Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:

Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
| |έμπτη
Αποιλίου
Αριθ. Φύλλου 5514
Τιμή φύλ. : 0,15 €
μέχρι θανάτου
ελεύθερα
Καθημερινή ε4P ημερίδα Κοζάνης
BOATAIPO
mi ))
Εντυπο Ε1: Αποδείξεις
με πλαστικό χρήμα
θα μείνουν ξεκλείδωτοι οι κωδικοί για να δηλωθούν
οι συναλλαγές με πλαστικό χρήμα
Σελίδα 4
Anuoc Kozávnc
Δυτική Μακεδονία
Προτάσεις αναβάθμισης
και συγχώνευσης
μη βασικών κλινικών
Εφάπαξ
Σελίδα 7
ειδικό βοήθημα επανασύνδεσης ΔΕΗ
Ο Δήμ0s Kozavns ενημερώνει
ότι ξεκίνησε η υηοβολή
των αιτησεων για την napoxn
εφάπαξ ειδικού βοηθήματ0s για
την στήριξη καταναλωτών
με χαμηλά εισοδήματα, ο, onoci
έχουν an°συνδεθεί από το δίκτυο
napons ηλεκτρ!ns ενέργεια
λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών
20andao
εφάπαξ ειδικού βοηθήματος
:\ ',
Κοζάνη: Παραίτηση Σβώλη!
με ευθείες βολές εναντίον
Σελίδα 13
του περιφερειάρχη
Παιδικό πρωτάθλημα
ΕΠΣ Κοζάνης
Το πρόγραμμα
του Σαββατοκύριακου
21-22 Απριλίου 2018
Εβδομήντα
δύο θέσεις
Σελίδα 9
(8μηνα)
ΑΗΣτον Δη
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου
Η ΔΕΗ ανακοινώνει την
πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δι
καίου ορισμένου χρό.
Το εθνικό συμφέρον
και το δικό τους
Σελίδα 24
Η ιστορία με τη σημαία στη βραχονησίδα θυμίζει ενοχλητικά
ιμια 1996. Το ηεριστατικό τίθεται ξαφνικά στο πεδίο των ελ
ληνοτουρκικών και μάλιστα με αξιοσημείωτη επισημότητα
και αυτοπεηοίθηση από την πλευρά της Τουρκίας, ώστε.
τουλάχιστον στο επίπεδο της διεθνούς κοινής γνώμης, δύ
συνολικά
εβδομήντα δύο (72) ατό.
μών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ
σκολα να αμφισβητείται.
Ο Νορβηγός ή o lv6ονήσιος, που κοιταζε από γενικό ενδιαφέρον τα διεθνή στο CNN, δεν μπορεί να γνωρίζει τα ελ.
ληνοτουρκικά εις βάθος, του αρκεί ότι την καταγγελία
κάνουν
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
πρώτα ο πρωθυπουργός και έπειτα ο υπουργός Εξωτερι
κών της Τουρκίας-παρουσία μάλιστα του γενικού γραμματέα
του ΝΑΤΟ και στις δύο περιπτώσεις. En°μένως, δεν έχει οο.
βαρους λόγους να αμφισβητήσει τη βαρύτητα της καταγγε
εδρεύει στον Νομό Κοζάνης, και συγκεκριμένα
του εξής, ανά υτηρεσία.
έδρα. ειδικότητα και
διάρκεια σύμβασης
λίας.
Σελίδα 12
συνέχεια στη σελίδα 4