Πρωτοσέλιδο Αττικό Βήμα:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
www.attikovima.gr
ATTIKO BHMA
ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΧΡΟΝΟΣ 14ος AP-OYMOY 1220
Κ ΔΙΚΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: 7477
ITW nio ς
διοβάστε
την εφημερίδα μας
και στο διυδίκτυο
end ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Κατά 30% αύξηση
κακοδιοίκησns σε ένα χρόνο
Σημαντική αύξηση των βεβαιωμένων κρουσμάτων κακοδιοίκησns καταδεικνύει η έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2017, nou παραδόθηκε στον Πρόεδρο τηs
Βουλής. Την περασμένη χρονιά, οι αναφορές nou υπε
βλήθησαν αυξήθηκαν κατά 29,6% έναντι του 2016.
1 ΣΕΛ. 24
Αύξηση τον Περιστατικών ρατσιστικής βίας
Σύμφωνα με μελέτη της «Asprofos Engin nering» στην ευρύτερη Περιοχή
ΕΠίσκεΨη του Προέδρου
τns ΠΕΔΑ κ. Γιώργου
Ιωακειμίδη στον δήμο
Mit an om en ns
για τη δημόσια υγεία ο ΧΥΤΑ Φυλής
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
την αφρικανική σκόνη
Ένα τρομακτικό «κοκτέυ» ρύπων, Βαρέων μετάλλων,
ακόμη και ραδιενεργών στοιχείων, και μάλιστα όλα σε
τιμές nou υπερβαίνουν τα θεσμοθετημένα επιτρεπτά όρια,
διαπιστώνει στην ευρύτερη περιοχή του ΧΥΤΑ Φυλής, σε
ατμόσφαιρα, έδαφος αλλά και υπόγειο νερό, μελέτη της
«Asprofos Engineering» nou δημοσιεύθηκε στην
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
12-13
Συγκέντρωση στη Βουλή
των συμβασιούχων
των δημων
Σύμφωνα με το δημοσίευμα. Πρόκειται για μελέτη Που ανατέ
θηκε στην εταιρεία από τον ίδιο τον δήμαρχο Φυλής Χρήστο
nannou, και αναφέρθηκε σε φυλλάδιο της «Asprofos» στην
ελίδα 9 | Πρόσφατη
διεθνή έκθεση τεχνολογών Περιβάλλοντος
Verde. Tec»
Παράλληλα, η επεξεργασία των στοχείων για τους θανάτους
καιτις αίεςθανάτων για το 20151Βλ ΕΛΣΤΑΤ-Φυσική Kiνηση Πληθυσμού), επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την τρομοκτική τάση ανόδου συμμετοχής των νεοπλασιών στην
Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής.
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ
Δήμ0s Σαρωνικού:
Αναφορά nopelas του εθελοντικού
Προγράμματ°s 3-13
) Δήμο:Αχαρνών:
Στον Πρόεδρο us Δημοκρατίas
ο δήμαρχ0s Γιάννης Κασσαβός
Οι δήμοι τns Αττικns
τίμησαν την Εθνική ΕΠέτειο
ms 25ns Μαρτίου 1821
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΜΑΑΣ
Συμπαράσταση
του ΠροΥραμματ0s
«Βοήθεια στο Σπίτι»
Ενημέρωση δημοτών
για τα αδέσΠοτα ζώα συντροφ1as
«Οχι» allo ΚΑΣ
στον Τζον Λε Καρέ για
υρίσματα στο Louvio
Συνάντηση του δημάρχου
Σαρωνικού με τον
αν. υπουργό Περιβάλλοντ0s
odiacs 14-15
1 DE. 6-7
,,R10:
ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ!
ΚΑΡΤΑ ΚΟΥ
ΠΑΓΚΑΛΟΥ