Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

τώρα!

6

ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
«ΕΦΥΓΕ» Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ
Κ. ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆Η
ΚΑΙ Α∆ΕΛΦΗ ΤΟΥ Α. ΦΟΥΡΑ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4807/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Αι γενεαί πάσαι…

Ο Υιός τού Ανθρώπου αναπαύεται στον τάφο σωµατικά και κηρύττει στον Άδη την Ζωή. Ο Επιτάφιος Θρήνος συνοδεύει το Πένθος. Χιλιάδες πιστών ακολουθούν µε ένα κερί στο χέρι. Αλλά
σήµερα ο Χριστός «αναπεσών κεκοίµηται ως λέων». Κοιµάται σαν το λιοντάρι, έτοιµος να ξυπνήσει,
να αναστηθεί, να φέρει στον κόσµο την ελπίδα, την χαρά τής νίκης, την συντριβή τού θανάτου.
Την ελευθερία τού ανθρώπινου γένους από την χοϊκή φθαρτότητά του.

ΣΕΛ. 12-13

Η Χαρά έφερε...
θλίψη!
ΣΕΛ. 5

ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΟ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ «Γ»

Επιτέλους,
Συµβούλιο
Αρχιτεκτονικής
στην Αχαΐα!
ΣΕΛ. 4

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ «ΠΑΓΩΜΕΝΗ» Η ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Κουµπωµένοι
οι Πατρινοί καταναλωτές

ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΣΑ ΣΗΜΕΡΑ
ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ
ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ

ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΤΟ ΚΑΙΡΟ
ΑΠΟ∆Ι∆ΟΥΝ ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ
ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΟΥΛΕΙΑ
ΣΕΛ. 5

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟΝ
ΤΡΟΧΟΝΟΜΟ

Φυλάκιση
23 µηνών
µε αναστολή
ΣΕΛ. 7

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ

Ανακοινώσεις επί...
ανακοινώσεων!
n ΠΟΛΑΚΗΣ: ΕΜΕΤΙΚΗ Η
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕ∆ΗΝ
n «ΝΑ ∆ΙΑΚΟΠΕΙ Η ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ
ΤΗΣ» ΖΗΤΑ Η ΝΟ∆Ε Ν.∆. ΑΧΑΪΑΣ
ΣΕΛ. 9

ΟΙ 16 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

Μέχρι τις
9 Μαΐου στις
θέσεις τους
ΣΕΛ. 9

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
ΖΗΤΑ Ο ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΟΥ

Η «ΓΝΩΜΗ» ΜΑΣ
Τα σύννεφα πάνω από την Ελλάδα, δεν είναι πυκνά µόνο στα
εθνικά θέµατα. Και το οικονοµικό
πεδίο κινείται σε «χαµηλό βαροµετρικό», δείγµα της έλλειψης αποφασιστικότητας από
την κυβέρνηση.
Τα «καµπανάκια» άρχισαν να
ηχούν, πάλι από το εξωτερικό,
µε τη Γερµανία να εµφανίζεται
ακόµη πιο αποφασισµένη να
σφίξει τη µέγγενη.

∆ηµόσιος
κίνδυνος
τα σκουπίδια

Την ίδια ώρα στο εσωτερικό οικονοµικό µέτωπο, η πολυπόθητη βιώσιµη ανάπτυξη, παραµένει όνειρο «εαρινής νυκτός»
και η εικόνα αυτή δεν είναι
ορατή µόνο στην αγορά, αλλά
και στις υποχρεώσεις-«βουνό»
των πολιτών, που δεν εξυπηρετούνται.
Προς επιβεβαίωση των δυσοίωνων εκτιµήσεων για την ελληνική οικονοµία συνδράµουν τα
τελευταία στοιχεία του ΙΟΒΕ...

ΤΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ΦΟ∆ΣΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ,
ΣΠ. ΤΡΑΧΑΝΗΣ ΣΕΛ. 11
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΑΝ ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ
ΟΙ «ΚΟΚΚΙΝΟΜΑΥΡΟΙ»

Η Παναχαϊκή
«βύθισε» 2-1
τον Παναιγιάλειο
ΕΝΤΑΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ
ΣΕ ΟΠΑ∆ΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛ.ΑΣ.

n Ηµέρα των Παλαιµάχων
και σήµεραστην Αχαΐα

ΣΕΛ. 18-25