Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
revun είσοδος 10 ευρώ
IaL15
Πεμπτη 19
Απριλίου 2018
Αρ. Φύλλου 6080
Τμή 060€
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ζυγομάλη 6 Ιω άννινα Ι τηλ: 265 10 77466 I fax: 265 10 37880 I e-mail: [email protected] l www.neoagones.gr
Στα δικαστήρια το μισό
Περ pepe ακό Συμβούλιο
nlou, όταν ortunienKe το αιτημα
nryavu αρκετά χρονα
αδειοδότησης veWV KapaBui ν για τους
τυν αντιδράσεων τυν Nnouriw κατά
την anoneipa adeo8ότησης του 0Silicon ValleyTIISEM ίδιο
της ar0φασης του Νομαρχιακου
στον αρ μό 16 για τα ενερα, ουλΑχιστον στα χαρτια nodpea E5. 6
Οι ασθενείς Πληρώνουν
τις ασκήσεις επί χάρτου
Τσουνάμι αντιδράσεων, κα. σοραση ΕΧΕΙ ηροκαλέσει στον ιατρικό
κόσμο η πρόσφατη an qaση του
unoupyoo Υγειας Ανδρέα Ξαναου με
την onok aetei σε ισχ0 το σύστημα
napan0μιών ως Βασικη npo0no8eση, Y α την ΠροσΒαση των Πολιτών
σε Κέντρα Υγείας, νοσοκομεία και
συμβε Βλημένους γιατρούς με τον
ΕΟΠΥΥ
Silicon
ΣΕΛ. 3
Με 2,5 ex. ευρώ
on ΕΑΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
η Μεταλλουργική
Πληροφοριες για την eSayopd της
Μεταλλουργικής Βιομηχανιας
Hnelpou αρχίζουν να διαρρεουν
μέρα με τη μέρα, μετά το τυηικό
«σφράγισμα, της διαδικασιας
αγοραπωλησίας του εργοστασιου
του ΚεφαλοΒροοου στον όμιλο
«χαλκόρ-Βιοχάλκο» του ομίλου
Στασινόηουλου
Η απάντηση σε ερώτηση τκλου αυτος της nponyo0μενης ε Βδομάδας των «ΝΑ, ειναι nus «Ta nawea nopov
να γνουν η Silcon Valley
της Ελλάδα9-ΕΛ. 7
tou Kpotous
Αυτοδιοκ
Τα «ιερά δάση της
ΗΠΕίρου» με ματιά
του Πανε ιστημίου
Ιωαννίνων
ητική Διακ Huefpo erneunfou
ΣΕΛ. 8
ME EITTA MEAH
Είχαν ρημάξε
no, με ιδιατερη
Η συστηματικη ερευνα του Τμήματος Ασφάλειας ΠρeBezas σε συνepγασία με το rpaqelo Εγκληματολογικών Ερευνών ΠρεΒεζας, οδηγησε
στην eSdpa ρωση εγκληματικης opdδας, τα μελη της onolas &enpattav
συστηματικά κλοπές από σntva, Enr
χειρήσεις. κατάστηματα KGI Oxruστην πόλη κα στην ευρύτερη
Πνευματικη aSla
για τους κατ0kouS τους. Yndpxouv
σε όλον τον πλανητη και 8εωρείται
ότι 8ιαδραματίζουν σημαντικό ρόλο
στη διτηρηση της Β Ποικιλότητας
Ωστόσο, μΕΧρ. Πρόσ ατα δεν υπηρΠεριορισμένη σχετικη
ερευνα. Nea &δομνα Που δημοσιε0τηκαν Πρόσφατα στο dieaves εΠιστημονικό Περιοδικό Biological
Conservation aro μια noAunnan
διεπιστημονικη, 8Eavn ομάδα ερευΟλες οι αλλαγές στην
αυτοδιοίκηση με τον «Κλεισθένη 11
ΤΙ ΕΙΠΕ Ο Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ
ΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΕ
-ΕΝΠΕ
ΣΕΛ.9