Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Η χοίτη
sininen eno
"Ασυλο στους μετανάστες
ή νέα «μεγάλη ιδέα»
Τα πράτα «Οώρα» τον 'Ερντογάν μετά την πΟΟχήρυξη εκλογών
nou, ripo naka rov Σεπτέμβρ.ayi
vd ToripaAn) Την op,χη rn; in2 osobo; qow. 11Υποτίμησις τής λίρας
μετά τις εκλογές
Σε πανικό ό,Ερντογάν για τήν οικονομία
11 αρά θΐν' αλός
Teeάστια η ανξηση των εμπορευμάτον στον Πειραιά
Σήμερα
turo ma on
ΠΕ Era