Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ρυτής-Νυ όλαος Κ ρα λάνος 1951-1974 Ίδιο ripW-Exdd
ια Σταυρίδου L Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, Μ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2018
Περίοδος Β (1974)*
Ap φόλλου 6880-11.604 0 50 €
Merol ύ aurGw και Δήμος Παρο οσίου
Σύμφωνο συνεργασίας
για την υλοποίηση
ειδικού προγράμματος
δράσης των ορεινών Δήμων
Κακή εμφάνιση
και ηττα για
την Δόξα με 2-1
από Τον Κισσα μικό
Ποιμαντορική Εγκύκλιος
Παρασκευής
ημέρα Πένθους
Ηπεριφορά των gmplav
υλοοηση έργων του ΕΣΠΑ 2014-2020
συνεδρίαση Δημοτικού
Συμβουλίου
Κατεπείγουσα ού Οι πρώτες αντιδράσεις για το Φράγμα
Τεμένους σΤην περιοχη Παρανεστίου
Προθεσμία έως 9 Ιουλίου
για την δήλωση ακνήω
Τι γίνεται με τα αντισταθμιστικά και ανταποδοτικά οφέλη!
Μ. Παρλόγλου: «
θέμα που αφορούσε κατοοους του εξυτ ού σ ην ική του Δήμου Δοοι οποίοι δεν είχαν δηλώσεις ης
Τα σπουργίτια έχουν χαθεί και οι ελιές δεν βγάζουν καρπό
ing ικό Συμ10 λ ο ρ μας τη ρχομα η
Tam 10 Απριλίου 201 καιώρα 18.00, στην dθουσα συνοριάσευν. Το μοναδικό θαια που
Του eava ση
λύση για την άρδευση αλλά και για την
για και κινδυνεύουν άμεσα να τις χα
Επίσης, με αδική πρόσκληση, ο δήμαρχος
Δράμας κ Μαμσάκος, καλεί όλους τους φορείς του Νομού στη owp5piao κοι παρακα
εί να παρα ρθουν όλα α εκπρόσοπα των
όχι μόνο μολ να πολύ σοβαρ την περιοχή
στην ατο αε ορύσσετα αλλά καταστρ φα και
τηνίδια τη Yrnooi oc τετοχιριά e apoe
ς. «Η παρουσία σας
Στο Νομό Δράμας, από το 1983, είχαν ξεκι
erai anapamm και εποαλημένη για το
Ραλό του Τάου μας», επαμανα στην πρό.
νου οι πρ ίες εργασίες για την
a οντα και ΕΧπρόσυπα του ΤΕ ΑΜΘ, κατά
Πάσα π ονότητα η δο ηση, δια του τα
veως Μπαντέκα καθώς και άλλων arpo.
περιοχή Παρανοσίου, σήμερα Δήμος Παρανοστίου. Το ΦράΥμα Θησαυρού, ξεκίme να λειτουργεί το 1997. Οι αντιδράσεις των
Οικολογικών ΚΙνήσουν κοι των περιβαλλοντικών οργανώσεων της περιοχής και
ήταν έντονες από τότε ακόμα Η κατασκευή
στην περοκή, ebe rpoc αλέσει
Επιστροφή πινακίδων | Συμβο λια Δράμας και
και αδειών οδηνησης
naase el ης της
βρότατη ατελή ο
αορα σημα κότατο υς τομες
Σμ να με το ιστοο εκείνης της ero os το λέςΠ
ριβαλλοντιας οργανισο είχαν oumpei exotporeia για
όπως: υδρολογία υδροΥΕυλογία γεωλογία φυοκό repl
βάλλουβιοποο τητα κο ο υή και ο ονομική
ζωήτης ευρύτερης περιοχής.
και κυκλοφορίας
Ενόψε της εορταστικής περιόδου | ο
Με Απόφαση του Αναπληρωτή Yn0upyoύ
τη σωτηρία του Νάσου ποταμούΌπως έλεγαν, η κατουή και λετουργία των φραγμάτων ea
αποτελούσε σουπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, το Κτημ aτολόγιο εξέδωσε νέα ανακουοση σύ
φωνα με την οποία δίνεται παράταση έως
Anomo em τ Πο δαπουην Βετάρτη 4
τα οπρο euevou a εοκο των εο τών του
Η Οικολογικη Κινηση Δράμας κατα
Της εκρι
αυτη υλίου 2018, όσο evacu
oeim, αίνητη περιουσία, να το κάνουν
ωσης Των πλαΤανων στην
Η προ
ο ία αυτή αν και α ορά μερι
περιοχή του Αρχαιολογικού Μουσείου
ρίως Υύρω απόκηνάκου κουτοΕού κα
alal. «Στον πολιτισμένο κόσμο δεν κόβονται δέντρα
Όπως em0ημανουν από το Κτηματολ6| Yo, τα αίνητα που δεν θα δηλωθούν
κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης
Από Δημοτικό Συμβούλιο θ
α περάσει το ζήτημα της κοπής των πλατάνων
νων στην περιοχή της οδού
διορθώσεις θα περελθουν στην κυρο
Αες 3 Απρλίου 2018, μόνο για παρφάσεις
του άρθρου 34 του ΚΟΚ (αράομηστο.
αναφέρο, δεν τους προκάλεσε "κομά
πληξη ότι ο Δήμος 4άμας αποφά.
ασε την κοπ'22 πλατάνον», ενώ σε
Καλό θα ενα όσα νωρίζουν ιδιοκτ. της Παραγράφου 3 του ρου 4 (wve
Ριδα P-40, anayopedera, η στάση και η στο
μευση, γιατην°ncia προβλέπεται appeoη
της άδειας κυκλοφοριας και των mw1ιδων
κκλοφορίας του οχήματος για είοα (20)
ημέρες, συμφωνα με την παράγραφο 8 του
«Εκπληξη αποτελ ίτο
ΥΕΥΟΜός ότ, στη Δpdua,
όπου υπάρχουν ΧλιόμοΣημειώνΕτα ότι πρου όθεση για την επ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
οδήγησης και κυκλοφορας είου η καταβολή
μές, διαφορετικός ertΜασμανί
τή rtit Ο Δήμαςνά σενα
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Dr. Φίλιππος Π.Δεμιρόπουλος
Αγγειοχειρουργός
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όησθεν Ι.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
Η Οικολογική Κίνηση, onΑναίμακτη-Αξονική Στεφανιογραφία
με τον αρμόδιο ανη
μαρχο
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
πουλο, ο οποίος eine ότι TeΤηλ. 2521300628, Κιν. 6947778803
καθημερνά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
48 χρόνια
Παράδοση
στα σαντουιτς
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα