Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
WebsiteRecognized text:
HE ΠΙΚΑΙΡΌΤΗΤΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ της Κυριακής
ΕΚΔΟΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥ N THI: ΕΥΑΓΓΕΑΟΣ AENAL-Γραφεία: IllQEuP
12, 43100 Kaplito
Τηλ.: 24410 40770 Fax: 24410 76746 E-mail: [email protected]
Συνάντηση Περιφερειάρχη
θεσσαλίας Κ. Αγοραστού
με τους Πρυτάνεις
Η έκθεση βιωσιμότητας
καθορίζει την
ελάφουνση του χρέου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
omiin en po teemao unaons
|| Τα ανήλικα Παιδιά
θα «υιοθετήσει
η Βουλή
Ina 24410 217110 6945 755316
ΒΙΟηΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΥΜΑΝΣΗ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
fast food cafe
BSTTO
24410 3413
[email protected] την Ηαεκτρονικά s"μερΙδε μας καιημερινά eto: www.eplkalrotita.Info

Τελευταία νέα από την εφημερίδα