Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Πιτσιόρλας. Υπάρχουν
δυνατότητες για νέες επενδύσεις
S>> T
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 220 . Τιμή Περ:0,50 E A.Φ. 5198 M.Τετάρτη 04.04.2018
ή Email:
[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Ξεκινά
>>> Τελ.
Handelsblatt:
διαβούλευση
για τον Εθνικό
Ενεργειακό
Σχεδιασμό
Ποιοι προορισμοί θα κάνουν
Ανάσταση
Ελάφρυνση χρέους για να βγει η
Ελλάδα από την κρίση
1 «Ασυμφανία χαρακτήρων»
φρενάρει τιςρυθμίσειςεταιριχών PLs
Η ανάπτυξη της ελληνικής
οικονομιας χαους να αυςανε
ται η χατα
νας απο του χε
γειαχου Σχεδιασμου
ouxovo
χρόνια θα πρέπει
εται χωρίς να
ενέργειας αυτός είναι ένας
ο τους κεντρικους στοχους
του Εθνι
Σχεδιασμου, ποοχειμενου να
εχπληρωθούν οι περιβαλλοντικες υποχρεωσεις που εχει
αναλάβει η χώρα μας στο
- Σχουρλέτης.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ
ΜΠΕ, αύριο Δευτέρα πραγ
ματοποιειται στο υπουογειο
και Ενέργειβιόλε πρώτηαητο Ε vegur | 0 μεγαλύτερος διαγωνισμός ΑΣΕΠ
των τελευταίων ετών
ακό Σχεδιασμό, με συμμε
ΤΟχη του υπου
Σταθάκη, του αναπληρ
ργού Γώ
/ου, χαι του γενιχου γοαμματέα Ενέργειας
Πρώτων Υλιον Μιχάλη Βε00.
οιόπουλου ο οποίος είναι
ΤΟεδρος της Εθνικης Επιτο«Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός
πρόσληψης μόνιμου ποοσοπι
κού των τελευταίων ετών ολοκκαι Οουχτών
νεοοΡιλ ελεύθερες εμμονές της»
Σύμφωνα με τον υπουργό, «προλη οοθηχε ομαλά χαι σε χρόνο
oenog, διαψευδοντας την Χιν
δυνολογία περί προδιαγεγραμ
κειται για την χοουφαία στιγμή
μιας αδιαβλητης διαδικασ ας,
ενός ανοιχτου διαγωνισμου για
φτωχα τα αποτελεσματα των τραπε ων ως προς την εξευρε
ση λύσεων ρύθμισης για τα δανεια που έχο υν χορηγησει σε
κοινου πελατες. Συο
από ΤτΕ. Οι αιτίες, η «σύγκρουση συμφερόντον» χαι ο
ΧΟινός τόπος για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη
Ενέργεια και το
μενης αποτυχίας του», ανα ερει
| ο υπουργός Εσωτερικών σε
δηλωση του μετά την ανάρτηση,
την ποοσληψη ενός πολύ μεγαλου αριθμού εργαζομενον τον
οποίο καθόρισαν οι ίδιοι οι
Η Επιτοοπή συγκροτή
x,και από την καταγραφή των δεδομένων που
εχει κάνει ως τώρα, πινάχων επιτυχόντων
χθες, Σάββατο, των προσωρινών
του οιαδημαΟχο, βάσει των αναγκών
των οημων τους χαι των π00LY
γωνισμου του ΑΣΕΠ για 8.166
προσλήψεις στις ανταποδοτικές
ματικων δυνατοτητων τους, στο
πλαίσιο
Τα φτωχα αποτελεσματα
Αδυναμια συνεννοησης στην
εξεύρεση κοινών λύσε αν στο μέτοπο αυτό προκαλούν
ρύθμισης για την αντι- τον προβληματισμό της Τρά
μετώπιση των μη εξυπηρε- πεζας της Ελλάδος, η
οκυπτει ότι κατά την
περίοδο 2005-2015 η τελική
συνταγματικά
ενέργειας στη υπηρεσίες τον δήμον
ο κ. Σχουολέτης σημειώνει πως
«με τις προσλήψεις μόνιμου
τους»
Διευκρινίζει ότι «οι εργαζόμε21,3 %, στα 16,5 εκατ Τόνοισοδυναμου Πετοελαίου ποοσυστικου στην καθα υοτητα νοι στην χαθάριοτητα των τουμενων δανειων σ σ διοικηση της οποιας για μια
ακόμη φορά κάλεσε μέσα
(TIII). Επίδοση που οφείλεθωρακίζονται οι δήμοι προχειδήμων δε
ν επιβαρύνουν τον κοινων πελατα)ν) διακρινει
μένου με δικά τους μέσα να χρατικό Προϋπολογισμό, ενώ τις συστημικές τράπεζες, από την επισκόπηση ταν
νταποχρινονται στο εοίο της υπηοετου
γεγονος που Λειτουργει ως επιχειρησια%ω
αποκομιδης των απο οιμματον
πολιτών για καθαρες πολεις με
καθώς η
τροχοπεδη
κυρίως, το
μειωσης των μη ε υπηρε
τουμεναν οανειων τις τοαπε
που ανακυπτει
μεια)ΟΤ,
τους καλύτερο
ατα4ευγουν στους
έδωσε μάχη η Νέα Δημοχρατία
διαγωνισμό, ενώ δε δίστα
σε να υπονομευσει και το ιδιο το
σήμερα είναι να διατηρηθεί
ν κοκκινον εταιοη ενεργειακή κατανάλωση 1 ιδιωτες, άποψη για την οποία εμπειρία έχει δείξει ότι η αποκομιδή από ιδιώτες συνεπάγεται
να εντεινουν
στο ιδιο επι
ο για φωτογραφ- μεγαλύτερο κόστος
ενώ η οικονομία σύμφωνα με
όλες τις προβλέψεις θα αναυπηοεσιων
όρους εργασίας»
αονητικο
ΑΣΕΠ, για να υπηρετήσει τις