Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&11ΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΡΙΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27025 ΕΤΟΣ 89ον
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμη 0,60 ΕΥΡΩ
«Κλειστά τα χαρτιά» της
Γερμανίας για το ελληνικό χρέος
Ε ΕΕ: Μειωνονται
τα Δουκετα των
καταστίνα και σε
Περιφέρεια ES
να μέτρα ελάφρυνσης του χρέους
ο σοσιαλδημοκράτης πολιτικός
ας και παραπέμπει -ασκωντας
τηρήθηκε από πολλούς στην Ευ
χώρηση των
τημάτων
στην Αθήνα και 0Q1αχή αποκλιμάκωση στις άλλες
ρευνα απογραφής της
ειρηματι
ι της χαταγράφής των κλειστών ε
ς εμπορικες αγορές της
ημοσιον
αρχή απορριπτόταν κάθε βοήθεια
προς την Ελλάδα, στη συνέχεια
ορίου και Υπηρεσιών
NEMY) της Ελληνικής
ριου χαι Επιχειρηματιχοτητας.
Συνομοσπονδίας Εμ
εότερα στοιχ
π°κλιμάκωση των λ
εσχέση με τ
μεγάλε
μανία και τη Γαλλία. ΥπογQ αμμί
nk: Στην
να βοηθηθεί η Ελλάδα χαι ταυτόχρονα να απαιτηθεί η εφαρμογή
μεταρρυθμίσεων, σκιαγραφώντας
κατά κάποιο τρόπο τη γραμμή που
3η θέση
Ελλάδα στα ΣΔΙΤ
έλλον στην
Ο l'eQμανός υποΟγός Οικονομικων
δειγμα, αναφορικά με βοήθεια προς τις
χώQες με οικονομικά προβλήματα.
την 3η θέση παγχοσμίως κατα
κατάθεση «αξιόπιστου» ελληνικού σχεδίου ανάπτυξης και δέχεται ότι θα π!έπει
να βοηθηθούν χωρές σε δύσκολη οιχονοσμών γιατην υλοποίηση των προαπαιτ
μενων του τρέχοντος ελληνικού προγράμ
ματος, όπως και η αξιολόγηση της βιωσιT».min.
φωνα με την Ε θεση ΣΔΙΤ 2018 της World Bank,
Στη φετινή ετήσια ένθεση «Benchmarking PPP
αναλύεται το ρυθμιστικό πλαίσιο
των ΣΔΙΤ προς τα οποία στρέφονται χυβερνήσεις α
νά τον κόσμο προκειμένου να προωθήσουν έργα ή
άλλες υπήρεσίες χαι σύμφωνα με τα στοιχεία, η χώ«Διαγωνιστιχών Διαδιχασιών σε έργα
τηρεί τα κριτήρια σταθερότητας της ΕΕ
και ό,τι οι γερμανικοί προϋπολογισμοί θα
είναι ισοσκελισμένοι, παραδέχεται πως
μική κατάσταση
ξακολουθεί να αποφε
διευκρινίσειςγιατη στάση, την οποία σκοπεύει να τηρήσει η γερμανική κυβέρνηση
λο τη
καταθέσει ένα αξιόπιστο πρόγραμμα που
θα αναδεικνύει προοπτικές οικονομιχ
τα επόμενα βήματα»
πιο εύκολο για τη Γερμανία να ακολουθή
σει αυτή τη δημοσιονομική πολιτικ
τι χώρες που πλήττονται από ανεργία. Το
ρα μας χαταλαμβάνει την τρίτη θέση στην αξιολ
Αηνικού
πραχτιχών που ακολουθούν οι
Μιλώντας στο χυριακάτικο
Βοήθεια και μετα00υθμίσεις πάνε πα
έρνήσεις στις διαγωνιστικές
ΣΔΙΤ. Σημειώνεται ότι στο συγκεχριμ
μα η δυνατότητα σε αυτές τις χώρες να
ναλαμβάνει
ντηδύσκο
του Υπουργεί
Αιτιολογώντας τη επιφυλα
Σε μελέτη για την επιτροπή REGI του Εοωπαϊ
Ελλάδα αναγνωρίζε
ται ως καινοτόμος στη χρηματοδότηση έργων ΣΔΙΤ
και, μεταξύ άλλων, επισημαίνεται
Η επιτυχία των stress tests ανέδασε το Χρηματιστηριο
Προοβαση στη
χρηματο οτηση
640 εκατ.ευρω
δικές τάσεις επικράτησαν στη
ποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Πειραιώς (+7,73%
στα 2.984 ευρώ), της Alpha Bank
(+7,47% στα 1,9720 ευρώ), της Εθνικής
(+7,43% στα 0,295 ευρώ), της Eurobank
(+6,98% στα 0,920 ευρώ), της ΕΧΑΕ
(+3,00% στα 2,884 ευρώ)
συνεδρίαση του Χοηματιστηρίου, την
Δευτέρα, με την αγο!άνα επανέ!χεται
στα επίπεδα των 820 μονάδων
μείωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC
5,62% στα 28,740 ευρώ), της Σαράντης (
2,78% στα 14,00 ευρώ) και της ΕΥΔΑΠ (
0,66% στα 6.000 ευρώ)
ΥΨηλά χέρδη κατέγραψαν οι τραπεζικές μετοχές, μετά τις εκτιμήσεις τραπεζικών στελεχών ότι οι ελλη
Ε δίνει η
(+3,06% στα 3,540 ευρώ) και της ΔΕΗ
χτες, τη μεγαλύτερη άνοδο
μαύν έκ
Ελληνικά drones με τεχνογνωσία ΑΠΘ
Αγορά δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ τα
Μη Επανδρωμένα Αεροκήματα
ρόλο στ
820,88 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο
ία ανάπτυξης της χώρας, α
Ενδοσυνεδρ 198 μονάδες(+
σημε- on
τριών συμβάσεων
ογρά η
υφωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ)
Η αξία των συν
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν
ποίηση
ε ποσοστό 0,63%, ενώ ο
640 εχατ. ευρώ, που βελτιώνουν την προσβαση
79,659
εκατ.
ερασει τερι που ονο χρονια
τοδότηση για τις μικ
oHCUAV RX-1, με την ευχαιρία της
Διεθνούς Εχθεσης Θεσσαλονίκης. Στην πραγματικότητα, ομως, η έρευνα πάνω σε σύγχρονες τεχνολογίες
ορούσαν να οδηγήσουν σε ένα αερόχημα νέας γενιάς, ιχανο να πετάει μόνο του, με
ΧΟ νο ένα μεγάλου μεγέθους Μη Επανδρωμένο Αερόχημα (Drone
πιχειρήσεις της Ελλάδας.
1 απο το Ε
ίωσε άνοδο σ
και υλικά, που θα μπ
σεων (Ε
ομ ατο
έδαφος, ξεκίνησε πολύ νωρί
ΤΣΕ), κεντρικό πυλώνα του Επενδυτικού Σχεδίου
για την Ευρώπη (Σχεδιο Γιούν
παραπάνω επισήμανε ο διευθυντής του Εργα
στηρίου Μηχανικής Ρευστών και Στ
σχύθηκε σε ποσοστό 2,17%
P&Σ) του ΑΠΘ, Κυριάχος Υάκυνθος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού-Μα
κεδονικού Πραχτορείου Ειδήσεων, «Πρακτορεί

Τελευταία νέα από την εφημερίδα