Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&11ΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
M. ΤΡΙΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27017 ΕΤΟΣ 89ον
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215 92-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Χηωμοι και
-επερνα τα ορια η συνεχιζομενη
κράτηση των δύο Ελλήνων
πεινασμένοι
μα ητες στην
Βρετανια
«γεμιζουν τις
τσέπες τους με
φαΥητο απο το
στρατιωτικων
Αιχμηρή θέση Υια τη στάση της Τουρκίας παίρνει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος
κό σταθμό «Realfm» και αναφέρο
στα όσα
Τούρκ
αχραία παιδική φτώχεια επιδεινώ
που αφήνουν οι πέριχοπές στους προϋπο
ογισμους των τοπιχων συμ
των κοινωνικών υπηρεσιών, σύμ
ANDARA
ήσει το συγκεκριμ
Επιοεινωνονται οι
επιχειρηματικες
προσοοκιες σε
Στην ποότη φάση διαχείρι
κής και τα αξιο
χον απ έριμνα επεισοδιο χουμε τα ε
EQντογάν δεν τολ
ότι οι δυο Ελληνες στQατιωτι
κοί εξαχολουθούν να χρατούνται από τις
υο ικέςΆρχές, χωρίςνα τους εχουν αΕρατούνται απο τις
άμεση σχετισμα εν τόλμησε Ελλήνων
τοί ε ονος ου ουν
άμεσο συσχετισμό των δύο Ελλήνων
στρατιωτικο ν με
κατασκενε και
ιομηχανια
ωσε ο υπο
δυνατό γρηγορότερα στην Ελλάδα. Αυτ
ισμό, ε
ογικο να μην %Λιμακω σουμε αμεσα την α
πρόσωπος, ΔημήτQης Τζανακόπουλος, ο
οποίος είπε ότι φαίνεται πως η Τουρκία
ία, για
σεις των οκτώ Τούρκων στρατιοτικών
των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, δε
τις 99,8 u
ν Μάρτιο ο
θέλει να τους χQησιμοποιήσει για πο
κους λογους, χαQαχτηοσε «μη αποτ
χωρίς εντάσεις. Φα
προφανως ηταν μια ανη
ταίων μηνών, σύμφωνα με έρευνα οιχονομικής συγκυρίας του Ιδ!ύματος 0120
νομικών και Βιομηχανι ών :0ευνών
γχυΟας για όξυνση σε πολλά παράλληλα
Νέα Δημορως α
να κάνουν τίποτε μεταξύ τους» είπε,ο κ.
μέτωπα, ενώ κατηγορησε τη
συχία μας από την πρώτη
ι το ΙΟΒΕ «Η εξέλιξη αν
1 αποτέλεσμα της σημαντικ
Αντιστροφη μετρηση νια την υπο6onn των
οι οποίες
αν οωσει
μια δυναμική αν
συγκεντρωτικά, ανά ΑΦΜ, τόσο πλ
οι πάροχοι υποχρεούνται να ασυναλ
λαγών για το έτος 2017, συγκεντρωτικά
ανά ΑΦΜ, μέχρι τις 2 Απριλίου 2018, πέ
ραν της υποχρέωσης που ήδη υπάρχει για
αποστολή των συγκεκριμένων στοιχείων
αντιστροφη μετQηση για την υπο
ιχειρηματικές πρ00-TRA
ογιχών δη
αρχίσει, ενώ σήμεQα (σ.σ. Δευτέρα) λήγ
η προ εσμια που εχουν οι τ!απεςες γ
σεων και άμεση χρέωση σε πίστωση επαγ
γΕΑματιχων Λογαριασμων οσο και συνα
Handelsblatt:
«Μονο με
ena φρυνση του
να αποστείλουν στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικης Διακυβέο ησης της ΑνεξάQτητης
εωστικων, πιστωτικων
σε μηνιαια
Άρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) όλες
ς συναλλαγές που διενήQγησαν οι φο
από τ
ργειας των συ
χρέους θα ΒΥει η ολο
Ελλάδα
00h0γουμενοι στη οιαρχεια του
γαριασμών (ΕΑ)
σο πλαστικού χρηματος ή ευρώτέρα με
QOV1χών μέσων πληρωμής
Επιπλέον 180 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα
να τους προσφυγες ανακοινωσε η ΕΕ
κριση»
Πρόκειται για τα στοιχεία με βάση τα
εισοδήματος για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους αγρότες που ισοδυναμεί με έκπτωση φόρου 1.900-2.100 ευται οτι απο τα εισοδηματα
του 20 17 για πρώτη φορά το αφορολόγητο
«Εάν η Ελλάδα θέλει να αφήσει πίσω
της την κρίση χαι κάποια στιγμή στο
EuQωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε νέα στιΟιξη έκτακτης ανάγκης, ύψους 180 ε
Χατ. ενοώ, για να βοηθήσει τους πρόσφυγες στην Ελλάδα.
άδα, μεταξύ άλλων, για την αναβάθμιση του εμβλη
βοήθεια στους πρόσφυγεςγια την εξεύρεση καταλυμάτων σε αστικές περιοπόδια της, χρειάζεται μια ελάσουνση του
δημοσίου χρέους της» γράφει η γεαμανυΣυγκεκριμένα, η νέα χρηματοδότηση αφορά προγράμματα παροχής βοήθειας στην Ελ
ου «προγράμματος στήριξης €
κτακτης αναγκης για την ενταξη και τη στέγαση» ΕΣΤΙΑ), μέσω του οποιου παρέχεται
ποσο εισοδήματος συν
κά με συναλλαγές μόνο με τη χρήση Χαρ.
των η αλλ ον μορφων πλαστικού χρήματος
Στην εγκύκλιο προβλέπεται ότι ειδικά
κή εφημερίδα Handelsblatt.
«Οι δ
ιεθνείς πιστωτές έχουν βάσιμους
την ΝΑ
κτός των καταυλισμών, καθώς και τακτική χρηματική βοήθεια.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα