Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη Άποψη:Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.elapopsi.gr
ΧΡΟΝΟΣ 32ος
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1401
Ξενοφώντος 23-69300 ΣΑΠΕΣ
Τηλ. και fax: 25320 22242
Τιμή Φύλλου: ευρώ 0,45
ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Πλήγμα στην οικονομία της περιοχής
Για πρώτη φορά δεν λειτούργησαν την περίοδο
Του Πάσχα Τα δημΟΤΙκά σφαγεία Σαπών
Να εφαρμοστεί το πρόγραμ|
μα σχολικών Υευμάτων
και σε σχολεία Του δήμου
Μαρωνείας . Σαπών
Την εφαρμογή του προγράμματος παροχής σχολι
κών γευμάτων και σε σχολεία του δήμου Μαρωνείας
Σαπών ζητά με παρέμβασή της στον Υπουργό Παιδεί
ας κ. Γαβρόγλου η παράταξη της ελάσσονος αντιπολί.
των παραγω,αν tns επαρχίας Σαπών
Πρωτοφανής για τα δεδομενα της επαρχίας Ε&
πών ε ναι η μη λειτουργίατων δημοτικών σφαγείων
στις Σάπες κατά την περίοδο των εορτών του Παά και κάθε είδους
Στην καλύτερη διαπραγμάτευση μεταξύ παραγω
Στον περιορισμό των εξόδων και του χαμένου
Στη δημιουργία αυξημένης κίνησης, εν όψει και
Στην στήριξη και ενδυναμωση της τοπικής οικοΣτην αποφυγή ταλα τωρίας αλλ
απωλειών από τον κτηνοτροφικό κόσμο
τευσης του δήμου Μαρωνείας Σαπών
Μπορεί και άλλες φορές στο παρελθόν, για γών-κρεοπωλών-εμπόρων
οποιουσδήποτε λόγους να είχαν κλείσει τα σφα
Υεία, αλλά τουλάχιστον τα τελευταία 50 χρόνια
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Ντίνος Χαριτόπουλος
Μαυριδης Μίλτος και Μουζαλιώτης Σωτήρης αναφ
ρουν τους λόγους και προβάλλουν επιχειρήματα για
να εφαρμοστεί ένα τέτοιο πρόγραμμα στο δήμο τους
χρόνου για τους κρεοπώλες της περιοχής
των εορτών, στην αγορά των Σαπών
νομίας
τέτοιες μέρες ήταν πάντα ανοιχτά.
και ήταν ανοιχτά γιατί η λειτουργία τους αναμοΣτην δημιουργία κλίματος ασφάλειας για τους
Στην διαμόρφωση καλύτερων τιμών προς όφελος
παράλληλα κοινοποιούν την επιστολή τους στον Πε
ριφερειάρχη, στον Αντιτεριφερειάρχη, στους Βουλευτες του νομού, στο Δήμαρχο Μαρωνείας-Σαπων και
στον Διευθυντή Περιφερειακής Εκπαίδευσης ΑΜΘ
Στην εξασφάλιση σημαντικών εσόδων για τον
δήμο ή τις δημοτικές επιχειρήσεις που διαχειρι,ο
κτηνοτρόφους της περιοχής
για τη δική τους συνδρομή
Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξης
Δημοτική παράταξη Μαρωνείας-Σαπών
Εφικτη η συγκοινωνιακή
σύνδεση Σαπών-Μαρωνείας
Ξυλαγανής
Στη δημιουργία ενός καλού εισοδήματος λόγω
αυξημένης δουλειάς για τους εργαζόμενους στα
σφαγεία (εκδοροσφαγείς, καθαριστές, υπάλληλοι,
Αλληλεγγύη. Ανάπτυξη. Ανανέωση
69300 Σάπες-Ροδότης
Σατες 03 04-18
Προς:Τον κ. Υπουργό Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευμάτων κ. Κώστα Γαβρόγλου
Στην διάδοση της φήμης της ποιότητας των κρεia
άτων της περιοχής Σαπών πανελλαδικά.
Περιφερειάρχη ΑΜΘ κ Χ. Μέτο
Αντιπεριφερειάρχη Ροδότης κ. Ν. Τσαλικίδη
Δήμαρχο Μαρωνείας Σαπών κ. Γ Σταυρίδη
Βουλευτή Ροδόπης κ. Μ. Μουσταφά
Βουλευτή Ροδόπης κ. ΑΚαραγιουσούφ
Βουλευτή Ροδόπης κ. Ι. Αχμέτ
H ('Ελεύθερη Απονη
Στην διατήρηση ισορροπιών και αντιμονοπωλιακών καταστάσεων στην εμπορία και διακίνηση
κρέατος ussur εδο νομού ΡΟάτης
Βουλευτή Ροδό της
Για όλους αυτούς τους λόγους και για πολλούς
άλλους τα δημοτικά σφαγεία των Σαπών θα έπρεπε
για πολλού
Καραγ
ενόψει του Πάσχα να είνα ανοιχτά!
ό Διευθυντή Εκπαίδευσης ΑΜΘ κ. Π.
στους αναγνωστες της
Θέμα: Παροχή σχολικών γευμάτυν σε σχολεία Του δήμου Μαρωνείας-Σαπών
και σε οΛο τον κοσμο
Γνωρίζοντας τις ευαισθησίες σας θα θέλαμε να
σας παρακαλέσουμε ώστε στο πρόγραμμα σχολικών
γευμάτων να συμπεριληφθούν και σχολεία του δήμου
Δεν είναι δυνατόν μία περιοχή με τους χαμηλότε
ρους δείκτες ευημερίας των κατοίκων σε όλη την
και
στους καταναλωτές
Συνέχεια στην 11η σελδα
11άσχα
Παραδοσιακός χαλβάς
ΖΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ & ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
Η Διοίκηση και Το προσωπικό της
Pharmathen
σας ευχονται
Χρονια Πολλα & Καλο Πασχα