Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σελήνηνήμερ ών Ανατολή δου 6 47 ro on
αχισ ιου
Tein" 17ΑΛ Ίλιον2 18
Αριου φύλ 41
271 Ετος 1420
ΙΤιμή 1,50
ENOUVEpp marm oud pook moicou κη
ναγιά ώρακετυμένης ώρας Πρόχειρη ορε
Γιατί στοιχειώνει τη ουστερά
το αγαλμα τον Χάο ou Toou υαν
Η δηλωσίς του στον Έμφύλιο γιά τίς ένοπλες μειονότητες καί τον όλοκληρωτισμό
1 οτι
ει νά ζεί χωρίς Κοινο|
άναπνοής τα ΜΑΤ του ΣΥΡΙΖΑ να κά.
του πού έγιναν τό 1963, παρουσια 20.000
ατό; Ατος όλογος που τόόγαλμαέπε
μειονότητες
Στό Δημοκρατικό Στρα
λόγος πού έχει δεχθεί τέσσερεις βομβιστικές έπιθέσειςάπότάάποκαλυπτήρια
άστοφύλας έχασε τήνζωή του άπό δέμα
μέ βόμβα πού τοποθετήθηκε κάτω άπό
Αυτός λόγος πού τό 1997 «πριονίσθηκαν» τά πόδια του; Αυτός ό λόγος πού τό
Έλλάς σε αμηχανία
Προκλητικές ΠΓΔΜ-Τουρκία
νες αγνοωντας οτι διαχειρίζονται μόνες τους τό
έξόδου στις άγορές θολώνει δυ
μου αναγκάσθηκε νά άπολογ
Μαξιμου διέψευσε μέν την
κηαναθώρηση στόν καλαθο τών
etor και αύτ
omag Triνουν τήν ep μοκρασία
Έτσι χθες, παραμονές τήςσυμβολικής έπισκέψεως Τσίπρα στο
μικό Ναυτικό». Δεύτερον για τις
δηλώσειςάδιαλλαξίας του Σκοπιαμόνο ςδιπλωματικήάφέλεια μπορεί νά έκληφθεί
Πούλα τρέλα κι ύστερα έλα!
κτό τοϋ λαού τ s ee σσαλονίκης, ό
γραφική «πνελι υ» σέέα τόσο σημαματα
χουμε καί αύτοκίνητα Εχουμε
στό γήπεδό της;
ότ κάποιοι άλλοι, ol όποία δχι
τόν dbo, άν βασμένο σέ έ έδρα νά
Τήν πολιτική TOUS σ dyn, hrd
co σέ
Traol πού έφη pov, τότε όταν 4 is
τική9-Αλλοι ε
on. Ecrivos, d πλώ,
πων τους Τρέλα πουλούν κ.
Αλοι,
Ιστορικά ντοκουμέντα
φήτή5 μασίας τά5ECOS Τής χώρας ή
τρελά όσα μας συμβαίνουν καί τά
ος Στυρίδων Βικάτος
καί το υπερήφανο γήρας
λίου σέ μιά κόσμια ποδοσφαιρική διτήν σθεναρή του στάσή, Οσοι πόμάδα μας; Tldvn πό σοβαρό γά