Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
, Ίδρντής . Nu όλαος Kap
άνος 1951-1974 Ίδιοκημα-Β δότρια Σταυρίδο! Στιλ ανή
ΔΡΑΜΑ, ΜΤΡΙΤΗ 3 ΑΠΡΙΑΊΟΥ 2018
ΑναχΤή συήτηση στη Δράμα
του Νευροκοπίου εντυπωσίασαν
«Αναλαμβάνουμε
ταν πρωτεύουσα
Των πράξεών
μας!»11 της Α.Μακεδονί
Αθλητ
2 ο 518 MT Π Κ. Νευροκοπίου | Σύμφωνα με πληροφορίες στις 12 Απριλίου οι οριστικές αποφάσεις |
φυλακές Νικηφόρου
a pao ren "Εξελίξεις για την συγχώνευση Αόου: Δράμα
papo nep 20 oooo MT to Του ΤΕΙ ΑΜΘ με Το Διεθνές Δ ρωτήσαβολυώνΔρά as
πλεον ως Μονάδα Β R ea aapampou op καουν φος τοπο
θα εκπαιδεύονται
Σε επερωτήσεις βουλευτών
RPnOY 200 άτομα, ήταν οι πρώτα
στο 518 M
NT mm
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κυρις λεπτομέρειες η ανακονωση Του Υπ Παιδείας για τη συνεδρίαση της Επιτροπής δομο ευτο e a
o dep
καιωμάτων κ. Κοντονής, έδωσε κονή anaw
ΗΜΑΝΤΙΕΣ Ε ΛΕαΣ φαίνεται Πως υπάρχουν
ΠΟΤήμο ΘεσσαλΟΝΚης. Στα τέλη της περασμένης δομάδας, υπήρξε για πράπη φορά συναντηση της
Emporής γιατην συΧΟΝΕυση τριών ΑΕΙ στην Κεντ κή |
έχουν 200 ελιά και θα nopolv να φιλο5voiv 600 κρατούμενους. Σε άλλο σημείο ο
υπουργός cimε ότι, από το Νο4Αριο του 2017
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π.T
Χάρτης, Παρ' όλα αυτά, επίσημα, δεν ανακανοοκε t
πράγματα: «Ι. Βιδόθηετο Προεδρικό Διάτησης θα λατουργήσε με πέντε Τμήματα
Διοίκησης, Οκονομκού, KONUN κής ΕργοΓαβρόγλου: "Δεν θα κλείσει κανένα ΤΕΙ»
στο 518 M
ΣΤς 27 Μαριίου, μια μέρα rpwano τη σ ΝΕδ ίαση της
την κατάταξη των νεοσυλλέκτων στα δ.aφορα κέντρα Υποδοχής της χώρας, θα
αποστέλλο τα repimou 200 οπλίτες του
του, éxave avap0ρά σε συγχονυσε.ς naverl τημιο
Epupruw σε όλη τη χώρα Avapepquev0ς για το ζητημα
τον αγχο εύουν στην KevTpri Maebova Που αφορά
ΠΔ ήταν ο θεμέλιος λίθος, γιαί χωρίς από
δεν μπορούσε να γίνει κανος αχεδιασμός
στις βασικές μονάδες που θα um pe,
ocana έχει αρχα
μια υ rma. Ago(σσ ewod 28 Mop.
ΚΜΠ στις 22/12/2017καιητευκή επμέτρηση
KoeomTES
φους w από της ΑΜΘ cime:
Αυτό σημΟΑ Εάτ κάθε δ rpo, to Neu
ροκόηθα6xavbo κόσμο και σε κάθε op
τηδήμου κατου Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
κόσμο υο να α ουτο στ μ ρό
οβολό του, αλλάκα θα μπορΕί να Ywpf
Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση του Δήμου Δράμας
ολ λ ρτουρ η δου αατο euaea
νόμος στη Βουλή, που θα οροΤΙΟ ΠΟΕί αυτό
Κατά της εκρίζωσης των πλατάνων
συ την reoroir ή του για την Εξελιξη
nio av Tvor o δ μαρος Κ Νευροκο
αμο κ Κοντονη
dekankams naveNato
ΕΕΑξη
στο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου
ΕΤΑ ΘΕΜΑ έχει δημιουρ ηθεί με για οεππόλαη απόΟΠως einε ο κ. Κοντονής, όταν βγα η προνοι για αυτό το 518 Mrboa odmo Τάγμα
κράτησης της χώρας, που εί! 633 άτομα
Τότε, είαι πολύ εύκολο, ακόμα αν αυτές
λίτες, συνοδοίτων στρατητών, οι yo Είς
γύρω από το Αρχαιολογικό Μουσείο της
ρηθεί η Προβλεπότους Το NeupoKOm δηλασίασε τον πληθυσμό του Κι αυτό ήταν πάρα πολύ ευΟριστο, γιατί εμείς αοθανόμαστε κάτως μάρχου Τεχνικών Εργυν Δρόμος κ
μακριά και απομονωμένο. Σε κάθε ΕΣΣΟ, Tundorou λου
περίπου 250 σραυίτες θα βροοντα
αυτό Την περασμένη εβδομάδα, σε σχοτικό ρεπορτάζ με δηλώσας του αντιδηνα ληφθούν α αναγκαίες an φάσας
χει αυτή η δυνατότητα, ea éX0υμε για όλα τα
οπότε θα πολύ εύκολο να κά ου με αποTe άλλο σημείο, ο κ. Κοντονής einen αυτή
μος, λείει όμως το σημα TwdTepo, nou είαι
Σε δηλώσας του Χεπκά με το Πότε θα
γιαένα τόοο σοβαρό
το Αρχαιολογικό Μουσείο και σχεδια ζωση δεκάδων μεγάυπάρχουν w ατό, αναφέρακε μετα50 λων δév6ρων στο
κάντρο της πόλης
npéna η απόφαση να
λα04vera era ano
ευρεία δ βούλευση
η υδροδότηση. Και αυτό είνα ζήτημα του
'beaEeei η παρουοί των Ελλήνων
πολιτών σε αυτή την ακρηκή περιοχή,
Εμείς δεν μπορο με με τίποτε άλλο να
έχουμε τόσο κόσμο, μόνο με αυτό που
άλλον on,rp eerrava explot0ό ταομΟΝΟ ηλατά α. θα yhEIVéo ne4 δρόμο
nou θα euvei και την Kh ηση Των AueA,
ενώ η φύτευση θα οτικατασταθεί με
κηση Πολιτ w,
e 650 σαν
οιώσας
και του πάρκου της Αίας Βαρβάρας, αποτελεί mila nuohou Που
πόλης μαςκαένας απότους λόγους
που κάνουν τη Δράμα μος apodr
ανακο
Boredet Yaariaa καθήκον μας αυτό
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ ΟΕ.
ενου Είδητα κα όχι από συ pépov. Έχυ.
κάθε λόΥΟ να είμα ειχαριστημένος και
Αναλυτι ότερα η παράταξη της με!
νος αντιΠΟλίτευσης-nan+Zofp. μνάει
nou av Oppo
| Της υερο ου ηνο noiam
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
Αγγειοχειρουργός
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημιου
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όηισθεν Ι.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
Σε άλλο σημείο, Yi εται
Οοςγια διαπλάτυση του Πεκές τομογραφίες
στην repom oava είτε δημοαντε
1300628, Kiv. 6947778803
καθημερνά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
τηθεί στην Οφη το
Παραοοση
στα σαντουιτς

Τελευταία νέα από την εφημερίδα