Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

20oC, 12.00

23oC, 8.00 μ.μ.

20oC - Υγρασία 51%-74% - Άνεμοι: ΒΔ 4 - Β 3 μπ. Ανατολή ηλίου: 6:42 - Δύση ηλίου: 20:05

€0.80

¸íá ôáîßäé áðü Üëëåò åðï÷Ýò âãáëìÝíï
Το πολυήμερο ταξίδι της πολυμελούς, κερκυραϊκής αντιπροσωπείας στη Νέα Υόρκη δεν ανακοινώθηκε ποτέ. Η απόφαση για την πραγματοποίησή του βαρύνει την διοίκηση του Επιμελητηρίου, με την προηγούμενη κατάσταση, κληρονομιά στην επόμενη και με την σύνθεση των μελών της αντιπροσωπείας κληροδοτημένη κι αυτή από την προηγούμενη στην επόμενη. Οι εκλογές, που μεσολάβησαν δεν άλλαξαν και πολλά πράγματα, λες και το αποτέλεσμά τους δεν θα έπαιζε κάποιο ρόλο. Ούτε το πλήθος ούτε τα μέλη της αντιπροσωπείας ανακοινώθηκαν ποτέ. Ούτε ο σκοπός του ταξιδιού και η διάρκειά του. Κι όμως δεν πρόκειται για ιδιωτικό ταξίδι αλλά για επίσημη επίσκεψη, εικάζεται, μετά από πρόσκληση Οργανώσεων της Ομογένειας και αφορμή τις εκδηλώσεις τους. 3 >>

MSC Musica: 12:30 18:30 ÅðéâÜôåò: 3.223

Παρασκευή 20 Απριλίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4631

ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΦΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Äåí îÝñù ôé íá ðáßîù óôá ðáéäéÜ!


ÅðéóôïëÞ óôï
Äçìáñ÷åßï ãéá
áðïññßììáôá
& áäÝóðïôá

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος “Διαχείριση απορριμμάτων - Ανακύκλωση“ που υλοποιεί
το σχολείο το σχολικό έτος 2017-2018, η
Δ’ τάξη με τον δάσκαλό της επισκέφθηκαν το Δημαρχείο και κατέθεσαν επιστολή αγωνίας στον Δήμαρχο για το θέμα
των σκουπιδιών αλλά και για τα πολλά αδέσποτα ζώα, με σκοπό να βιώσουν οι μικροί μαθητές πώς πρέπει λειτουργούν οι
ενεργοί πολίτες. Όπως γράφουν στην ανάρτησή τους «Η υποδοχή από τη γραμματέα του Δημάρχου ήταν εξαιρετικά
θερμή, μας ενημέρωσε για την απουσία
του Δημάρχου εκτός Κέρκυρας και μας υποσχέθηκε ότι σύντομα θα έχουμε συνάντηση μαζί του!»
Σελίδα 7>>

ÌáèçôÝò
åöåõñÝôåò
óôï Äçìïôéêü
>>
ÈÝáôñï!
4

Óôïõò Áã.
ÓáñÜíôá
óÞìåñá ïé
Áìåñéêáíïß
ôïõñéóôéêïß
ðñÜêôïñåò

Îå÷þñéóáí ïé Êåñêõñáßïé ìáèçôÝò
óôï ó÷ïëéêü ðñùôÜèëçìá 14 >>

5 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα