Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

17oC, 12.00

26oC, 8.00 μ.μ.

20oC - Υγρασία 45%-51% - Άνεμοι: ΝΔ 1 - Β 2 μπ. Ανατολή ηλίου: 6:50 - Δύση ηλίου: 20:00

€0.80

ÃåíéêÝò áíáëýóåéò

Αυτό είναι ένα κείμενο για όσα δεν ξέρουμε κι έτσι μοιραία οι αναλύσεις μας είναι εικοτολογικές,
γενικές, παρελθοντολάγνες και πάντως λανθασμένες και άχρηστες όταν γίνονται έτσι. Η απάντηση στο ερώτημα «τι διακυβεύεται στη Μ. Ανατολή;» και στο ανάλογό του, «τι ζητάει η Τουρκία;», δεν προέρχεται από το 1821 και τα βάθη
της ιστορίας. Αντιθέτως η καλή επαφή με την ιστορική διαδρομή είναι δυνατόν να σε συνετίσει, να σε κάνει επιφυλακτικό και μετρημένο. 3 >>

Σάββατο 14 Απριλίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4627

ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑΡΘΟΥΝ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ

Áðü ÌÜç ïé åñãïëáâßåò


Ï äçìáñ÷þí, áíôéäÞìáñ÷ïò,
Ã. Ðáíôåëéüò ðáñïõóéÜæåé
ôï ó÷Ýäéï ôïõ ÄÞìïõ ãéá
ôçí áðïêïìéäÞ óêïõðéäéþí

Äéðëü, éôáëéêü ðïëõâïëåßï óôï ôåß÷ïò ôïõ ÍÁÏÊ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Μέχρι τέλη Απριλίου, στην
περιφέρεια της Κέρκυρας η κατάσταση
με τα σκουπίδια θα είναι δύσκολη. Οι εργολαβίες θα ξεκινήσουν σταδιακά από τέλη Απριλίου για τις περιοχές Κασσωπαίων, Αγίου Γεωργίου και Παλαιοκαστριτών και μετά για τις υπόλοιπες.
Σελίδα 5>>

Φωτογραφικό οδοιπορικό στο έργο αποκατάστασης του τείχους στον ΝΑΟΚ και της παραλιακής στην Γαρίτσα, προσδοκώντας βασίμως στην ολοκλήρωσή τους.
Ο Γ. ΖΟΥΜΠΟΣ 9 >>

ÌåãÜëåò ìÜ÷åò óôçí Á´ ÅÐÓÊ ôï Óáââáôïêýñéáêï

«ËÜâåôå èÝóåéò»
ãéá ôï 7ï Corfu
Mountain Trail!
7 >>

ÓÞìåñá óôÝöåôáé ï Êñüíïò!
Ïé îåí/ëçëïé ôïõ Ðåñéöåñåéáêü ôï ÓÜââáôï 21/4
Gelina äéåêäéêïýí
ôá ïöåéëüìåíá >>
4

3 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα