Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ApiBu φύλλου 35.391 . M. Τρίτη 3 ΑπΡιλίου 2018 www.thamos news.g
wsev ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ
.ΕΤος 119ο ΚΑΟΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Τιμή 1 ευρώ
«ΚΟΡΙΟΙ ΣΤΟΝ ΚΟΡΦΟ ΤΟΥ ΤΑΤΟΥΛΗ) ΚΑΙ ΔΡΙΜΕΊΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΑΛΕΙΦΕΡΗ
ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑΤΙΚΟ ΑΣΤΕΙΟ
η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-Τατούλη
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΑΑΗΑΕΓΓΥΗΣ
Κανένα σπίτι χωρίς
ρεύμα, δημόσια ΔΕΗ
Eat in.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΧΑροπέδες σε 25 άτομα
στη Μεσσηνία
Η Νομαρχιακή Επτ Ροπή Του ΣΥΡΙΖΑ Μασσηνίας αξέδωσε
αναΚΟΝωση χθες, στην οποία ξεκαθαΡίζ£1 ότι ouT& γ'
αστεία έχεταιτην εικαζόμενη π Ροσδοκία TOUTspipeper
Αναπτυξιακό Συνέ Ρο στην ΤΡίπολη για svSex0μένη συvepyala Τατούλη-ΣΥΡΙΖΑ στις TepipepeRK4ς εκλογές
Tou 2019
ΕΔΕ για Την υπαΒασητων υποκλοπών στα YPapelo της
KupepiNOV Καμμα. Η ανακο Νωση πΡοεκυψε λόγω της
παΡαφιλολογίας πο υ αναπτύχθηκε ματά Tantpi pepe K.Ka
Ελάνης Αλειφέρη
Επιστρέφουν
στις δουλειές τους
Οι συμβασούχοι
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤ
Καλό TTacxa
ΝΕΟΣ ΕΚΟ ΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΠΛΑΚΑΚΙΑ
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΤΖΑΚΙΑ-ΣΟΜΠΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ YAIKA
DE EKDEEIAKOEXOPOE ME
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΤΑ: ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΑΟΗΝΩΝ 140
Τηλέυρωνο: 27210-21135-5 * Φοξ: 27210-52006
e-m [email protected] www.mdamtegr
Νικόλαος Τομαράς ΞΥΛΕΙΑ
ΣΤ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ στα Ακοβπικα
t 27210 24169,6949243001
9 ΣΤΚωστόηουλου-Καλαμάτα
www.pantazisak.gr * Τηλ. 27210 63450
ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΜΕ σε νέα διευθυνση
ATE EINA OI TIME MAI KAI OXIOI ΠΡΟ100PE MAI
Θερμές ευχές για
ΚΤΕΟ 50% ΕΚΠΤΩΣΗ
Καλή Ανάσταση &
Καλό Πάσχα!
ail.com
(Ειδικός έλεΥΧΟ ABS)
100% Ελληνική
EXPRESS
ΚΑΡΒΟΥΝΟ
www.tomaraswood.gr
ΚΛΗΜΗΣ
CEITTER ELECTRITIS
27210-6605
www.eptessten.g
27210 69454
klimiscoal.gr
ANAK YKAS!ΣΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΣΑΣ
82 Ah 79,99
100 Ah 99,99
SNACK CAFE
50 Ah 49.99
S2 Ah 59,99
oursV 10:00
ΜΑΡΑ ΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ
DELIVERY: 27220.22522 ΜΕΣΣΗΝΗ
xeiou)
YG0ας 14, Τ.Κ 2
όλοι οι καφέδες ηακέτο
Trn: 2721 D-B 1 7D7 K: ό9 78773939
Emal241DD.cam