Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
WebsiteRecognized text:
ΚΟΡΟΙΒΟΣ
Κορυφώνεται η μάση
της Παραμονής!
ΧΡΟΝΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Taklo 13
ΝΑΙ ΠΑΤΡΙ
ΕΊ Β' ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑ6.35ΜΕΡΙΝΗ ΕΦΙΙΜΕΡΙΛΑ ΣΤΗΝ ΕΑΑΑΑΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΜΙΣΙΙ
Tune It Angidiou 291 wwwatrinw.rem Ajiykeu40522 KYPO TAue
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
Πώς ζήσαμε
τον εφιάλτη
Τέλος σας γκρίζες
ζώνες διαφήμισης
ΔΥΟ ΑΕΡΟΣΚΑΒΗ ΚΑΝΑΝΤΕ ΚΑ ΕΝΑ "ΣΟΥΠΕΡ ΠΟΥΜΑ» ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΝ
ΊΓΕΟΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΣΒΗΣΑΝ ΤΗ Φ ΤΙΑ
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
τέθα κάνουμε;
mENWERS ΧΡΟΝΟΣ
ηΑ ΕΜΠΡΗΣΜΟ
ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ
OI nPOTEE EXTIMHEEI
ΠΑ ΤΑ ΚΑΜΜΕΝΑ
ΥΟΥΠΟΥΡΤΣ ΤΑΣΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΑΟΣ ΠΟΥ
από το Αίγιο
Ο ΠΡΟΕΑΡΟΣ
ΤΟΥ ΟΟΑΣΑ
Οι Τετράδυμες
και σε . .. διαφήμιση!
KASe T
ΚΙΝΗΣΗ
ΜΟΝΟ ΜΕ
ΓΚΕΛΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
9.586
ΤΟ ΜΗΝΑ
ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
VET CARE
ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ
e ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ AGANAnot
gorpoint-rervi
METPHT
6980 3
v 1210 22673
26224 004981 3 29812
n:2021034070v:984508835
ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ