Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Απριλίου
Αριθ. Φύλλου 5510
Τιμή φύλ. : 0.15 €
Καθημερινή εφημερίδα Κοζανης
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Λευτέρης Ιωαννίδης: Η ώρα
της μετάβασης έφτασε
και θα πρέπει να είναι δίκαιη!
Σελίδα 1
Γεωργία Ζεμπλιάδου:
| Ανατροπες
"Εξοικονομώ
κατ' οίκον"
Πρόταση για να σώσουν
το προγραμμα εστω και την υστατη ωρα
ww στο καθεστώς αστράλισης
Την στιγμή που η ανασφάλιστη
εργασία καταγράφει όλο και
μεγαλύτερα ΠΟσοστά στη χώρα μαs,
ενώ 6 στ1s 10 npoonnueis nou γίνονται
οήμερα αφορούν ελαστικές και εηαφαμ0ppes anaoxonnons, η ελληνική
κυβέρνηση «pixvovtas λάδι στη φωτιά
Προχωρά σε τρ0nonoroes nou npos
to δυσμενέστερο το υφιστάμενο καθε
Προσλή
εις υπαλλήλων
στο s για την oo parutav. κάλυψη
στη Δασική Υπηρεσία
θέσεις και στην Δυτική Μακεδονία
Σελίδα 7
ΕΠΣ Κοζάνης:
T0 αγωνιστικό
προγραμμα
Από σήμερα
οι αιτήσεις για
προσλήψεις
20.000
του Σαββατοκύριακου αναπληρωτών
Σελίδα 24 εκπαιδευτικών
σε κάποιο "θαύμα"
Μέχρι τις 30 Απριλί
θα πρέπει να γίνουν οι
αιτήσεις για την προοληψη στο Δημόσιο
όμαστε. Η χώρα διανύει μια ιδιαίτερα κρί
βολή στην Κύπρο και τους δύο τελευταίους Πολέμους
όταν επαναχαράκτηκαν τα σύνορα της αλλά και η θέση της
εκπαιδευτικών
Η ειδική πλατφόρμα
άνοιξε σήμερα Παρ
σκευή 13 Απριλίου και
τα κριτήρια προς το
παρόν δεν έχουν καμία
αλλαγή σε σχέση με
Κανείς δεν μη ρεί με βεβαιότητα να προβλέψει αν σε δέκα
χρόνια θα υπάρχει η Ε Ε, η η Ευρωζώνη onuceiva. σήμερα.
Ka, av unapXow. T ως η Ελλάδα θα βρίσκεται στον σκληρό
αν σε 5-10 χρόνια θα un*ρχει η Τουρκία onus ήταν τιςτε
ευταίες δεκαετίες και αν τα σύνορα της Ελλάδας είναι
Στην κρίσιμη αυτή φάση η χώρα έχει την ατυχία να διοι
κείται ano μια πολιτική γενιά που μεγάλωσε