Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Μ.Παρασκευή 06.04.2018
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6010
Enterprise Greece:
ΠρώτΟΧΟλλο συνέργασίας με το Λιμενικό Ταμείο Θήρας
Σκληρή ανακοίνωση από δήμο Αθηναίων
Ίδούεται ανώνυμη εταιρεία για τις αναπλάσεις στην Αθήνα
Στη σύσταση της νέας κρατικής εταιρείας «Ανάπλαση | Ε δήλωση για
Αθήνας ΑΕ» προχωρά η κυβέρνηση, για τον συντονι- 1 τον εξώδικα
σμό των αναπλάσεων στο κέντρο της Αθήνας, στη
Λεωφόρο Αλεξάνδρας και άλλες περιοχές. Σκληρή
ανακοίνωση από δήμο Αθηναίων
στικο απο το
Ελληνογέρμα
Αντιδ0ά ο δήμος Αθηναίον στην απόμαση της χυβέρνησης να
συστήσει ανώνυμη εταιρεία που θα αναλάβει σειρά αναπλά
σεων στο κέντρο και αλλες περιοχές της Αθήνας, με περιορισυένη συμμετοχη της δημοτιχης αοχης. Σύμ4ωνα με το σχεδιο
νομου, που χατατεθηκε στη Βου η, το συνο/ο των μετοχων της
νέας χαχτιχης εταιρείας «Αναπλ αση Αθηνας ΑΕ» (α ελεγχεται
από το δημόσιο. Η συγκεχριμένη εταιρεία θα αναλάβει την
ανάπλαση περιοχών όπιος η περιοχη της Λε(oqo0ου ΆλεΕάνδρας που σημέρα βόσχεται το γη
ποοσ4υγικά, το Γουδή (όπου σχεδιαζόταν η κατασκευή νέου
γηπέδου του Παναθηναϊκού) κ.α.
Εκδηλωση με θέμα «Η εξοδι
χαστικη ου μιση ιδιωτικων
οφευον αυτοαπασχο/ουμενων
και επιχειρήσεων
PexoQ προσλήψεων αι
ευελιξίας
το πρώτο τοιμηνο
00γάνωσε τη Δευτέρα 2 Αποιλίου 2018, ο ΟΟγαν ισμός
Διαιτησίας χαι Διαμεσολά
τεδο του Παναθηναϊκού χαι τα
βησης (ΟΔΔΕΕ) του Ελληνο)γε
ουανικου
ανικού Επιμελητηρίου, σε
11000)θησης Εναλλακτικών
Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών
(01 ΙΕΜΕΔ) και την Ελληνική
σχετικη ανακοινωση
Αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα
και την υψηλότε°1 επίδοση για τον μήνα Μάρτιο, από το
2001 έως σήμερα, κατέγραψαν τα αποτελέσματα του
Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ». Συγκεκριμέ
να, το ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων του
Μαρτίου 2018 είναι θετικό κατά 55.494 νεες θέσεις
Aegean: Στα 11,25 ευοώ
ανεβάζει
τον πήχη η HSBC
Ποοσεκλημένοι ομιλη τές της
εκδήλωσης ήταν
Γραμματέας της Ελληνικής
Ένωσης Τραπεζών, καθ. κα Χ.
Απαλαγάκη, ο Ειδικός Ιραμματέας Ειδικής Γραμματείας
Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους
x. Φ. Κουρμούσης χαι ο
Γενικός Γραμματέας του Οργα
Ο οίκος ανεβάζει το δίνει η HSBC σε έχθεσή
στόχο στα 11,25 από 11 της
ευρω, μετα και τα αποτελέσματα αλλά χαι την Ο οίκος ανεβάζει το
παραγγελία- «μαμούθ» στόχο στα 11,25 από 11
των νέων αεροσχα40) .
ιού Προύθησης
Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθο,της
απασχόλησης του Μαρτίου 2018, οι αναγγελίες προσληψης ανήλθαν σε 196.142, ενώ οι αποχώρησε ις σε
140.648,Ωστόσο, από τις αναγγελίες TQ0σλήψευν, μόλις
95.873 αφορούν σε θέσεις πλήρους απασχόλησης ενώ
τιχών Μεθόδων Επίλυσης Δια
φορών (ΟΠΕΜΕΔ) x. N
Κανελλόπουλος
υου), υετα χαι τα αποτε
Λεσματα αλλα και την
παραγγελία-«μαμούθ»
των νέων αεροσουφον
24.263 σε συμβάσεις εκ περιτοοπής απασχόλησης.
σεσυ υσε
αποτυ
βασικών διαδικασιών ρύθμισης
ιδιωτικού χρέους μέχρι σήμερα
Νέα, υψηλότερη τιμήστοχο για τη μετοχη της
Aegean ΑΡΑΙΓ +2,02%
οινος προβληματισμός
για την αποτελεσματι,χύτητα