Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&11ΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
M. ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27018 ΕΤΟΣ 89ον
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΔΕΗ-Παναγιω
«Χωρίς σχεδιασμό το
Εβδομάδα Παθών για τα
χρηματιστηρια
ενεργειας έςαιτιας των
εσμων»
καταστηματα ΔΕΗ και το
απόγευμα
Τα ασιατικά χρηματιστήρια
Wall Street, όπου ο δείκτης S&P
κατω απο τον κινητο
ας ηλεκτρικης ενε!γειας και στην κατα
σταση που επιχ!ατεί αναφέρθηκε ο πρόε
δρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ
Μανώλης 11 αναγιωτάκης, κατά τη διά
κεια της συν
μέσο όρο του 200 ημερών, για πρώ
τη φορά μετά το δημοψήφισμα τ
πίσης επιφυλακτικοί μετά την
τέρα 2 Απριλίου 2018, όπου ΕΑΑ
Κίνα σε 128 προϊόντα των ΗΠΑ,
βαθαίνοντας τη δ
Ο Αμερικανός
πρέσβης στην Ελλάδα
επαναλαμβάνει ότι η
Ελλάδα είναι βασικος
σύμμαχος για τις ΗΠΑ
σμου, και αυ
νοντας τις
χνολογίας έκλεισε μειωμένος κατά 193,33
μονάδες (-2,74%) στις 6.870,12 μονάδες
την επίπτωση στην παγκόσμια ανάπτυξη
μπορικό πόλεμο, καθώς και για τις τεχνοιαπωνικός δε
ίκτης Nikkei έκλεισε
Poor's 500 τρισε με της σ tandardovδων (-2,23%) στις 2.581,88 μονάδες
λογι ες μετοχες πληττει καιτα εν ωπαϊ
με απωλειες 0,45% ενώ στη διάρκ ιατ
κα χ!ηματιστηQ1α σημεQα, ενω οι τιμες
συνεδρίασης υποχωρούσε έως 1,6%. Ο
συνθετος δ
ίκτης του Χρηματιστηρίου τη
ιναν οι τεχνολο
κάης ση
κες μετοχες, υποχωρωντας πανω απο
Τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
σημειο)νονταν
Η Ελλάδα είναι ένας βασικός σύμματου Λονδί
ρούσαν 0,6% και 0,7%, αντίστοιχα, και
αυτό της Φρανκφούρτης κατά 1,2%. Οι α
χος για τις ΗΠΑ, ένας πυλώνας σταθερότητας σε μια ασταθή πεQ1οχή και ενεοταν
σταθεροποίησης. Τα συμβόλαια
πίπεδα δύο έας τριών μηνών
σε ο Αμέρικανός πQεσβευτής στην Αθή.
να, Τζέφρι Πάιατ, μιλώντας στη Σχολή
όταν η Wall Street σημείωσε μεγάλες α
πώλειε
έδειχναν ότι η αγορά θα χινηθεί υψηλότε
ναν τ
πανω από
3,7% μετά την είδηση για αύξηση της ρω
Εθνικής Αμυνας (ΣΕΘΑ)
Αναλύοντας τις θέ
γεν μετά από τρεις ημέρες πτώσης και
ο χρυσός και οι τιμές των κρατικών ομολόέκλεισε με πτώση 458,92 μονάδων (
ριφερειακή κατάσταση ασφαλείας, τη ση
μασια του ΝΑΤΟ και τις περιφερειακ
μονάδε
γων υποχωρουσαν
άκωση
111 ανος οιαοοχος και συμ | αστικος υιιοψηφιος
συμβάλλουν στην περιφερει
νια την ΕΚΤ ο Φινλανδός Ερκι Λίκανεν,
αι της σταθε-E74
Το καλύτερο
αεροορομιο στη Ν
ΑερΟΛΙμενας
Αθηνών
συμφωνα με τους FI
πορεί η θητεία του 67χρονου EQXL
Αίκανεν ως κεντQ1xou τQαπεζίτη της
KT, Μάριο Ντράγκι, η θητεία του οποίου
λήγει τον Νοέμβριο του 2019, σημειώνε
ται στο δημοσίευμα. Ο Γερμανός Γενς Βά
ντμαν είναι το φαβορί για τη θέση. Ωστό
Ευρωπη
ταξιοδότησή του όμως μπορεί να αργή
σει, καθώς εμφανίζεται ως συμβιβαστι
Spiegel:
μεταίχμιο
συμφωνία
κός υποψήφιος για τη θέση του προέδρου
ς το καλύτερο αεροδρόμιο στη Ν
ΑερολιμέΕΕ - Γουρκιας Υια τους προσφυγες
Η Γερμανία αρνείται την καταΒολή Περαιτέρω
χρηματοδοτησης
(ΕΚΤ), σύμφωνα με δημοσίευμα
nancial Time
των Fi
4 χρόνια που βρίσκεται
World Airport Awards, της μεγαλύτε!ης
τησιας παγκοσμιας ερευνας ιχανοποιη
σης των αεροπ°Q1χών ταξιδιωτών με τις
κητικό συμβούλιο της ΕΚΤ, ο Λιίκανεν έ
χει μετακινηθεί από υπέρμαχος της αν
στηρής νομισματικής πολιτικής σε μια με
στάση, έχοντας αποδεχθεί τα 1
διαιτέρως χαλαρά μέτρα που πήρε η ΕΚΤ
ράτη-μέλη της ΕΕ εγείρουν απαιτήσεις εναντίον της συμφωνίας με την TouQ
κία για τους πρόσφυγες» γράφει το γε!μανικό πεQ1οδικό Der Spiegel. H Eugωπαϊκή Ε
νωση έχει υποσχεθεί στην Αγκυρα τη χορήγηση επιπλέον δισεκατομμυρίων, προκειμέ
νου η Τουρκία να XQατήσει κλειστά τα σύνορά της προς την EuQώπη, αλλά «a0%ετά
XQάτη-μέλη της-μεταξύ αυτών και η ΓεQμανία-uQvouVTGL την χαταβολή πέραιτέ!ω
χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα η συμφωνία για τους πQ0σφυγες να βρίσκεται στο με
ταίχμιο», σημειώνεται στο σχετικό άQθρο του Der Spiegel.
υς των επιβατών
Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί ακόμα μια επιβράβευση του αεροδρομίου από το επιβατικό κοινό για το επενδυτικό
για να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη
ση από την δεκαετία του 1920, Αυτή η με
ταστροφή αναμένεται να τον βοηθήσει στη
υ προέδρου της Εκαι εμπορικής α-HLA

Τελευταία νέα από την εφημερίδα