Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Website

Recognized text:
Eνηµέρωση

ΠΕΜΠΤΗ

τώρα!

19

ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4816/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕ∆ΡΟΥΣ ΣΤΙΣ 13 ΜΑΪΟΥ

Ν∆: Οριστικά
προς τις κάλπες...
ΤΟ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
ΣΕΛ. 7

Ματαίωσαν
το «e-σφυρί»

ΕΧΑΣΕ ΤΗ ΓΕΝΝΑΙΑ ΜΑΧΗ
ΠΟΥ Ε∆ΙΝΕ Ο 22ΧΡΟΝΟΣ
ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 4

Ο ∆.Σ. ΤΗΣ LINKAGE, A.
MΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ «Γ»

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙ∆ΡΟΜΗΣΗ
ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ

Πέταξε
σαν «αετός»...

Καθαρή η έξοδος
από τα µνηµόνια

«Ναι στο σχεδιασµό»
αλλά µε προϋποθέσεις
ΣΕΛ. 9

ΘΡΗΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΟ ΚΟΚΚΙΝΗ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΤΩΝ ΑΝ.ΕΛ. Ε. ∆ΡΟΣΟ

ΤΟ ΤΕΕ ΠΑΙΡΝΕΙ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΚΑΝΑΚΑΡΗ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΜΑΙΖΩΝΟΣ

ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΤ
«ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΑΝ»
ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
ΒΙΒΙΑΝ ΣΑΜΟΥΡΗ:
Ο ΑΓΩΝΑΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
ΣΕΛ. 3

Ο «ηγέτης»
είναι
«µαγνήτης»
ανθρώπων

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991: 27 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ
ΦΟΝΙΚΗ ΕΚΡΗΞΗ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΒΟΤΣΗ

Η µέρα
που έκλαψε
η Πάτρα

ΣΕΛ. 10

ΚΗ∆ΕΥΤΗΚΕ Ο ΠΡ.
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ, ∆. ΚΑΛΠΑΞΗΣ

Με αγάπη για
την επιστήµη και
τους φοιτητές
ΣΕΛ. 12

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟ ΠΡΩΙ (11) ΑΠΟ ΤΟ
∆ΗΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΙ ΑΘΩΑ ΘΥΜΑΤΑ ΣΕΛ. 18
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΜΙΛΗΣΑΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

«Βάρος στην
ανάπτυξη»
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΙΟΛΙΟΣ:
ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΘΕΣΜΟΣ

ΕΠΣ ΑΧΑΪΑΣ

Το παρασκήνιο
της «καµπάνας»
στον Αετό Ρϊου
Μπαράζ
ανόδου: Ολα τα
αποτελέσµατα
ΣΕΛ. 19-25

Η «ΓΝΩΜΗ» ΜΑΣ
Είναι σαφές ότι πρέπει σύντοµα να
ξεκαθαρίσει η εικόνα για το κυκλοφοριακό τοπίο που θα δηµιουργηθεί
στην Πάτρα µε την Κανακάρη, την Κορίνθου και την (υπό πεζοδρόµηση)
Μαιζώνος.
Το ΤΕΕ ∆υτικής Ελλάδος αλλά και φορείς της περιοχής ζητούν τη διοργάνωση ηµερίδας, µε ευθύνη της δηµοτικής αρχής, προκειµένου να αποσαφηνισθούν όλα τα ανοιχτά ζητήµατα που έχουν τεθεί και είναι πολλά
και σηµαντικά.
Συνεπώς πρέπει το συντοµότερο δυνατόν να γίνει ο αναγκαίος προγραµµατισµός, ώστε να κατατεθούν θέσεις
και απόψεις και να αποφασισθούν οι
αναγκαίες βελτιωτικές παρεµβάσεις,
για να µην µπλέξουµε σε µπάχαλο µόλις ξεκινήσει η εφαρµογή των µέτρων.