Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
| Παροχή ειδικού βοηθήματος
Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
επανασύνδεσης ρεύματος
| από τον ΔΣπόρης,σελ.8
| Μαθητές του Γερακίου
τη reρμανίο» σελ. 10
Σε αποχή από
τις προπονησεις
οι ποδοσφαιριστές της Σπάρτης > σελ 15
ΛΑΚΩΝΙ ΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
M. Τετάρτη 4 Απριλίου 2018 | Έτος 221 Αριθμός 5374 | Τιμή φύλλου 0,50€
Τηλ. 2731 081253 Fax:2731 081250 * [email protected]« www.lakonikos.gr
Βελτιώνεται
το επαρχιακό
Τα δύο πρώτα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ξεκίνησαν τη λειτουργία τους
Χαρά των Παιδιών,
βοήθεια των γονέων
τα ΚΔΑΠ Σπάρτης
οδικο δικτυο
της Μάνης
Συντηρείται το τμήμα
Αρεόπολη-ΚότρωναςΓερολιμένας
Δημοπρατήθηκε τη Μ. Τρίτη
214 από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακ ς Ενότητας Λακωνίας το
έργο "Συντήρηση της με
αριθμό 23 En.Ο. ΑρεόποληςΚότρωνας Γερολιμένα»
προϋπολογισμού 600.000
Το έργο προβλέπει να εκτελεστούν εργασίες ασφαλτοστρωσης σε διάφορες θέσεις
των παραπάνω οδών που
έχουν υποστεί φθορές. Βελ.
tion της κατακόρυφης και
οριζόντιας σήμανσης κατά
μήκος των οδών, καθώς και
Με την ευκαιρία δημοηράτσης του έργου, η αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας κ. Ντία
χρονικό διάστημα της ημέρας. | Τζανετέο, δήλωσε ότι «n συντήρηση του συγκεκριμένου
- 1 δρόμου κρίθηκε επιτακτική
διότι εξυηηρετεί ολόκληρη
από οργανωμένες ομάδες ερ- την ανατολική Λακωνική
Έχουν τη δυνατότητα φιλοξενίας 105 παιδιών σε Πρώτη φάση
Τις πύλες τους άνοιξαν, τη
Δευτέρα 2 Απριλίου, τα δύο
Πρώτα Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών ΚΔΑΠ)
του Δ Σπάρτης. Το 1ο ΚΔΑΠ
στεΥάζεται στο 2ο Δημοτικό
Σχολείο ΣΠάρτης και το 2ο
ΚΔΑΠ στο 5ο Δημοτικό Σχολείο
ΣΠάρτης.
Δήμος Σπάρτης, σε συνεργα.
σία με το Νομικό Πρόουηο Κοι.
νωνικής
Αλληλεγγύης και Παιδείας
Προχώρησε στη δημιουργία
τον κέντρων, με σκοπό ναδιευρύειτις αρχές του, στηλ
κίες 5 έως 12 ετων και να
ενισχύσει κατά προτεραιότητα.
τα Παιδιά τον οικογενειών με
χαμηλά εισοδήματα. των ηολύτεκνων, των μονογονεϊκών οικογενειών και τον Υονέων με
σωματική-πνευματική OVannρία
Ειδ κότερα σκ όςτων ΚΔΑΠ
cival:1]η δημιουργική anaoxidληση των παιδιών για ορισμένο
εκτός σχολικού ωραρίου,2) n
σωστή αξιοΠοίηση του ελεύθε
ρου χρόνου με ατομική ή οργα
νωμένη δραστηριότητα μέσα
Προστασίας,
Man με λήθος διάσπαρτα
Υαστηρίο κοος και 3 neunnpetnantuvyovéo.
παραδοσιακών οικισμών
| nou κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες δέχονται Πολλούς επισκέπτες λόγω της άγριας
συνέχεια σελ.9
θαλάσσια χωροταξία
με «ανάσα» στα Βάτικα
Βυζαντινών μνημείων και της
ιδιαίτερης μανιάτικης αρχιτε
κτονικής με τα n
Πολύτιμη συμπεράσματα σε ημερίδα στη Σπάρτη
Το ηρόγραμμα εξειδικεύει τη | Που δεσπόζουν στο Φλομοδράση του σε ηέντε ηλ οτικές | xapu. στο Νύφι , στη Λάγια.
περιοχές, εκ των οηοίων οι
δύο ρίσκονται στην Ελλάδα. στο Τουκαλιά, στα Αλκο και
Συγκεκριμένα: 1) Βόρεια | γενικά σε όλη την διαδρομή
Αδριατική θάλασσα. 2] Παρά- της επαρχιακής οδού».
κτιος χώρος Σλοβενίας 3] θαλάσσιος χώρος του Dubrovnik,
41 εσωτερικό Ιόνιο και Κορν- Η Μαγδαληνή
θιακός Κόλπος, 5) Μυρτώο Πέ
λαγος-πέρασμα Κυθήρων
Kpńtnc.
ΠΟιήθηκε την Παρασκευή 30/3
στο Πνευματικό Κέντρο Δ.
En ρτης, στο Πλαίσιο του Διακρατικού Προγρ μματος
"SUPREME". Το πρόγραμμα
ρωπαϊκό Ταμείο θάλασσας και
Αλιείας με 2,5 εκατομμύρια
ευρώ και στόχος του είναι η
υλοηοίηση θαλάσσιου Χωροτα
ξικού σχεδιασμού σε χώρες
κυριως του νοτου.
- 1 του Κώστα Βάρναλη
συνέχεια σελ. 9
γράφει ο Αθανάσιος Στρίκος

Τελευταία νέα από την εφημερίδα