Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
E0ΗΜΕΡΙΑ
|ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
a: l. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ O. E.
ύλλου 17.245
Τιμή 0,60 € .
E-nέμπτη 12 Απριλίου 2018
Γραφεί
Φ. Τζαβέλλα 11-DANNINA 453 33 . Τηλ. Kév po 265 10 25.677 33791-Fax: 25510 30.350 . http://
proinoslogos gr . email [email protected]
ΚΕΔΕ: Να προχωρήσουμε μπροστά, να βάλουμε ισχυρές βάσεις και
A XTIEOYME THN ENNAWA AT THN APXH!
Ο καθυστερειΤΟΥ. Εσωτερικων τοδιάλογο για αλλαγες σον
«Καλλικρατη θελοντας να επ βάλλε την απλή αναλογικη
ΟΤηνερχομενη ε δομάδα η πρότασητώνδημάρχωνγιαΤΟνεομοντελο
Συνεστησανε δικό σ ied
o(ΣΙ ΕΒ)nava au o
θουν!
RIC ΑΕΡΙΟ: Απο
κατηγορούμενοι,
κατήγοροι οι επενδυτές στη ΒΙΠΕ
Καλλικράτης
Kalikratis
Ari με επιχειρήματα να αποδείξουν omol μονάδες τους δεν προκαλούν
προβλήματα, ζητούν από Τους rawumς να απολογηθούν» για τη
διάθεση των αποβλήτων Των διάσπαρτων κτηνοτροφικών μονάδων
mprv τεθεί προς ψήφιση στη
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
: μονάδων βιοαερίου στη Β
νική Περιοχή luavvivuv, δεν φαί.
Παρά ης επανειλημμένες δεσμεύσας ης Ταληικής ηΥΕ σίας rou Ynoupγείου Εσωτερικών όη θα δοθεί προς διαβοάλευση πρν Το Πάσχα Το νοΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
Kapo ύς προβάλλον ο, ο δήθεν δομοσχέδιο y ατην αλλαγή rouchaw κράτη», αυπό τελικά δεν έγινε..
Μην έχοντας πλέον άλλα στηpiy
: ματα σε Τοπικόεπτεδο, πέραν του
Youpeio, αλλά Ποτέ δεν γίΕτα
πραξη δημι υγείε y αν
χα, on στην ουσία γίνεται μια Tpοπ αοεια να «χαρα unrea» και η
Τοτική Αυτοδιοκηση από την κεναερσία μιας και Εία γν στο
on Ενα Ενα από Τα ουρά που
Με βασικό επιχείημα Την
πλερ δημο a po u on,: Σ τον στη η Αοκεντρωμένης
η Κυβέρνηση πρου εί την αλλαγή
του εκλογικού νόμου . 11η σεΑ.
or u pa vow on οι μοναδες
oaap on otru uvio mar
: oir σης Ηπείρου-Δτκης Moto: Βασ η Μιχελάκη. Του υπεγροΨΕ Την περιβαλλονική άδεια καιτην
βάλλον, αλλά αγκατάστασή Τους πολύ κοντά σε άλλες επιχειρή
σας ή μέσα σε οικισμούς, προκαλούν αξεπέραστα προβλήματα
δεν μπορεί εύκολα να καταλά al
Οικονομικής Επιτροής να
προσφύγ στα αρμόδια ΔιασηΤκά
όργανα κατα Των πέντε αποφάσεων
Του ΣυνΤΟΝ στη Της Αποκεντρυμμένης
Διοίκησης Ηπείρου ΔΙΤκής Μακεδονίας, έγκρισης Των Περιβαλλο τκών
Opuw Των εν λόγω μονάδων.
σης της
Του βουλευτή και Κονπομονήως τον Ο
ΗΠρυση και η λειτουργια συνδ καλιστκού οργάνου, από άποον και
αν έχει προέλθει η -11ησε
γιαΤη σύνδεση μεΤο Ισραήλι
: ΣΥΜΟΤγιακες Epouw Bouv piou ,
δέσμου ΕίδΕ ΤΟ epuge της δημοσιό. :
: στα Πριν αν αςηση στου, ύγεια»:
Μεθοδεύσεις για έ τα napowiato
o. YT οστηρικτές Εργιν Βιοαερίου
ουργεί αναβαθμισμένη η Λαϊκή
Koze0μάνης , Μτέ ας
ι οδό Κοσμά ΑΙΤυλο, μπροστά 1
Αλβανικά «κόλπα» σε βάρος
Της Ελληνικής Μειονότητας
OrTu ς, μεταξύ άλλον, αναφέ- 1
: με Το Τελ Αβ β Tou lopariA, Ayu,
. Αυπό διαβεβαίωσαν χθες τόσο :
νκαιδεν έχει δημοσιευθείη απόφαση Του ΕΤΕ
Καχριμάνης, ο οποίος Είχε σχετική
Εντείνονται οι φόβοι για
στάση πληρωμών στον ΕΟΚΑ
:ETO iv 000 και ο Δήμαρχος Ους :
Πολιτιστικοί φορείς40 πόλεων: μάυΜας ου μας
ΠΟΛΙΤΙΟΤΙ
-6η στα
συναντώνται στα Γιάννενα!
> K. Daiyey: Στόχος η ίδςοση ενός ιανελλήν ου
ακόμη να μην έχε
βουλευτής Εύα Καλή. ΑποδέκΤης
σικές προβλέψεις Του νόμου Κοεν'1.Y11ΩΣ
λάβουν μέρος
ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ
Τα «κουπιά» του Ν.Ο.Ι. στη
μάχητου Πρωταθλήματος!
θερων επαγγελματιών 11ησο : L mHEEMAA3
Του ΠΟΡΟΥ ΚΥΡΙΟΥ.
Στο πλασιό της θα γίνει ενημέΓΝΩΜΕΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
Σεξουαλική παρενόχληση
Δυστυχώς,
επτωχεύσαμεν
> reaqE10 ΣΠΥΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ,
Μας ενοχλεί η σε5ουαλική παρενόχληση! Η
Από την πτώχευση Του 1893, Τον πόλεμο, Την
ηττα και το όν δος του 1897, φτάσαμε στην προοποία όντως αποτελεί πρόβλημα, αλλά αναδείχτηκε
ως τέτοιο Το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μάλιστα
πολλές γυναίκες, με πρόσβαση στα μέσα δημοσιο.
τητας, Ενώ fliu σαν την Τραυματική εμπειρία πριν
viv uv Τις επόμενες ημέρες στο
Σχινιά με βασικό στόχο να δ0arpqλάδος, έναν Tirko mou Karla εδώ
Ολα αυτά στο πλα.-11η oek.
. Τι μεγάλη επρια «μαχο» rov
goντα κατω amo Το ρφ40 ΚΑίμα Του συνδέεται με
υς. Δεν θα προσπαθήσω να επουλώσω τοτραύματους ούτε να EpμηνΕύσω γιατι καθυστέρησαν τόσο. Ωστόσο, Ba επιδιώξω να
προσεγγίσω ΤΙ ΤΤοτελεί σφυαλική παρενόχληση καη όχι.
Της πρώτης πτώχευσης και Του ανάλογου δανεισμού Τα αποτελέ.
σματα, λίγο-Τολύ, είναι γνωστά: Με πρωτοβουλία Των δυνάμεων
προστασίας, με επικυρίαρχη θέση τη Γερμανία-υτό κρατήστε TO.
γιατί θα μας ΧρειαστΕ-στην Ελλάδα επιβλήθηκε ο Διεθνής
Παρενόχληση έχουμε όταν επιχειρεπαι δημιουργία αθ
EAIAA 12

Τελευταία νέα από την εφημερίδα