Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

16oC, 12.00

20oC, 8.00 μ.μ.

€0.80

16oC - Υγρασία 50%-76% - Άνεμοι: Α 3 - Β 2 μπ. Ανατολή ηλίου: 6:54 - Δύση ηλίου: 19:57

Ï Éçóïýò óôï íáü ôïõ Óïëïìþíôá êáé ôï êåñêõñáúêü ÐÜó÷á
Στο τσακ να χαθεί το μέτρο βρίσκονται οι κερκυραϊκές, πασχαλινές εκδηλώσεις, πόλος έλξης χιλιάδων επισκεπτών. Η τεχνητή διεύρυνση
τους σε χρόνο και χώρο τις απειλεί με μετάλλαξη, σε ορισμένες δε περιπτώσεις με αλλοίωση. Δεν είναι ανάγκη να είναι κανείς παραδοσιακό-προγονόπληκτος για να διαπιστώσει ότι η πομπή των Επιτάφιων διευρύνεται και μεγαλώνει ολοένα με πολυπληθή τμήματα, που
καθιστούν την κάθε μια τους ατελείωτη ενώ και οι συντελεστές τους εξαντλούνται. Η παρεμβολή του Επιταφίου των Καθολικών ερμηνεύεται από την πεποίθηση να αποδειχθεί η αγαστή συνεργασία ανάμεσα στις κερκυραϊκές Εκκλησίες των δυο χριστιανικών δογμάτων. 3 >>

MSC Lirica: 13:00 - 19:30
ÅðéâÜôåò: 1.984

Τρίτη 11 Απριλίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4624

ΑΝΤΑΡΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΟΡΥΓΜΑ ΜΕ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΙΜΜΗ

×áñÜêùìá áðïêëåéóìïý ôïõ ×ÕÔÁ!


ÌÞíõóç êáô' áãíþóôùí
êáôÝèåóå ï ÄÞìïò

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. «Οχυρωματικά έργα» έγιναν πασχαλιάτικα στα Μεσοράχια αποκλείοντας ουσιαστικά την πρόσβαση στην εγκατάσταση του ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ. Η ενέργεια υπολογίζεται ότι έγινε
από τη Μ. Παρασκευή και ‘δω, που όλοι ήταν απορροφημένοι με τις θρησκευτικές τελετές και τη διαχείριση
των χιλιάδων επισκεπτών. Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Σπ. Ασπιώτης,
μιλώντας χθες το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του Start επιβεβαίωσε την είδηση, δίχως να μπορεί να δώσει περισσότερα στοιχεία ενώ επιφυλάχθηκε για
την αντίδραση του Δήμου. Η κατάθεση
μήνυσης κατ’ αγνώστων, απλώς προϊδεάζει το φιλοθεάμον κοινό για το τι
πρόκειται να ακολουθήσει με την εκπνοή της δίμηνης εκεχειρίας με το Τεμπλόνι και την άρνηση της Λευκίμμης
να δεχθεί τα συσσωρευμένα μπαλότα.
Το χαράκωμα διανοίχθηκε με τη χρήση σκαπτικού μηχανήματος επί του
δρόμου που ενώνει την εγκατάσταση
με το οδικό δίκτυο και σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις αποκλείεται έτσι η πρόσβαση, γεγονός που αποτρέπει την ολοκλήρωση των εργασιών, προϋπόθεση
αρχικώς για την αδειοδότηση και λειτουργία του ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ.

ÅðéôÝëïõò
ïñãáíþíïíôáé
ïé êÜôïéêïé ôçò
ðáëéÜò ðüëçò >>
3

Περιμένοντας τα μπαλότα με τα σκουπίδια στα Μεσοράχια...

Ìåßùóç åðéâáôþí óôï ëéìÜíé
ôçò ÊÝñêõñáò, ìåãÜëç áýîçóç
ôï ëéìÜíé Ëåõêßììçò, ôï ÐÜó÷á
Íá îåðåñÜóåé
ôïí åáõôü ôïõ
èÝëåé ï ÏÖÁÌ
óôï êýðåëëï >>
15

5 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα