Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
0' oyuv,στώ όμως
ΠΡΩΙΝΗ
μέχρι θανάτου
Τετάρτη
ελεύθερα
Απουλίου
Αριθ. Φύλλου 5508
Τιμή φύλ. : 0.15 €
Καθημερινή εφημερίδα Κοζανης
BOATAIPOr
Βάζουν όρους οι τράπεζες
για τη πώληση
των λιγνιτικών μονάδων
της ΔΕΗ
Σελίδα 13
Επενδύουν
στον βασιλικό πολτό
στη Δυτική Μακεδονία
Σύνταξη
nga 12,
από τα 52 σε Δημόσιο & ΔΕΚΟ
Δ07 ΛΕΙΑ
ΠΑΙΔΕΙΑ
EniRoyés για έξοδο στη σύνταξη
με όρια nnikias an6 τα 52, 55
και 58,5 κρύβουν οι διατάξεις του
EAEYBEPAf
copa Ετικού για α εφαλο evous
σε ΔΕΚΟ, Τραηεζεs και Δημόσιο
ενο για ειδι€5 KatnYopies, onus
οι ένστολοι, n συνταξιοδότηση
συναρτάται από το έτ0s nou
συμπληρώνουν 24,5 χρόνια και
είναι είτε xupis όριο ntikias είτε
με όριο nakas 60 ετών.
"Γολγοθάς" χωρίς τέλος
για 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενους
με μισθούς κάτω των 500 ευρώ
Σελίδα 21
Κύπελλο Ερασιτεχνών
2017-2018:
Σειρά
48ωρων
Σελίδα 16
Την Τετάρτη 11Απριλίου
αου,γιών
η 1η αγωνιστική
σχεδιάζει
η ΓΕΝΟΠ
Σελίδα 24
Η κατάρρευση
των συμβόλων
για τις λιγνι
τικές
Οι μεγάλες ανατροπές στους πολέμους ξεκι
νάνε συνήθως με την κατάρρευση εμβληματι
κών οχυρών. Το ίδιο συμβαίνει και στις αγορές
ενώ το μέτωπο στο σύνολό του εμφανίζεται
οχυρό και ικανό να ντέξει ετΒέσεις κάποια εμ.
βληματικά οχυρά δέχονται ισχυρά πλήγματα από
τα οποία δεν μπορούν να συνέλθουν
Σε 48ωρες επαναλαμ
ανόμενες απεργίες
θα προχωρήσει η
ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ αφότου
κατατεθεί στη Βουλή
το νομοσχέδιο για την
Πώληση λιγνιτικών μονάδων και ορυχείων
στη Φλώρινα και την
Μετά την πτώση των συμβόλων η κατάρρευση
του μετώπου είναι θέμα χρόνου
Έτσι έγινε στο κραχ του 2008
συνέχεια στη σελίδα 4
Μεγαλόπολη.
Σελίδα 9