Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τουρισμός. Μεταπασχαλινό τσεκ-απ αγορών
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 220 . Τιμή Περ. :0,50 E A.Φ. 5203 Παρασκευή 13.04.2018
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Αγοραστές
Πετρόπουλος
>>> Τελ.
Ρεκόρ εννεαμήνου στο άνοιγμα
νέων μερίδων τον Μάρτιο
Ο ΕΦΚΑ
επενδυτές
δεν ειναι «στον αέρα»
Η συμμετοχή των ένων
επενδυτών στην χεφαλαιοποιηση του
χρηματιστηρίου στο τέλος
Ε Ανατοοπές στο πλαίσιο
13 για τις Ανώνυμες Εταιρίες
ηνικου
τη συμμετοχή του Ταμείου
Χοηματοπιστωτικ
χε στο
τέ λος
Φεβρουαρίου, ενώ χώρις τη
στό αυτό διαμορφώθηκε στο
66,4% παρουσιάζοντας
σταθεροποιητικές τάσει
συγχοιτιχα με τον προη
Τον ίδιο μήνα του προη
γούμενου έτους η συμμετοχή
τον ξένων επενδυτών
59,1% συνυπο
61,6% Χορίς τη συμμετοχη | Euroxx:
Εκπτωση ως 35%
1 0ειχνουν τα οικονομικά
στις πτησεις
gyptair
αποτελεσματα των τραπεςων
Τιμές στόχους δίνει η Euroxx
στις ελληνικές τοάπεζες μετά τη
δημοσιοποίηση των οικονομιχων αποτελεσματων για το
2017. Παράλληλα διατηρεί και
για τις τεσσερις μετοχες σύσταση «Overweight»:
Alpha Bank ΑΛΦΑ 0,00%: Η
τιμη στοχος έχει μειωθεί στα 2,6
ευρό στις 162 (από 2,86 ευρώ
ητικά από εκτακτα έξοδα και
την ΕΓΕ να επιβαρύνεται με
αυξημένες ποοβλε4εις δανείων
και στοιχειων νεογητικου
Σε επίπεδο έτους, η Alpha και η
Eurobank παρέμειναν χερ
00ες με την Εθνική Τράπεζα και
την Πειραιώς στο κόκκινο,
χοΟις όμως να προκαλείτε
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου
λογω μετατροπης του DIC,
ηαθως και οι δύο παρέμειναν
κερδοφόρες σε επίπεδο μητοκής εταιρείας.
Συνολικά, τα αποτελέσματα του
Η EGYPTAIR, ο εθνικ
αερομεταφορέας
Αλλά ει το μοντελο εποπτειας των ΑΕ. Kom ριο ελε ου το
μέγεθος της επιχείρησης και οχι η εταιρική της μορφή. Πώς
θα παλαμβάνονται υποθέσεις τύπου «Μαρινόπουλος». Για
ποιες πράξεις δεν θα απαιτειται εκ των προτερων ελεγχος
από δημόσια αΟη
Αιγύπτου και μέλος της
STAR ALLIANCE, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του
επιβατικού κοινού, προσφέρ.
, 30% στην οικονομική θέση (economy class)
και 35% στη διαχε χουμένη
ναύλα των εισιτηρία)ν, στις
να, προς
όλους του ποοορισμουζ του
νδιάμεση
1 στις 9/5/2017)
Eurobank: Η τιμη-στόχος παραμένει σταθερή στο 1,1 ευρώ.
Εθνική Τράπεζα: Η τιμή-οτόχος
| περιορίζεται στα 0,40 ευρώ
(από 0,42 ευρω στις 9/5/2017).
Πειοιος: Η τιμή στόχος περικόπτεται στα 4,9
εση του κα
επιτοριζικών αλλαγών-αντικατά
του 2190/ 1920 που
«Οδηγό» για την απο υγή
ευρώ στις 9/5/2017)
οπως σημειο νει στην αναλυση
της, σε συνεχιζόμενο επίπεδο
Klanou περιθυοίου από τη δια
τηρηση της απομοχλευσης που
αντισταθμίζει το όφελος από τα
από Αθή
- στο
στάσεων αποτελεί για το αφορά τις Ανώνυμες Εταιρυπουργείο Οικονομίας και ειες, προτίθεται να ενσωΑναπτυ ης το παραδειγμα
της «Μαρινόπουλος»
uroban
ηλοτερα μεσα
ΕΙΑ (ΤΑήν της Eurobank), β) τα
υηλάτερα έσοδα από προμήθειες (πλην της Πειραιώς), γ)
ματωσει ρυθμισεις για την
προσφορά ισχύει
α κρατήσεις
Γράπεζα Πειραιάς παρέμειναν
κερδοφόρες στο Q417, ωστόσο
η Πειραιώς λόγω της πρόσθετης
αποτροπη η τον περιορισμο
τετοιων περιπτωσεων
ματοποιηθούν από 6 Απολίου έως και 30 Απριλίου ανα νοοισης DTA 1,2 δισ εκτακτα έ οδαχαι (δ) αυξημέ- Έτσι στο πλαίσιο των
ευρό, εξηγεί η Euroxx. Αντιστονες απομειώσεις δανείων (πλη
πραγματοποιηθούν
10 | Τράπεζα ήταν ζημιογόνες