Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Δύσκολες στιγμές
για τον δήμαρχο
Βαλιώτη >σελ.8
ο,τι Ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Διαδραστικό εργαστήρι
για ενήλικες στο Μουσείο Ελιάς
και Ελληνικού Λαδιού > σελ 10
Νίκη-«οξυγόνο»
| για τη Σπάρτη κόντρα
στην Αναγέννηση Καρδίτσας > σελ.15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη 17 Απριλίου 2018 | Έτος 220 1 Αριθμός 5382] Τιμή φύλλου 0,50€
Tnh: 2731081253 Fax: 2731081250 e-mailinfolakonikos.gr.www.lakonikos.gr
Νέος Πρόεδρος
της Εταιρείας
Ενικής Ιατρικής
ο Αν. Μαριόλης
Στις 21 Μαΐου η διεξαγωγή των διεθνών διαγωνισμών
Δημοπρατείται το καλώδιο
Κρήτης-Πελοποννήσου
Μαριόλης Α
Η Γενική Ιατρική αριθμεί πε
ρίπου 3.700 γενικούς ιατρούς.
κατέχοντας έτσι τη 2η θέση
ανάμεσα σε όλες τις ιατρικές
ειδικότητες στη χώρα μας.
διευθυντής του Κέντρου
Υγείας Αρεόηολης. Ανάργυρος Δ. Μαριόλης, μετά από 1 1
χρόνια στη θέση του Προέδρου της Ελληνικής Endy
Ενώ κάτοικοι και σύλλογοι των Βοιών ζητούν την παράκαμψη του Μαλέα
Στη γραμμή αφετηρίας εισήλθε γωνισμούς αναφορικά με την για το έργο «Μελέτη Προμήθεια οικονομικων και τεχνικών όρων
την περασμένη εβδομάδα το κατασκευή του υποθαλάσσιου και Εγκατάσταση Συστήματος για το κάθε τμήμα. Ξεχωριστός
έργο ηλεκτρικής δι σύνδεσης
της Κρήτης με την Πελοπόννησο,
Παρ τις αντιδράσεις κατοίκων,
φορέων και συλλογικοτήτων του
Δ ΜονεμΒασίας. Συγκεκριμένο,
δημοσιεύτηκαν τα τεύχη δημοηράτησης για τους διεθνείς διαγελματικής Ένωσης Γενικών
καλωδίου nou θα συνδέσει την
Πελοπόννησο με την Κρητη και
των δυο τερματικών σταθμών.
Συγκεκριμένα, ο ΑΔΜΗΕ npoκηρύσσει διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό, με m χρήση
ηλεκτρονικού ηλειστηριασμού
ΥΠΟΒρυχίων και ΥΠΟγείων Κα
λωδών δυοκυκ ωματων για τη
Διασύνδεση της Κρήτης με το
ΕΣΜΗΕ». Το έργο έχει «οηάσει»
σε τρία τμήματα, με στόχο mv
Προώθηση του ανταγωνισμού
καιπνεπίτευξη των Βέλτιστων
διαγ υ μός θα διενεργηθεί για
την κατασκευή νέου τερματικου
σταθμού στη νοτιοανατολική Πε
λοπόννησο και την επέκταση του
υφιστάμενου un°σταθμού στην
ηεριοχή των Χανίων.
στην Ελληνική Εταιρεία Γενι
κής ικογενειακής Ιατρικής
στις εκλογές που ηραγματοποιήθηκαν στη θεσσαλονίκη
στις 13 Απριλίου 2018, διαδε
χόμενος έτσι τον επί ηολλά
έτη κ, Μποδοσάκη Μερσυνέχεια σελ.9
Αναδείχθηκε ένα εκκλησιαστικό
μνημείο στο Βασσαρά
Το επιστημονικό, ερευνητικό
και εκηαιδευτικό έργο του κ.
Μαριόλη είναι γνωστό, όταν
στα πρώτα του Βήματα ίδρυσε
Συντηρήθηκαν το Περίτεχνο ξυλόγλυπτο τέμπλο και οι εικόνες του ΙΝ Αγ. Γεωργίου
το 2003 το πρώτο Κέντρο
ανέλαθε η εταιρεία συντήρησης
έργων τέχνης «ΔΙΗΝΕΚΕΣ»
θΕΟΦΙΛΑΚΟΣ Π. & ΓΕΩΡΓΙΑ1 Υγείας αστικού τηου στην
| Ελλάδα, στο Βύρωνα Αττικής.
το onoloon°τέλεσε και napaΟλοκληρώθηκαν οι εργασίες
συντήρησης του τέμπλου και
των εικόνων του στον Ιερό Ναό
Αγίου Γεωργίου στον Βασσαρά
Λακωνίας. Η συντήρηση του
περίτεχνου επιχρυσωμένου
ξυλόγλυπτου τέμπλου είχε ολοκληρωθεί από τον Ιανουάριο
2018 και οι εικόνες nou το κο
σμούν επεστρεψαν-συνοδεία
Αστυνομίας. την M. Πέμπτη 5
Απριλίου 2018, Πριν τον εορτα
Τις εργασίες συντήρησης του
τέμπλου και των εικόνων του
ΔΗΣΓ με εποητεία της Εφο- 1 δειγμα για ηολλές μεταρρυΒ.Ίμιστικές αλλαγές στην
ρείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας
και της Διεύθυνσης Συντήρη
σης Αρχαίων και Νεωτέρων
Μνημείων. Οι εργασίες συντήρησης έγιναν με βάση την εγκεΠρωτοβάθμια
Υγείας στην Ελλάδα.
Φροντίδα
κριμένη μελέτη συντήρησης
από το Υπουργείο Πολιτισμού
Που εκπόνησε ο Σπαρτιάτης | Δεν είναι εύκολη
συντηρητής Παναγιώτης θεο- Ι υπόθεση η Πίστη
συνέχεια σελ.9
Υράφει ο Ηρακλής Αθ. Φίλιος

Τελευταία νέα από την εφημερίδα