Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ
"Ylonoou4JE Το μεγαλύτερης έκτοσης έργο αναβάθμισης τηλεπικονυνιακών υποδομών Των Τελευταίων
δεκαετιών, Τοποθετώντας omKéς
ίες navrou» επισήμανε ο πρόεδρος
και δα Του Ομίλου ΟΤΕ.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Υλοποιούμε ένα μενάλο πρόγραμμα
προληψης 5.066 εργαζομένων σης
Δασικές Υπηρεσίες mou θα συμβάλ.
λει καθοριστικά στην οργάνωση της
OVTITUp!κής προστασίας», είΤε ο ον.
Την Πεποίθηση ότι η χρονιά
που διανύουμε θα αποτελέσει
σημείο καμπής για Τηνχώ
ρα μας καθώς ολοκληρώνεται
Το πρόγραμμα, εξέφρασε η υπ'
Σελ.4
Σελ. 5
M. Τρίτη 3 Απριλίου 2018 . Αριθμός φύλλου 893 . 0,50 ευρώ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
OIKONOMIA
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΣΕ 1Λ1rro H KOINONIA!
ΑΟΚληΡήΤΙραγματικότητα
φόβοι και
ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Στην αρχη ενός νέου κύκλου ανάπτυξης και δημιουργίας. βρίσκεται
η Aegean, ανέφερε ο αντιπρόεδρος
του Ομίλου Ευτύχος Βασιλάκης, με
την υπογραφή προσυμφώνου με
την εταιρεία Airbus για την andκτηση έως 42 συνολικά αεροσκαφών νέας ΥΕνας.
"Σε μία Xpowa avamuξης. αν και χομηλότερης της αρχικά αναμενόμενης, για την Ελληνική οικονομία, η
ΕΤΕ καταφερε να οχυροπουήσει τα
αποτελέσματα της. στους βασικούς
τομείς των εΥΚωριων δραστηριοτ
τών της ru0ε ο διευθύνων σύμΤα τέσσερα βήματα για
την αποκατάσταση της
.Σελ. 9
Βουλος Λεωνίδας ΦραγκιαδάΣη 7
# ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΊ ΡΥΘΜΟΙ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
βουλος της Wind Ελλάς Νάσος Zap
καλής, σημειώνοντας πως το 2018
θα είναι μια χρονιά ανάπτυξης, Προοθετοντας "YAonoroaE επενδύσεις
που ανήλθαν στα 95 εκατ. ευρώ την
Για τη συνέχιση υλοποίησης των
σημαντικών έργων στους τομείς
της τεχνολογίας και ιδιαίτερα την
ανάπτυξη του δικτύου των VLTs και
των SSBTs, αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ
Damian Cope, εκφράζοντας την
ικανοποίησή του
Σελ. 9
Τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον ιστότοπο www.vradini.gr