Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4062 - ÅÔÏÓ 15ï

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Κατακαημένο νοσοκομείο!
• Οι φορείς του νομού, συγκεντρώθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο της
Καρδίτσας, είπαν τις απόψεις τους, άκουσαν τον διοικητή του κ. Βαρελά
να λέει ότι όλα είναι καλύτερα από το 2015 και νομίζουν ότι καθάρισαν!
• Ο κ. Βαρελάς, αντί να απολογηθεί, μίλησε για πολιτική εκμετάλλευση
του θέματος από ΜΜΕ έντυπα και ηλεκτρονικά, που όπως είπε διαδίδουν συνειδητά λάθη και ψευδή για να επιφέρουν πολιτικά πλήγματα
στο χώρο της υγείας, δείχνοντας ότι ζει στον κόσμο του και καλά θα κάνουν οι πολίτες να μην περιμένουν κάτι καλύτερο
• Όταν ακούς τον διοικητή του νοσοκομείου και τους κυβερνητικούς
βουλευτές να τα βρίσκουν όλα καλά, τότε δεν υπάρχει σωτηρία...
• Τα προβλήματα του νοσοκομείου τα βιώνουν όμως καθημερινά οι πολίτες που το επισκέπτονται και ξέρουν ότι τα πράγματα είναι
Óåë. 4 - 5 - 6
πολύ άσχημα

Κοινωνία

Εκπαίδευση
Εκπαιδευτική
επίσκεψη
• Στο Χαμόγελο του
Παιδιού στη Λάρισα
πραγματοποίησε το
2ο ΕΠΑΛ
Óåë. 9

s

Επισκέψεις
• Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος & Αντιπεριφερειάρχη σε
Νοσοκομείο &
ιδρύματα

s
s
Θρίαμβος για το Μουσικό σχολείο Φιλανθρωπικός ποδοσφαιρικός αγώνας
• Μαθητές του Συνόλου Ελληνικής Λόγιας Μουσικής του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας πραγματοποίησαν μια εξαιρετική εμφάνιση στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Óåë. 7

s

Óåë. 15

• Φιλανθρωπικός ποδοσφαιρικός αγώνας διοργανώθηκε από την Τοπική Διοίκηση Τρικάλων
της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (I.P.A.) για
την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του
Δήμου Πύλης
Óåë. 20

s