Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Api μ. φύλλου 35.604 . Παρασκευή 20 ΑΤΡιλίου 2018 www.tharros news.gr
ΕΤος 119ο ΚΑΟΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Τ μη 1 ευρο
ΔΗΛΩΣΕ Ο Π. ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΩΝ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
αεροπορική ακαδημία στην ΕυρώΠη
ΣΥΑΑΑΝΕΙΣ ΔΥΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Για προϊόντα συσκευασμένης κάνναβης
Η Ελλάδα, με τις τε
λευτές αποφάσεις
του ΚΥΣΕΑ και των
Επιτελείων, μετατρέ
ένα μεγάλο αεροπο
ρικό κέντρο και η
λαμάτα στη μεγαλύ
τερη στρατιωτική
ακαδημία που υπάρ
χει στην Ευρώπη
λωσε ο υπουργός
Αμυνας, Πάνος Καμ
μένος' σε συνέδριο
του Γενικού Επτε
λείου Αεροπορίας
ΚΑΤΑΓΓΕΑΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
κατασχεθηκαν χιλιάδες
στην Αγία Τριάδα
Λόγω των ιδιαίτε
ρων καιρικών συνθη
ηΕλλάδα μπο
ρεί να ναι η Φλάρι
ντα της Ευρώπης για
τη Γενική και την Πο
λεμική Αεροπορία
ΣΕΛΊΑ 9
ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ
. | K. ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ
η επίσκεψη! Αντεπίθεση γιο
Το Γοργαλιάνοι
ΠΕΚΙΝΟ
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ
Ο Δήμος θέλει Πολύτεκνος δίνει
κλειστό press
container με συμΠΕΟΤή | στην κόρη του
EEAIMA 11
-diAIKO ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ
Ψεκάστε, σκουπίστε
| Εβδομάδα
| μεσσηνιακής
Το νευρο του
Ινδού, Αποστόλου,
Κατρούγκαλου
-Ρωμανός
γαστρονομίας
ΣΕΑΙΔΑ 7
EATAA 12
ΣΕ IAA 15
/3(ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
kaik μάτα
Τηλ.: 27210.30396
FAX: 27210.90313
Accounting Value
ΝΕΟΣ ΕΚΟΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΠΑΑΚΑΚΙΑ
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΤΖΑΚΙΑ-ΕΟ ΜΠΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ YAIKA
Παροχές
Μελετες-Απήσεις ΕΣΠΑ
Kn. : 5932294132
|ΑΛΕΒΙΖΟΥ Β.-BAIA E. O.E
Kn. : 5978997187
www.pantazisak.gr. Τηλ. 27210 63450|
ΚΕ ΝΤΡΙΚΟ
Τηλ: 2721069945
Fac: 272 1069946
Email : [email protected]
ΥΠΟ ΚΑΤΑ ΣΤΗ Μ ΑΤΑ:
10χρόνια.
κοντα σας,
ΜΑΛΑΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
MAN ΕΣΙ: Τηλ .. Rax 27220edg92 , e mail : [email protected] igr
Π ETA.Ll: Τηλ f FaC 2722001200, e ral: [email protected]ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΚΙΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 50% KILL
ΔΩΡΟ pa ΤΕΛΗ ΚΥ
Hours 10:00
ΚΕΝΤΡΙΚΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΑ ΑΝ 14 AAAHATAZ
emal. pla 27210-21125-6HNE:27 mate 2006 gi
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΑΟΗΝΩΝ 140
esodbehno κε το 1,50€