Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία 6μηνων εντόκων σης 4 Απριλίου
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μ.Τρίτη 03/04/2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 1.00 E- Ετος: 260-Αρ Φύλλου:
Ξεπερνά τα 2,2 εκαΤ. ευρώ η απόκρυψη φορολογητέας ύλης
χρονια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Φλέβα αφορολόγητου «χρυσού» ανακάλυψε η ΑΑΛΕ
Βορείου Ελλάδο
48ωρο λουκέΤο σε Τουριστικό γραφείο
Τέλος λιγνίτη και στους ιδιώτες
Τρια κινητρα για TOUC
Αυσιοδ αΣΤαβάκηγια «μνηστήρες» Των λιγνιτικών Της ΔΕΗ
έξ0δοαπόταμνημόνια
Τη Προβλέπει το διαγωνισμός Πώλησης των μονάδων
μεκαλήρυ μισητου
νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ. Πως θα γίνει η
απόσχιση και ο διαγωνισμός πώλησης των μονάδων
Μελίτης και Μεγαλόπολης. Ερχεται εθελουσία έξοδος
εργαζομένων με μπόνους. Τέλος λιγνίτη και στους
ιοιωτες.
χρεους
ημών των δικαιωμάτων εκπών
Με τα εμπόδια των υψηλών
Στο 8,45% Του ΑΕΠ
τών ρύπων CO2 και της ευρωπαϊκής ΠΟλιτικής Περί απανθρα.
ΚΟΠΟιησης της ενιαιας αγορας η
κυβέρνηση επιδιώκει να βρει
αγοραστές για τις Τέσσερις λιγνι
τικές μονάδες της ΔΕΗ ΔΕΗ
0,92% και μέσα από το σχετικό
Οι Οαπανες υγειας
2,4% το έτος 2016 ως Προς Το έΤος 2015
Η συνολική χρηματοδότηση για Τις δαπάνες
Υγείας ως προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Ως προς την συμβολή Του δημόσιου Τομέα
Προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα για το έτος 2016 στην συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες
ανήλθε στο 8,45% του ΑΕΠ έναντι 8,19% υγείας, παρατηρείται αύξηση από 58,3% το
του έτους 2015, σύμφωνα με στοιχεία της έτος 2015 σε 61,3% TO έΤος 2016. Σε ανηθ
θεσπίζει κινητρα
νομοσ un Ψηφιου επεν υτες
γιαΣΤΑΤ Η συνολική δημοσια χρηματοδότηση
εση, η συμβολή του ιδιωτικού τομέα στη
συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας
μειώθηκε από 39,9% Το έτος 2015 σε 38,2%
το έτος 2016
στους υποψήφιους επενδυτές.
συνολική χρηματοδοτηση για δυ
για δαπάνες υγείας Παρουσίασε αύξηση 7,3%
το 2016 σε σχέση με τις δαπάνες Του έτους
2015. Η συνολική ιδιωτική χρηματοδότηση
για δαπάνες υγείας παρουσίασε μείωση κατά
νες υγειας
την καθαρη εζ000 ano
το Προγραμμα
Ιαραταση εω
Μέχρι τις 29 Ιου- ΑΠΕ.
νίου θα μπορούν
να καταβάλλονται ΟΠως αναφέρεται η 31η Μαρτίου. αποζημιώσεων που υπέστησαν
Οι ειδικές ασφαλι- στην ανακοίνωση,
στικές εισφορές, η απόφαση nap- Έτσι «οι Παραγω- γούν»
υπέρ του ΕΛΓΑ για θηκε καθώς γοί όλης της
Το 2017, μετάτην «υπήρξαν παρα- Χώρας, διευ- Παράλληλα, ο εισφορές, καθώς
απόφαση παράτα- γωγοί που δεν κολύνονται στην οργανισμός, σε διαφορετική
σης Που έλαβε ΤΟ μπόρεσαν
διοικητικό ανταποκριθούν οικονομικών Τους μετά το Πέρας Της μπορέσουν να
συμβούλιο του στις ασφαλιστικές υποχρεώσεων καταληκτικής ημε- λάβουν αηοζημίωοργανισμου, Τους
σύμφωνα με το εώσεις» μέχρι την την δυνατότητα δοθεί άλλη napa
καταληκτική ημε- να καταστούν ταση, και καλεί
ρομηνία, Που ήταν δικαιούχοι τυχόν Τους Παραγωγούς
που τους αναλο- ζημιές Το 2017, να
ασφαλιστικές τους
να τακτοποίηση των σημειώνει Πως περίπτωση δεν θα
εξοφλήσουν
Η αγορα ακινητων
στην Ελλάδα απέχει πολύ
από το να αποτελέσει «ατμομηχανή»
για την ανάπτυξη
υποχρ- χωρίς να χάσουν ρομηνίας δεν θα ση