Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
σελ ~ 4

Η νέα Διοίκηση
του Εργατικού
Κέντρου Κοζάνης
επισκέφθηκε τον
Περιφερειάρχη
Δ. Μακεδονίας

σελ ~ 3

Πρωινός

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

λόγος

Η Εθνική
Τράπεζα Κοζάνης
μπροστά στο
νόμο για την
υπαίθρια
διαφήμιση

σελ ~ 3

σελ ~ 3

Αδύνατη η κατασκευή
αποχωρητηρίου
στο δημοτικό κήπο
της Κοζάνης

6729

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Σάββατο 14 Απριλίου 2018

Κωδ. 1907

Δ/νση
Περιβάλλοντος
και Χωρικού
Σχεδιασμού της
Περιφέρειας
Δ.Μακεδονίας:
Ευνοείται η
μεταφορά σκόνης
από την Αφρική

Γιάννης
Γρηγοριάδης:
«Αποκαταστάθηκε
ο παράνομος
μπαζότοπος στην
Ποντοκώμη»

6

Έτος ίδρυσης

Η Βουλή αποφάσισε να
«υιοθετήσει» τα παιδιά του
πιλότου - 18.000 ευρώ το χρόνο
1990

σελ ~ 9

σελ ~ 5

Γεωργία
Ζεμπιλιάδου:
Σας θεωρεί
δεδομένους ο
Υπουργός για
το ξεπούλημα
της ΔΕΗ
κ. Καρυπίδη;

Μία πανελλήνια
ΤΟ ΠΟΡΦΥΡΟ ΝΗΣΙ
ή μια πολιτική αλληγορία, πρωτοτυπία η 1η Συνάντηση
Φιλαρμονικών στην Κοζάνη
αλλά μην το πείτε στον
πατερούλη Στάλιν
σελ ~ 16

σελ ~ 6

σελ ~ 7

Υπουργείο
Παιδείας:
Πρόσκληση
υποψηφίων
αναπληρωτών
Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π.
σχολ. έτους
2018-2019

σελ ~ 5