Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Πιτσιλής: Πρέπει να βρούμε άλλες λύσεις για τις οφειλές των Πολιτών
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ugotenet gr Βορείου Ελλάδος ΕΠΑΛΟΝΙΚΗ Mnumm os 0420
Email:[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 1.00 E- Ετος: 260-Αρ Φύλλου:
Σε εφαρμογή Τίθεται διάταξη του νόμου 4488
χρονια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Ποτε μεταβιβάζεταιήαναστέλλεται η σύνταξη
σε ΠεριΠΤώσεις Ποινικής καταδίκης
Μια νέα υπηρεσία θέλει τώρα να βάλει πραγματικά τάξη
Πολυτεχνείο
SZ για κτηματολόγιο:
«0 καθηγητής στον
εκινά η noTum
Τουριστικών καταλυμα.
στάβλο του Αυγεία»
Υπό τον τίτλο «Ο καθηγητής στον στάβλο του Αυγείο», Που αναφέρεται στον Bupuνα Νάκο, καθηγητή Ton°γραφίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Πρόεδρο της
Α.Ε. με την επωνυμία Εθνικό Κτηματολόγιο και χαρτογράφηση, η εφημερίδα
Suddeutsche Zeitung σημείνει ότι «για Πάνω από 20 χρόνια η Αθήνα επιχειρεί να
οικοδομήσει ένα κτηματολόγιο, μέχρι στημής όμως με μικρή επιτυχια. Μια νέα υπηρ.
Πρωινού»
θέλει τώρα να βάλει πραγματικά ταξη»
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Σύμφωνα με το αναλυτικό ρεπορτάζ
Που αναμεταδίδει η Deutsche Welle, η
Ελλά εθ κόκημα η ρατη ΕΕ
χρόνης ειες για τη μου
ΥΠ. Οικονομίας: Ρύθμιση για Ενισχυση
δαπανών σε έργα του Παλαιού αναπτυξιακού
mpon καταβάλλονται εδώ και 23
του, ης οποιες στηρίζει μάλιστα και η
ΕΕ με τη συνδρομή εκατομμυρίων. 0
Πρόεδρος της Α.Ε. ΕΜκό Κτηματολογιο και χαρτογραφηση Βύρων Νάκος
όμως Που ανέλαβε τα ηνία της υπηρ.
εσίας το 2015, εμφανίζεται τώρα οι
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης θα
προωθήσει άμεσα Προς Ψήφιση στη Βουλή
νομοθετική διάταξη που προβλέπει τη
δυνατότητα ενίσχυσης όλων των δαπανών
των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί
στις διατάξεις του Επενδυτικού Νόμου
3299/2004, με ημερομηνία ολοκλήρωσης Την
30ή Ιουνίου 2018 (κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 76 παρ. 1a TOU
Ν.4399/2006), εφόσον τα σχετικά παραστα
τικά εκδίδονται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίο
Με την προωθούμενη ρύθμιση, θα δοθεί η
δυνατότητα ενίσχυσης των δαπανών που θα
πραγματοποιηθούν έως και Τις 31 Δεκεμβρίου
2018, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋ
ποθέσεις του νόμου, αναφέρεται στην ανακοίνωση
ος όπ το εθνικό κτηματολόγιο θα
έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2020
Με συμμετοχικές
ιαοικασιε
ο ενεργειακος οχεδιασμος
της χώρας
ηνιαια Τροφεια, που αφορουν την κου
υναμικου ερθεισα ημερομηχανικου κα
ύψους 817 ευρώ, ανακοπή του «Brain μέσω της υλο- ηνία. Η μέγιστη Τεχνολογίας, ΓεωρΠοίησης Διδακτοριευν
θα χορηγήσει
διδακτορες Το Ίδρ- Το
υμα Κρατικών Υπο- ταία χρόνια έχει υΠΟΨήφιους διδάκ- Πέραν αυτού, το μες Υγείας)
τροφι
προβλ
διάρκεια της unOTpοφίας δεν μπορεί να
υπερβεί τα τρία έτη.
Drain»
Ελλάδα,
κές Επιστήμες)
β) Επιστήμες Ζωής
(Ιατρική και Επιστήσε
υθύνεται
(IKY)
λάβει μεγάλες δια- τορες των οποίω
ακτορικό τους θα
κοινωνικέ
την προϋπόθεση ότι στάσεις, λόγω της ηΤριμελής Συμβου- πρέπει να αφορα Ανθρωπιστικές ΕπιΣΕΒ:
δικαιούχοι θα οικονομικής κρίσης. λευτική Επιτροπή έναν από τους Παρ- στήμες (Ανθρωπεκπονήσουν τη Το χρηματοδοτικό έχει οριστεί μετά ακάτω επιστημν- στικές Επιστήμες,
διδακτορική τους Πρόγραμμα εντόσ- την 01/01/2016, κούς τομείς:α) Κοινωνικές Επιστή.
διατριβή στην Ελλά- σεται στο πλαίσιο Δηλαδή, έχουν Φυσικές Επιστήμες μες Οικονομικές και
δα. Η Πρωτοβουλία
του ΙΚΥ είναι μία «Ενίσχυση του Ανθ- Ψήφιοι διδάκτορες Μηχανικού (Φυσικές
ακόμη από αυτές ρώπινου Ερευνητι- μετάτην Προαναφ- ΕΠιστήμες, Επιστήανταγωνιστικοτητα η 0eyOT.
ητα των εργαζομένων
γιαναμεινουν
πραξης ανακηρυχθεί υπο- και Επιστήμες Νομικές Επιστήμες)