Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΑΑΑΕ: Πώς συμπληρώνεται το νέο έντυπο Ε3
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
gr Βορείου Ελλάδος 18
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πέμπτη 19/04/2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 260-Αρ Φύλλου:
νάλυσης
της Εθνικής Τράπεζας
χρονια
Οδικός χάρτης για αποδοτικές εξαγωγές
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
από Τις ελληνικές ΜμΕ
Κομισιόν:
Μέχρι τον Οκτώβριο η ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας
Πράσινο φως για Πώληση
Των λιγνιτικών μονάδων Της ΔΕΗ
Manpower:
μετασχηματισμος
Τους εργαζόμενους
0τηνολογικός
Ενέκρινε η Ευρ. ΕΠΙΤροπή τα διαρθρωτικά μέτρα της
κυβέρνησης. Τον Μάιο ο διεθνής διαγωνισμός Πώλησης
της Μελίτης και της Μεγαλόπολης. Μέχρι τον Οκτώβριο
η ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας όπως Προβλέπει το
νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ.
εκινησε η αντιστροφη μετρηση
της Πωληση νγια να λήλ ση
+1,50%po, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Νέο Αμοιβαίο Κεφάλαιο από Euroxx
και Πειραιώς Asset Management
τικών μονάδων της ΔΕΗ ΔΕΗ
με σημερνη ανακονωση ενεκρινε
τα μετρα Που ανελαβε σης 18 Ιανο
Uap ου η κυβερνηση για τη διασ
άλιση της δίκαιης Πρόσβασης στην
Παραγωγη ηλεκτρισμου με καυση
λιγνιτη για τους ανταγωνιστες της
Η Euro x Χρηματιστηριακή, η μεγαλύτερη ιδιωτική μη
τραπε η εταιρ Παροχης ε ενδ τια ur ηρεσιων
στην Ελλάδα (Α.Ε.Π.Ε.Υ), στο πλαίσιο της διεύρυνσης
Των υπηρεσιών και Προϊόντων Που Προσφέρει στο
επενδυτικό κοινό, Προχωρά στη διάθεση του νεου
Αμοιβαίου Κεφαλαίου Euroxx Hellenic Recovery
Balanced Fund, με τη συνεργασία Της Πειραιώς Asset
Management ΑΕΔΑΚ, μέλος του Ομίλου Της Τράπεζας
Πειραιώς.
Πρόκειται για μικτό Αμοιβαίο Κεραλαιο με ελληνικό
Προσανατολισμό, Που επενδύει κυρίως σε ομολογίες ή
και μετοχές ή και σε καταθεσεις και σε μέσα χρημα
ταγοράς Που εκδίδοντα' από εκδότες με καταστατική
έδρα στην Ελλάδα. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό
οριζοντα Που επιθυμούν να ΤΟΠ θετηθούν σΤην Ελλά
δα και να επωφεληθούν από Την Πορεία εταριών
σηγμένων στο Ελληνικό Χρηματιστήριο και των
ΤΙΤλων σταθερού εισοδήματος και μέσων χρηματαγορας της εγχώριας αγοράς.
έρευνα (2018 Report
to the Natons
κατα της πατης
>>( 3η
15-20% δεν
μπορει να γινει
Στην an°δόμηση σαφείς αιχμές για υπαρχουν δυο Προτης «καθαρής εξό- την Πολιτική Της anaIT0ύμενα: «Η Συνεχίζοντας την έχει φτάσει, anaδου» από το κυβέρνησης υπο- πορεία εξόδου από αμφισβήτησή του Τείτα ονομαστική
Μνημόνιο επιχειρη- στήριξε με νόημα Την κρίση Πρέπει να στα περί εξόδου απομείωση, δηλαδή
σε να προχωρήσει ο ότι «δεν είναι έξο- συνοδευτεί από από τα μνημόνια κούρεμα και επικαβουλευτής του δος αν κουβεντια- σύγκλιση της οικο- είπε: «Βγαίνουμε λούμενος μια σχεΤΣΥΡΙΖΑ
Φίλης, μιλώντας με αυξηθεί η απόκλιση κές οικονομίες. Και μάλιστα! Με ΤΙ Πως «χωρίς ονομακοινοβουλευτικούς απότην Ευρώπη» με Πολιτικές Που στόχους; Θαυπαρ- στική απομείωση
συντάκ
Νίκος σουμε Πως θα νομίας με ευρωπαϊ. (από το μνημόνιο), κή μελέτη Τόνισε
Ηλιοπουλος:
Οικοδομείται νέο πλαίσιο
Προστασιας των εργασιακών
δικαιωμάτων
ενώ Πρόσθεσε ΟΤΙ
κατά τον ίδιο, για να
Πρέπει να κλείνουν
τις κοινωνικές
ξει πολιτική σύγκλιση ή θα αυξηθεί η
Του,της Τάξης του
15% με 20%, δεν
ακΤες.
Σύμφωνα με τον πραγματοποιηθεί η ανισότητες και όχι απόσταση;». Αναφ- μπορεί να γίνει απόΣΚΑΙ, οπρώην uno- «καθαρή έξοδος», va Τις ανοίγουν», ερόμενοςστο χρέος σβεσητου χρέους»
υργός αφήνοντας θα πρέπει να εξήγησε.
του χρεους
,Τέλος, τόνισε ότ