Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
M. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27020 ΕΤΟΣ 89ον
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210-321587
ΕΑΣΤΑΤ: Νέα
Μείωση ελληνικού χρέους ylOK
Μόνο με την ανάπτυξη θα εΠέλθει η ελάφρυνση σύμφωνα και με την πρόταση ESM-Γαλλίας
καταΥραφηκε τον
Φεβρουάριο
να προχωρήσουν σε
ελάφρυνση
ύλη για.
Νέα μεγαΑΤ
ξαγωγών, κατά 14,6%, καταγράφηκε τον
Φεβρουάριο εφέτος αι σε συνδυασμό με
τη μείωση των εισαγωγών κατά 0,8%
πεφερε την πε!αιτέρω μειωση του ελ
λείμματος του εμπορικού ισοζυγίου της
χώρας κατά 16,6%. Το α' δίμηνο, το εμπορικό έλλειμμα ΤΕΤταστει αυτο διαχειρισιμο, και να
σωτερικό της χώρας υπογράμμισε
ρηθεί A
νταγματος για αναλογική κατανομή
των φοροΛΟγιχων
βαρών, καθώς και
να επιταχυνθεί και
να διευκολυνθεί η
Die Welt: Oxı
μονο οι τουριστες
anna και οι
άμεσες ένες
επενουσει
Παραμένουν
μακρια αΠο την
Τουρκία
των πολιτών με τις Αρχές ακόμη και δίχως να φθάνουν στα δικαστήρια.
ιπλό μήνυμα στο εξωτέρικό και το
ανομητων δημοσιονομικών βοοών και
λος, ο οποίος δέχθη ε σε α ρόαση τ
διοικητή της Ανεξάρτητης ΑΟΧής Δημο
σίων Εσόδων (AAE), Γιώ07ο 11ιτσιλη
νάγκη να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις
Ειδικότερα, αφού συνεχάρη την ΑΑΛΕ
για την επιτευζη πολλων στοχων, ο χ
εσωτέρι ο της χωράς σε σχεση με τη
της Δημο2οατίας, Πρό όπης Παυλόπο
ΟιγεΟμανιχέςεταιρείεςστακτες στην ΎΠΟΧώρούν
από εκατό χρονια ευπρόσδεκτες στην
Τουρκία. Για παQάδειγμα, η Siemens βρί
Υποχωρούν κάτω από το 4% οι αποδόσεις των
Οθωμανική αυτοχρατορία
στα μέσα του 19ου αιώνα, αποφάσισε να
σημιου!γήσει την τηλεγ!αφικη της υπη
Q1ακά κάτω από το 4% υποχω!εί, με.
σημείωσαν αξιόλογη μεταβολή. Ετσ
δραστηρ
ΠαΥκοσμια ερευνα: Ενας στους ου0
Ελληνες επιλέγει την Κίνα νια να
κανει εμποριο
ποιούνται περισσότερες από 7.000 γεουα
ται και η αποοοση του
Οι Ελληνες, στ
νωμένο Βασίλειο το 22% αι τις ΗΠΑ το
να σε 29.000 διασυνορια ούς καταναλω
ναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος (
ατά 45%, το
56% των πωλήσεων το μοιράστηκαν 3
Αυτο προκυπτει απο παγχοσμια ερε
34% αγοράστηκαν από Κίνα
στο συν
σαν σε εντολές αγοράς. Η απόδο
καροιακος μυς
2028, διαμορφώθηκε στο
ημοσιοποιησε σημέρα σε ενημε!wtIXO
έγγQαφό της η Ενωση Επιχει!ήσεων 110)
εων από Απόσταση και Ηλεκτρονικού
ναντι του αντιστοιχου γερμ
ηαστ ο κυτταρα
Ινδία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερ
μορφωθεί στο 3,49% από 3,80% που ε
Οργανισμού IPC για το ηλεκτρονικό εμπόριότερα μέσα αγοράς με 34% και 30% α
τίστοιχα, ενώ τα κινητά έρχονται τρίτ
μηχανι
πρώτο ανθεώπινο κα!διακό μυ από
οστος των μεταφορικων
πως ο καν
των χαταναΛωτων ειχαν όωρε
πληρωμ
βράδυ της Τετάρτης στην αγορά της Νέα
Υόρκή
Ο εργαστηρια
ιστωτι
η με 28%
των καταναλωτών έλαβαν χο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα