Next

Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&11ΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27021 ΕΤΟΣ 89ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
www.dimoprasion.gr
email: [email protected]
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Εκρινε ηαρανομη
ΣΙ Ε:
την ένταξη ελεύθερων
επαννεαματι ων στον
ΕΟΚΑ και τη
Eurostat: Στα 14,5 ευρώ η
εργατοώρα στην Ελλάδα
Οι χώρες με το υψηλότερο και χαμηλότερο κόστος στην ευρωζώνη
H E2.EE ava μενει την εκοο
ση της επισημης αποφασης
του Συμ60UAIOU
11--1
EUROSTAT, οι εν λόγω ε
πρόεδρος της Ελληνικής Συνομο
σπονδίας Εμπορίου και Επιχε10ηματικό
τητας, Βασίλης Κ00%ίδης, δήλωσε σχετι
επιχειρησεις που απασχο
ιστον 10
σαν κατ
ταξη των ελευθερών επαγγελματιών
αν ονται υποψη οι εργα
Το 2008 το ωρια
λάδα ήταν, όπως αναφέρε
η Δημόσια Διοίκηση.
ΕΣΕΕ οφεί
Ευ. Τσακαλώτος: «Για
τεχνικους noYoUS οεν
μπορουν να
τεηειωσουν ona μεχρι
τις 28 Αυγούστου»
Πρόγραμμα μεταμνημονια
κης Παρακολούθησης
για ασφαλίστιχα χαι συντα
του συνολιχού
στους, δη
ήταν κατά μέσο όρο και στο
ε στοχο «ενα προγ!αμμα μεταμνη
μονιακής πα!ακολούθησης», στον κορμό
του οποίου είναι όλα όσα έχουν ηδη συμφωνηθεί με τους θεσμούς και τα οποία
ελειο)σουν για τεχνι
κούς λόγους είτε μέχρι το Eurogroup (21
οανά ώ!α κόστος της ε!γασίας
(μισθολογικό και μη μισθολογικό) ανήλθε στην Ελλάδα το 2017 στα 14,5 ευρώ
συμφωνα με τα στοιχεια που οημοσιο
ποίησε η EvQωπαϊκή Στατιστική ΥπηQeσία (EUROSTAT). Στην ευοωζώνη ήταν
κατά μέσο όρο στα 30,3 ευQe, ενώ μεταξύ
των XQατών της ΕΕ το μικρότερο έργατικό κόστος είχαν η Βουλγαρία με 4,9 ευρώ,
ηΡουμανία με 6,3 ενο, η Αιθουανία με 8
epo, η Λετονία με 8,1 ευρώ, και η Ουγγαρία με 9,1 ευρά.
σύνολο της ευρωζώνης 25,9%)
Στην Ελλάδα, τέλος το μεγαλύτερο ω
δεν μπορούν να τ
πηρεσιών ήταν στα 14,3 ευρώ, ενώ στο
τομέα των κατασκευών ήταν στα 10,2 ευρω
ΕΕ εμφάνισαν
ρα κόστος εργασίας στην
για το 2017 η Δανία με 42,5 ευρά το Βέλγιο με 39,6 ευρώ το Λουξεμβούργο με
37,6 ευρώ, η Σουηδία με 36,6 ευρώ και η
που τελειώνει το πρόγραμμα πορεύεται
η κυβέρνηση, στο πλαίσιο της εξόδου
της χώρας απο την εποπτεια, συμφωνα
με συνέντευξη του υπουργού Οικονομι
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ
κών. Ευκλείδη Τσακαλώτου
Εφημερίδα τ
PEVKA1VYK Υια ενισχυση νομισματικης ενωσης:
«καμια χωρα δεν α παρει ona οσα εηει»
νταχ τον
Φύθοι νια αύξηση της
θερμοκρασιας με
4,5 βαθμούς Κελσίου
ον κίνδυνο πολιτικής αδράνειας α.
ρες πρέπει να κατανοήσουν ότι η τρέχον
σα μεταρρυθμιστική ατζέντα αποτελεί πα
ναφο!ικά με την προώθηση των αναγκαίων αλλαγών για την εμβάθυνση και
ενίσχυση της Ευρωζώνης τόνισε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Σταθερότητας (ESM), Κλάους Ρέγκλιν.
σημείωσε: «Καμία χώρα δεν θα πάρει όλα
δικά της στοιχεία μεμονωμένα
Μιλώντας σε συνέδριο στις Βρυξέλ
λες, ο Ρέγκλινγκ έκλεισε την ομιλία τ
με μια ανα
«Ας ιοποιώντας τη ουναμική για την
σχυση της Οικονο
Ενωσης», σημειώνοντας: «Τον Δεκέμβοο
Eurostat: 138% περισσότερα σε σχέση
με το 2015 τα άτομα που πήραν
ελληνική ιθανένεια το 2016
Εξ αυτών, το 86% ήταν Αλθανοί Πολίτες, το 1,5% Ουκρανοί
Πολλαπλές, αναμένεται να είναι οι
μεταβολές στην Ελλάδα, λόγω της κλι
ματικής αλλαγής, με άμεσες και έμμεσες
ίτλο του συνεδριο
νικό 11Quxto!είο Ειδήσεων ο καθηγητής
ου τμήματος Φυσικής του Πανεπιστη
μίου Πατρών και του Εργαστηρίου φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αθανάσιος AQyw
Την ελληνική ιθαγένεια πή!αν το 2016 συνολικά 33.210 άτομα, 138% πεQ1σ σότερα
σε σχέση με το 2015 σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Εξ αυτών, το
86% ήταν Αλβανοί πολίτες, το 1,5% Ουχράνοί και το 1,2% Ρώσοι
έρις μήνες μετά, όμως, δεν είμαι πλένα χάνουμε τη
δυναμική, παρά να την αξιοποιούμε. Επι
Ειδικότερα, όπως εξηγεί, όσον αφορά
τους μέλους
τρέψτε μου να προειδοποιήσω ρητά για
τον κίνδυνο πολιτικής αδράνειας. Οι χώοποίρωπαϊκηςΕνο ηερίπου845.000το2015 αιτησαν την 2014 νεια
της Ευρωπαϊκής Ενωσης (από 841.000 το 2015 και 889.000 το 2014), εκ των
οποίων το 12% ήταν πρώην πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ, ενώ η
τρεντεδ νονα πει αδράνειας, Οιχ α
γω της εκτεταμένης αχτο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα