επιτρ- θεσμοθέΤ
ΟΠΟΙΟ Το εφαρμογη
κοτσης, με αφορμη
ΕΠΙΤροπής, το οποίο
εργο της
Ετήσιας Έκθεσης για
εμη ιστοσυνη
εργαλείων με στόχο
ξονες.
«στη συμβολή της
κοίνωση, στην ΕΠΙΤροηής Κεφαλαι- «Στην Προστα
καταν