Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΑΛΗΘΕΙΑ Ο
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΧΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
49ΛΗΤΙΚΑ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ
Πυροβολεί» και ενδιαφέρει!
PaTayonΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ
ΟΠΩΡΓΟΣΤΙδος nta tanor
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
στές του Α.Ο. Xand/4σσαμικός στη Knipopa
αναμέτρηση μ£ 2-1 emi της Δόξας Δρ μας,na
τη Football League. Ο ΧΙώτης επιθετικός
μείωσε το δεύΤΕΡο τέρμα της κατώτ κης ομά^
δας και με 7 τέρματα είναι ο πρύτος της
σκόρερ σιο πρωτάθλημα. καλές εμφα ήσεις
που Kdve στο πρωτάθλημα έχουν κεντρίσει
το ενδι φέρον ομάδων της Σούπερ λίγκα na
ra τον αποκτήσουν το καλοκα ρ, μ£ τον Παημείο καμπής για την ποιότητα ζωής στην Πόλη ηπα
Ρουσίαση την Τρίτη 3 Απριλίου 2018, στην αίθουσ
του Δημοτικού Συμβουλίου, οπό τον Δήμαρχο Χίου,
του σχεδίου παρέμβασης στι Αιβάδια,που θοι μετατρέμει
το χώρο πίσω dimo το Βούρειο Αθλητικό Κέντρο κ ct1 τις φοι
τητικές εστίες σε πολυχώρο, με δυνατότητα άθλησης
nino non να εκδηλίνει το ενδιαφέρον του, σύμφωνα με το δημοσίευμα της θλητικής εφημερίδας Sportime!
ενήλικες και παιδικές χαρές με Υηπεδο basket, ποδοσφαίΣύμφωνα με την ανάλυση που έγινε ο χώρος αυτός θα
ακολουθήσει τη λογικη του πολυχώρου της φαρΟΙΝας. Το
υκέδιοπαρουσιάστηκεστους εκπροσώπους των αθλητικών
και πολιτιστικών συλλόγων των περιοχών και συΥΚΕκριμένα,
από τον ποδοσφαιρικό Σύλλογο Ααιλοπα, από
του βούρε ουληροδο
λιμενη tim το πρόγραμμα Leader.
«Να δούμε πρώτα φως στο τούνελ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Kavapn, Τάκης TavaivnSo ξεκάθα μέσω τη
«ΑΧ.n ότ για μια θανή συμμετοχή της νέας π p ταθλήτριας
ομάδας του νη Λου μας στη Εθηκή KdTnYopia, πρέπει να
υπάρξουν οι avaAayec προυποθέσεις. Δηλαδή να υπαρχε οικονομική εν αυση από την ΕΠΟ στις μετακινήσεις και στο εξοδολάνο των
Μετην ελπίδα αυτό το φιλόδοξο, τουλάχ στον ωςπροςτο
χρονο ολοκλήρωσης, σχέδιο να επιτευχθεί, να επισημά
νουμε ότι εκτός tTTO την άνοδο στ
τημενη t δη λειτουργία του αντ στοχου της Φά
οιποδεικνύει ότι ο κόσμος διμάε στην κυριολεξία για τέ
τοιους χώρους, που αθλούν, δινουν ανάσες, ολλάζουν την
εικονα ζωης της πολης και ειδικά σε μα T 10 ΤΟ ουμπεριλαμβανομ ου και του Βροντάδου, θα μπορούσε κα
νείς να χαρακτηρισει αδικημένη.
Εκπροσώπους
. και από την Ε προ
Τα σχεδια ετυχαν της απολύτου αποδοχής των παριστα
με και ο Δημα χος δεσμεύτηκε Yd το ολοκληΡωση
των μελετών και υλοποιηση του έργου ουτού εντός του τρέ
χοντος έτους μιας και η ΧΡηματοδότησή του είναι εξασφα
dit των, κοτ Τ L η Ομοσπονδ
een υπο ε ε
Διαβάστε ακόμη
K01 Αχώνες Στίβου τον ΟκτώΒρο του 2018. K1 auto nati δεν
Εχουν ξεκινήσει ερασες na τοποθέτη η ελαστικού τα.
elediaban :
Ενας Νομάρχης χωρίς αρμοδιότητες
και ένας Δήμαρχος χωρίς πόρους
θα υμμετάσχει το Ε
ρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ιουλιο στην ΟΑ
τέκουν οι Κωνσταντίνος Αναδιώτη& Μιχάλης Χρουνε
Προσφεύγουν νομικά οι του κήιλοδοξεκνα οικονομικήν
Δήμοι για τον ΦΠΑ
κοινωνική, πολιτ στική
ΑΠ ΕΑΠΕΣΜΕΝΟ
Πρώτοι καλεσμένο στο στοπτες, Ενώ άλλες
μοδιότητες
στηθεί στον apiQuo θεώρεί Επιπλέον τωρινή διάΡΒΡωση
Aryni ου τονίζονται μεταξυ άλλων: «Η Π EA B. Alyt lou
των Επισ
στην Epri/Π Ανογνώστου, σε
μια ουζήτηση που θέλησε νο
καθημερινότητη του δημ
διαπίστωσε νόμοςφτά- στρατηγικό σχεδιασμό του
Ποιος όμως κατυτίζει τον μοΡΧακά υμ Βούλιο και υλοποι
Δήμος EXE κοτο στΡωσ® σχέδιο
εναντιω
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΡΙΜΊΖΗΣ
Υπό προϋποθέσεις
θα εξαντλήσω τη
θητεία στον Ελληνικό
Διαστημικό Οργανισμό
lhiersità Ranarts, Park,
Σηφάοκανα . Τηλ: 227 10 81 981