Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο,τι Ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Διανομή τροφίμων στο
Κοινωνικό ΠαντοΠωλείο
του ΔΕυρώτυ» σελ.7
Το Πρόγραμμα
του Μητροπολίτη Μάνης
κ. Χρυσοστόμου» σελ 8
Εντός έδρας ήττα
τον Κισσαμικό με 3-1. σελ 15
| για τη ΣΠάρτη από
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
M. Τρίτη 3 Αηριλίου 2018 rEroc 22. I Αριθμός 5373 | Τιμή φύλλου 0,50€
Τηλ. 2731 081253 Fax:2731 081250 * [email protected]« www.lakonikos.gr
Στασιμότητα παρατηρείται στις εμπορικές Πράξεις
Πασχαλινές ευχές
του σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτη
κ. Ευσταθίου
Κρατάει πρωτιά η Λακωνία
στην τιμή του ελαιολάδου
Μεστές σε περιεχόμενο και
μηνύματα είναι και οι φετινές
Πασχαλινές ευχές του σεβαMoK.
Ευσταθίου. Αναλυτικά, ο σε
πτός ηαμενάρχης αναφέρει τα
Άλη0ώς Ανέστη!
έορτασμο της λαμπροφόρου
Αναστάστεως τού Κυρίου μάς
νομαι
Οι ΗΠΑ χρηματοδοτούν έρευνα για τις ιδιότητες του ελληνικού προϊόντος
ειχες μας ααμά
τους χειμωνιάτικους μήνες οι
τιμές του Προϊόντος θεωρείται
ενδεικτική της περιόδου αυτής,
Πτώση των τιμών ελαιολάδου
στις κύριες αγορές Ισπανίας.
Ιταλίας και Ελλάδας καταγροφει η Ευρωπαϊκή Eniponn σε
ανακοίνω ή της. Οι τιμές είναι
μειωμένες σε σχέση με την αν
τίσταχη Περσινή περίοδο, ενώ
στην Ιταλία εντοπίζονται οι
υψηλότερες τιμές μεταξύ τον
τριών, στο παρθένο αλλ και
στο έξτρα Παρθένο ελαιόλαδο.
Στη χώρα μας' το έξτρα Παρθένο ηωλείται στα 3,08 ευρώ
στα Χανιά. επίπεδα που είναι
13,5% χαμηλότερα από ηέρυσι.
όταν η τιμή είχε διαμορφωθεί
στα 3.56 ευρώ. Η υψηλότερη
τιμή καταγράφεται στη Λακανία στα 337 ευρώ, η Χαμηλότην ατά Ge προ οτ σας.
E χομαι μα ( μέτήν ύγεία
τού σώματος πού ενα. άγαθό
Εν τω μεταξύ, στασιμότητα | πολύτιμο νά έχετε καί τήν
στις Πράξεις επικρατεί αυτή την | ύγεά της,ψυχής σας ματί
Περίοδο και για τους αγροτι- Ι xapicaum, μοιάζομε άταφοι
τερη στο Ηράκλειο με 3 03
ευρώ και η μέση τιμή στα 3,16
ευρώ.
Μείωση τιμών και στασιμό
τητα στις εμηορικές Πράξεις
του έξτροπαρθένου ελαιολά.
δου καταγράφεται το τελευταίο
διάστημα. αν και μέσα στους
επόμενους μήνες και μέχρι το
καλοκαιρ, οι napoyo τες της
αγοράς περιμένουν ανοδικές
τάσεις στη ζητηση για το npo
ϊόν. Εξάλλου η διαγραμματική
καμπύλη Που ακολουθούν
VERpot
κούς συνεταιρισμούς της Σητείας καθώς οι ηροσφορές
που δέχονται κρ νονται ασύμ
φορες.
να έχετε ρ δο σ όλες τίς
δραστηριότητές σας μά πρό
πάντων πρόοδο στήν άρετή
| πού πρέπει νά είναι τό κύριο
μέλημά μας, άφού κάθε τί
που χαιρίζεται άπό τήν άρετή
άκόμη καί ή έπιστήμη είναι
πανουργία καί δέν διευκολύ.
συνέχεια σελ.9
Όλα τα μέτρα και οι συμβουλές της ΕΛΑΣ
Επί Ποδός η Αστυνομία για το Πάσχα
οακομαδτικαν
Σ ς διαβεβαιώνω γιά τήν
έκτίμησή μου στό πρόσωπό
σας καί γιά τήν άδιάλειπτη
1 προσευχή μου προκειμένου ν'
| άποκτήσετε και μέ τή δική
1 σας άγωνιστική προσπάδεια
| τά προαναφερ0έντα άγοθά
καί νά νοιώσετε μαξί μέ τούς
δικούς σας άνδρώπους τήν
Για την anoponn Παραβατικότητας και την ομαλή έξοδο των εκδρομέων
Εντατικ0no|ούνται οι δράσεις
των υπηρεσιών της Ελληνικής
Αστυνομίας σε όλη την επικρά
τεια, με την εφαρμογή αυξημέ
τη διασφάλιση υψηλού επηέδουεηχειρησιακής ετοιμότητας
και ανταπόκρισης στις αυξημένες an°τήσεις της εορταστικής
Ο συνολικός σχεδιασμός, nou
αφορά σε όλη την επικράτεια,
καθώς και τα επιμέρους σχέδια,
σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες
κάθε Υεωνραφικής περιοχής.
έχουν ως στόχο την προληπτική
και αποτρεπτική Παρουσία και
δράση της Αστυνομίας, καθώς
Και την an°τελεσματική Παρέμαστυνόμευσης και τροχαίας.
Που αναπτύσσονται σταδιακά
| πραγματική ευτυχία.
| Αναστάντα Κύριο μας
Θερμός Ευχέτης σας πρός τόν
τις επόμενες μέρες εν όψει των
εορτών του Πάσχα.
+ Ο Μονεμβασίας
Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, στο Πλαίσιο
σχεδιασμού, έχουν απευθυνθεί
σε όλες τις αστυνομικές υπηρε
σίες ειδικότερες εντολές και κατευθύνσεις, με απώτερο στόχο
«Facebook, twitter,
Βαση της.nnou onaio.ital n
1nstagram κτλ»
συνέχεια σελ. 9
του Πάνου Μηνακάκη
>σελ.3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα