Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ιδρυτής-Νυκόλαος Καρα λάνος 1951-1974 Ίδιοκτήρια-Ex86tp1α Σταυρίδου L Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2018
Περίοδος Β, (1974)*
Ap.9ύλλοο 6880-11.610 0,50€
Δόξα Δράμας-ΟΦΗ 1-1
Μοιράστηκαν
Με την παρουσία 17 χωρών
Εργολάβος κοροϊδεύει
τους κατοίκους
της Νέας Κρώμνης
Στο επίκεντρο όλων των ουζητήσεων
η Γιορτή Σπόρων του ΠελίΤΙ
στο Μεσοχώρι Παρανεστίου!!
βαθμούς
και ενΤυπώσεις | |
Μηνύματα αρμονικής συνύπαρξης του
ανθρώπου μετη φαηαπότοΠ λη
θεραπευτικές παρεμβάσεις
ανάγκη η λειτουργία
Οι πρώτοι 140 μπλε κάδοι με κίτρνο καπό
σε σχολεία τράπεζες δημόσιες υπηρεσίες
Αρχαο λογικό Μουσείο Δράρας
Ξεκινάει στη Δράμα η πρώτη φάση Μνημείο μιαΗμέραν
Ογκολογικού Τμήματος
En poulea
reply o 2-up poo 1 TOU προγράμματος ανακύκλωσης
για χαρτί & χαρτόνι στην Πηγή
τια στον Καρκίνο», ο βουλευτής Δράμας της
Ν.Δ. κ. Kupiap ης, επαναφέρει την ερώτησή
του τη Βολή για του ημ της το ς
(Τμήμα Βρ ο ς Νοσηλείας ο ομι στο
Μαμσάκος: Σε οποιαδήποτε οημείο δεν
μπορεί αυτό το πρόγραμμα να επιτευχθεί με τον
καλά Τρόπο και Την ενημέρωση θα επιβάλουμε ακόμα και πρόσημα προς καλό των πολιτών»
Που eE65ωσε χθες ο βουλ
τής Δράμας κ.
ΡΧΙΖΕ ΤΕ ΕΠομΕΝΕς ημέρες, η τοποθέτηση 140
(Ομα ζωής), ησύστασηκαιη λειτουργία του
κές υπηρεαες όλου του Δήμου Δράμας, για το νέο πρό
γραμμα ανακύκλωσης, arodex τιά για χαρτί /χαρτόνι
oΑΥΡΙΟ Τ8Οι ν οι κάδο, θα e a μτλε με κπρ no mou iaal κά
αυτοκόλλητα, τα οποία θα προσφέρουν πληροφορίες για
ως επ
ομολίτεςμας
af EL κατά τοέτος 2017, 3200
τη λατουργία τους στους συνδημότες μας.
στο Ογκολογικό Τήμα του Γενικού Νοσοκομείου Κοβάλας και επίσης ένος μεγάλος αρ6μός οδηγήθηε για Περθαλφη σε
Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην ΑΜΕονδραΤο πρωί της Δευτέρας 1 6 Απριλίου, στο γραφ του
δημάρχου Δρυας, πραγματοποιήθη εούσκε4η με τη
συμμετοχή φορέωντου Δήμου Δρ4ας καιτης AAAe,
Ως προκπτει από τα πρακτικά συ ητήσεως
της 4ης ΣΕΤτα ρίου 2017καιτηυπ αρθμ.
υθυντης της ΔΙΑΑΜΑ κ. Γ B wa
κ. Μαμα
κος, ο
μόνηςκαθώς κα άλλοι παράγοντες άτυος:
περιλα βάνει δύο διαλέξεις.
αντιλαμέ ονουενος την σοβαρότητα του προβλήματος και ανταποκρινόμενος θετικό στο
αχετικό αίτημα, γνωστοποίησε ότι έωςτέλος
το 2017, το πλα της τρ ci ος Έγινε η απονομή των βραβε ων του διαγωνισμού « B. Ξανθόπουλου» με , ο Σ ΑΥ Ο «Η
ημορ του μείποτη αχείας Ν Ο διαγωνισμός στη μνήμη Β. Ξανθόπουλου l mich ooouppvicha πόκο
αποτελεί εφαλτήριο για το μέλλον
των μαθητών που συμμετέχουν!
κός, θέσες παθολόγων-ογκολόγων.
Βουλή για την κοποίηση του δ0aouamr
ματος ζωής, κτά την πρώτη σ ΝΕδρίαση δεν
πρ ήλθε ε alo ος & θεν φ το εργοΠρώτος μαθητής όλων ο Κωνστανm
ίδης Μαυρουδής της Α' Λυκείου από το Μ
ουσικό Λύκειο Δράμας
Με απόφαση της 4η ΥΠΕ
Πρόσληψη επικουρικού
κατάτην δεύτερη opi0θείσα σ ΝΕδ ίαση δεν
προήλθε με την δυαιολογία ότι ego grai
ΒΡΑΔΥ του ΣΟ βάτου, σε μια ΕΚuepa (16/4) και Πάλι γνωστπα ησε ότι δεν θα
προσελθει στην οριο είσα αΛΕ δράση.
ότι για λόγους υπηρεσιακούς, θα ευρί κετα
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ του διοικητή της
στους νικητές του φετινού μαθηματικού
διαγυνομού στη
ος weraIOTnmro, πλέον ούτε τα προπρός με την ιδιότητα του Π
τον nou onueroni ουμε ως Ναμός και μάλ
ora, ως eva αυτά της υγείας που έχουν να
Η ΕΧδηλωση κίνησε με δύο ντουέτα
μαθητών του Μουστού Σχολείου Δράκος
εργασίας ιδιομπες. Συμουνα με την ίδια απόφαση, η
σύ!βαση θα λήξει αυτοδόαια μόλις συμ
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
Αγγειοχειρουργός
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίο
Πτολεμαίων 10, Δράμα
νεται προσωρινά ένα σοβαρό Οτημα σε
Tep ής και ο αΙΝεφαλήςτης μείζονος a -1 ένα χρόνια amia, των aepnuw του λ8τραγούδο, σε πιάνο
Ο Μαυρουδής Κων.
στη ανέχαα éyne
! Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Τηλ. 2521300628, Krv. 6947778803
fdemiropoulos@gmail.com
Δήμου Δράμας απέναμο, ο δήμαρΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτικας-Μασμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
ΔΩΡΕΑΝ ΠΛΥΣΙΜΟ
6985 643 791/2521 10 4962
Πλυντήριο Χαλιών Κύκνος Δράμα
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
καθημερνά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
ES 112 "Καλαμιά"
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ
MKOTANE
Παράδοση
στα σαντουιτς

Τελευταία νέα από την εφημερίδα