Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ιδρυτής-Νικόλαος Κοφα λάνος 1951-1974 Boorigo-Eadorp α Σταυρίδου Ι.Σηλ ανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 11 Α ΠΡΙΝΟΥ 2018
ΠαρίοδοςΒ' (1974)*
Ap?άλλου 6880-11.606050 €
-GJ10 την J1αλιά Δράμα
Η ΠΡοσοτσάνη
και οι ανάγκες της
Πέρητη της Δικονηομου στην Καλή Βρύση
Ενα βιβλίο για την ψυχική υγ
εία από
Απαντες
Επίκληση και λτανεία
Είναι καλός ο κόσμος»
Απαντήσεις για το νόημα της ζωής
μέσα σε μια ψυχιατρική κλινική>>
τελικό
Η περιφορά της εικόνας της Ανασ άσους
1η Εβδομάδα Δημόσιας
Σήμερα η έναρξη στο Μεσοχώρι του Δήμου Παρανεστίου
14 Απριλίου
Τελετή απονομής βραβείων
Βασίλης Ξανθόπουλος»
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 Απριλίου πρόκεται να
Η 18η Γιορτή Σπορων Του Πελ ΤΙ
σε όλες της Π.Ε. της ΠΑΜΘ
Από Τις 16έως τις 22 Απριλίου
1ης ρομά οη και η 2η Ολυμπιακη Γιορτη Σπόρων be θε λλετ πουλο με ροτα ρεο νήμερα προοτα να ου ειναι αφιερωμενη στην Ειρηνη ΕΝΕΝεια Εντό τα Δράμα και την
του προγράμματος της
στις 11to πρωί, στην
Την κεντρική ομιλία θα κάνει ο Δρ. Α60.
από τς 16έως πς 22 Απριλίου.
.φτασε ηημέρα της δεύτερης παματοποηθα στη Apdua, και στο
πακή γιορτή, Epavel σ ερα Τετάρτη 11 του
κός καθηΥητής Πανεπιστημίου Λαψίας με
θέμα: «Δηλητηριώδη βαη εκρηκτικά
υλιά και ΥΑυκό βτρόλι: οπό την τραγοκής Γιορτής Σπόρων η οποία θα
Δραμας μετο σύνολο έντεχνης ελληνικής
Η 18η rippt Σπόρων του Πελίτι στη γη του
τατοτηθείτο Σάββατο 14 Αταλίου. Αυτή είΑΙη
του για τις παώα, την αχρήματη ακοναία και φέτος για τα
Η γιορτή του Πελη γιατο 2018 γνετα ΠαράΑύξηση πωλήσεων 50%
για την ΙΚΤίνος Ελλάς
23 χρόνα ηελη (1995-2018).
ΗΕβδομάδα Δημόσος Υγείας και Υπη.
Apla με την 2η Ολιμιοκή Γιορτή Σπόρων (11,
της Περιφέρος Αναολιής Μακεδονίας
Αύξηση 50% στον κύκλο εργοσών για
ση 2017 oe σχεση με την χρση
kole con 11.00
11 15
μ στη Γητ
του χρονα και στις πέντε nep pepe
ακές Ενότητες. Στόχος των δράσεων και
των εκδηλώσεώντης e/α η ενημ ωση
Ως ερ δηλώσει συμ ο αγρό ς ο στέ
από: Ελλάδα, Toup ia, Boukyapa, Kinpo, Hn.Α, Γουατεμάλα,
Bev έλα Νό aAppud. Mrup iva Φάσο, MaraAla,
2016,
νάγνωση της Δακή ιξης της 1ης Ολυμιακής Πορ ής Σπόα
pu από τον 1
ρων κ Πασμώτη Σαλατο
Γιορτής Σ 6-1 σύμφωνα με
των πολιτ ν, κα teΗ 18η Παρτή Σπόρων του Πολη και η 2η ΟΑ μιακή Γιορτή
που σχετί- Στάρων, όποις
αι με τη συματιο) και 4οχική υγεία ava opLEpquon στην Εμήν, η orola 5e
Στη συνέχεια, στις 11.30-12.00 μ, θα ακολο nuxopenσμός από το Αϊτάχο των ΗΛΑ, από τον κ J hn Cacda, στις
12.00-12.30 μμ, θα ylva παρουσίαση για την προστασία του
ΕΟιού Πάρκου Κάουρα, στη Bevel ouéaq από την κα. Leonor
RutKa σης 1230 13.00 μμ
κατά 54% την χρήση 2017 σε σχοη με
την χρήση 201 Σημειώνεται ότι οι εξοYuyec αποτελούν το 95% του κύκλου ep.
που μας χαρίζουν και βλέπουμετα κοινά που μας
Το πρόγραμμα της 18ης Γορτής Σπόρων Του nth
σεις, η α οδοί, η πρόλη η η ανοξε ά
ήςτης Οργά υσης
της εταρε
στις 10.30
πμ, στη Γη του nem, με δωρεάν δια ομή παραδοσούν σηθαακολουθήσουν
Το Σάββατο 14 Απρλίου, το πρόγρ μμ
Η παρουσίαση
θα πραγματαταηθεί
ρ ow,εκόση αΝΕχαα στις 11.00-11.15 πμ
γιατη
pyawo η
okope.
κατά 50% και διαμορφώθηκε σε 47,6
Το πονΤιακό Ταφικό Έθιμο
της Κυριακής του Θωμά στην
περιοχή Ν. Κρώμνης Δράμας
Mee ea Anru
upeaa χε ν το υ Αντοτε
προηγουμενη 7ρνηθε Το EB0DAYa
ευρώ, évavr1 7,47 εκατ. ευρώ την προe
ξηση κατά 155%. Τα κέρδη προ φόρων
ανήλθαν σε 14,91 εκατ. ευρώ έναντι 1,41
εκατ. ευρω, παρουσιάζοντας αυηση κατά
για θεματα δημόσιας υγείας κ. Κώστα Kr
σιας Υγείας και Κονυυκής Μέριμας της
κ. Λουκά Γεωργίου.
κλος εργασιών αυξΌηκε κατά 44,9% και
33χρονος διέρρηξε ΤΟμυροκήώου
πάνω στους τάφους των αγατημένων τους,
παρέθεταν γευμα προς πμήν τους, με εδ6σματα που είχον παρασκευάσα από το σπίτι.
Με αυτο τον τρόπο ένυ θα σαν να γευματί
ζουν μα τους α αγαπημένα τους που épuέναντι 35,70 εκατ. ευρώ της
νης χρήσης. Το EBITDA για την χρήση
2017 amn6e σε 20,28 εκατ. ευρώ, έναντι
8,69 εκατ ευρώ την προηγουμενη χρήση
παρουσιά στας αυ η κατ 130,2%. Τα
ένα από τα ατουότου οι Έλληνες του
ανήλθαν σε 14,60εκατ
ΣΕ ΒΑΡΟΣ ενός 33χρονου ημεδαπού,
σχηματίστηκε δκογραφία για κλατή και
Έκρούς τους, με μια
ιδιαίτερη γιορτή που ,
ευρώ έναντι 3,68 εκατ. ευρώ παρουσιά.
όχι το πένθος, συμρολί0ει την συνέηση της
ζωής μετά απότο θάνατο.
Δράμας, διότι όπως προ#xupe, το χρονικό διάστημα από 31-1-2017 έως 12Το ταφικό έΟμο, θα
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
πόλη της Δράμας, προκαλώντας φθορές
και αφαίρεσε από το εσωτερικό τους
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ r
στη Δράμα από τους
παρακάτω Συλλόγους:
των Μνημείων της Νος ΚροΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑ00Σ 64 ΤΟΜΩΝ
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
Η τελετή αναβίωσης, θα
πραγματοπ τηθεί τη Κοκή
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟ ΟΓΟΥ
2 & 25210-20806
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
φείο της Νέας Κρώμνης,
ησω από το πάρκο των ΚοΠτολεμαίων 10, Δράμα
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
δοση, την ημέρατης Ανάσταοεβανουν από τον Αδη, για
300628, Κιν. 6947778803
[email protected]
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
48 χρόνια
Παραοοση
στα σαντουιτς
2. "Καλαμιά',ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα