Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
t M. Πέμπτη
Απριλίου
Αριθ. Φύλλου 5505
Τιμή φύΑ: 0,15 €
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
8.93εκ. ευρώ εγκρίθηκαν
για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης του Δήμου Κοζάνης
Οι παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται
Ομόφωνα αθώοι
01 8 του ΣΔΟΕ
Δυτικής Μακεδονίας
Για την υπόθεση των εικονικών τιμολογίων
Σελίδα 17
εως 2.000 ευρώ στα αυθαίρετα
Με σημαντικό κόστο
το οποίο μπορεί να ξεπεράσει
τα 1.500-2.000 ευρώ,
θα εηιβαρυνθούν
οι ιδιοκ1ntes αυθαιρέτων
για τη διενέργεια μελέτηs
ΕΛΠΙΔΑ Δυτ. Μακεδονίας:
στατ1Kns επάρκεια
Όταν μια σύσκεψη ρουτίνας
χαρακτηρίζεται επιτυχία
τα γραφεία της διαχειριστικής αρχής,
Σελίδα 7
Ο κ. Καρυπίδης βρήκε μετά από 4
Σε Ελλάδα και Πορτογαλία Τ AM 0 AME PEHO
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. 5 ΠΕΡΙΟΕΡΕΙΑΚΟ
Σελίδα 12
τα πιο μονότονα
πρυταθλήματα
Πραγματοποιήθηκε
η βράβευση
των πρωτοετων
φοιτητών
σε οικονομικές
σχολές της χώρας
ΠραΥματοποιήθηκε με
Σελίδα 24
ΑΠΟΨΕΙΣ
Κατάρρευση
τών υποδομών
επιτυχία η καθιερωμένη
Η κατάρρευση των δημοσίων υΠΟδομών είναι εμ.
Φανής. Πολλοί σπεύδουν να την επιρρίψουν στις
μνημονιακές περικοπές δαπανών και ιδιαιτέρως
των δημοσίων επενδύσεων. Αυτό είναι μόνον εν
μέρει ακριβές. Ο λόγος για τον onoio τα δημόσια
αγαθά είναι συνεχώς χειρότερης ποιότητας είναι
ότι τα διαχειρίζονται άνθρωποι προσδεδεμένοι με
βράβευσης των rρωτοε.
από την Διοίκηση του 5ου
Περιφερειακού Τμήμα.
Η διαχωριστική γραμμή είναι ευκόλως διακριτή
όπου η Ταροχή των δημόσιων αγαθών γίνεται από
φορείς που διοικούνται με ιδιωτικοοικονομικά κρι
αίθουσα Δημοτικού Συμ.
βουλίου .'KOBENTA.
τήρια, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη
το απόγευμα.
συνέχεια στη σελίδα 4
Σελίδα 9