Πρωτοσέλιδο Φωνή news:Recognized text:
ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 11

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018