Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες ο:
στις σελίδες 12 & 13
| η νέα τουριστική ταυτότητα
| του Δ. Μονεμβασίας>σε.7
ΑΓΓΕΛΙΕΣ
| του Νυμφίου
Αμυκλιακός,
και-Ηφαιστος > σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σχεδόν στα 93 ευρώ σύμφωνα με την ΕΣΕΕ
του ΜητροΠολίτη Μάνης
Φθηνότερο από Πέρυσι
το Πασχαλινό τραπέζι
|ναίνο και
να γίνουμε άνθρωΠΟΙ
της Αναστάσεως»
αδιάφορο, τυπικοί θεατές»
καλεί τους πιστούς ο σεβαΠασχάλιο εγκύκλιο που εξέδωσε Αναλυτικά ο Ιεράρχης
Τέκνα έν Κυρίω άγαπητά,
Ρεπορτάζ "AT": Από 82-83 ευρώ το κιλό το αρνί στη Σπάρτη
ΥΠΟΧώρηση κατά 1,8% αναμένεται να σημειώσει το κόστος
άλήθειαΧριστός Ανέστη.
Αύτός ε ναι ό πασ λιος
λόγος, ό λυτρωτικός λόγος
πού μάς έχει άποκαλυφθετ
στήν Καινή Διαθήκη και έχει
διατυπωθεί στην ρθόδοξη
δογματική διδασκαλία πό
τις Συνόδους καί τούς Πατέ
ρες τής Εκκλησίας.
τητας (ΕΣΕΕ τηνπερίοδο 29
Μαρτίου-3 Απριλίου του τρέ.
ξιο 6-8 ατόμων σε σύγκριση
με την αντ στοχη Περυσι nneρίοδο, σύμφωνα με μετρήσεις
στις ono ες npoeBn το Ιστι
τούτο ΥΠηρεσιών (INEMY της
Ελληνικής Συνομοσηονδίας Ιλαχανικά & φρούτα:-3,4%), καν στην κεντρική αγορά αμετάθλητο.
Εμπορίου και Εηχειρηματικό- αλλά και στα ηροϊόντα super Αθηνών (Βαρβάκειος), η αξία
market(-1,8% ενώ αντίθετα η των κρεατικών μπορεί να unoπτωτική τάση τον κρεατικών -χώρησε σε σχέση με το Πάσχα
2,0%) οφείλεται an°κλειστικά του 2017, η τιμή όμως του αρ.
στην τιμή του κοτόπουλου νιού και του κατσικιού nape
8 7% και της χοιρινής μηρυ ό μεινε στα ίδια επίπεδα με
λας -43% Πιο συγκεκριμένα συνέπεια το κόστος των κατα
και Βάσει των δειΥματοληπτι ναλωτώνεπί τον συγκεκριμέ
κά ν ελέγχων,που διενεργήθη- νον αγαθών ναπαραμένει
Η Προαναφερθείσα ετήσια μεί
con ηροκύπτει κατά κυριο
λόγο από την γενικοτερη uno
χώρηση του επιπεδου των
τιμών, στα on οροκηπευτικά
αυτός βιούται στό σώμα
γιατί ό Αναστάς Κύριος είναι
δεν νοείται χωριστά Χριστός
συνέχεια σελ.9
Μέσω κοινωφελούς προγράμματος
142 θέσεις στη Λακωνία
για αντιπυρική προστασία δασών
duBurv τής ορθόδοξης λα.
τρείας ειναι ή ήμέρα τής
και έπιπρόσθετο σημείο τής
Η επαγγελματική εμπειρία οκτώ μη
νών θα α
ναγνωρίζεταιαπότοΑΣΕΠ
λεση τής Θείας Εύχαριστίας.
αποκτά ίδιαίτερο νοημα καί
Προστασία τον Δασών»
oxeλούς εργασίας για την αντιπυρική Προστασία των δασών
Εργασίας
αυτό έχει σχέση μέ τήν
Κυριακή άργία».
Αφενός μεν την εξυηηρέτηση
Εφη Ατοιόγλου, ο οναΠληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος
μελλος και ο υφυηουργός ΕρΕργασίας για την Αντιπυρική
αφετέρου δε την κατάρτιση των
Μαγδαληνή
αντικείμενομε στόχο τηνηληρο 1 του Κώστα Βάρναλη
ηανένταξη τους στην αγορά ! (M4ος Β)
γράφει ο ΑΒανάσιος Ετρίκος

Τελευταία νέα από την εφημερίδα