Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

13oC, 12.00

18oC, 8.00 μ.μ.

12oC - Υγρασία 52%-96% - Άνεμοι: ΝΔ - Ν 1 μπ. Ανατολή ηλίου: 7:06 - Δύση ηλίου: 19:49

€0.80

Áíáæçôþíôáò ôç ãñáììÞ ôùí ïñéæüíôùí!
Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, αισθάνεται πιο κοντά στον Τούρκο πρόεδρο Ρ. Τ. Ερντογάν. Ουδέποτε το έκρυψε. Σε αντίθεση με
την ατμόσφαιρα Μπερίσα και παρά το γεγονός ότι ο άλλοτε προσωπικός γιατρός του Εμβέρ Χότζα, ενεργοποιούσε την ισλαμική ταυτότητα της
γείτονος μόλις ερχόταν στα πράγματα, ο γιος του Χρηστάκι Ράμα δείχνει περισσότερες προτιμήσεις στην Ανατολή παρά στη Δύση. Στην παρούσα
φάση και με αφορμή την ενημέρωση του Ν. Κοτζιά στους πολιτικούς αρχηγούς, σημειώνεται η ελληνική επιδίωξη της διευθέτησης χρονιζουσών
διαφορών με τους βόρειους γείτονες, προκειμένου να απομείνει η αποκλειστική εκκρεμότητα με τον ανατολικό σύμμαχο. 3 >>
Costa Deliziosa:ÅðéâÜôåò: 3.570
09:00 - 14:00
Aida Aura: ÅðéâÜôåò: 1.687
10:00 - 20:00

Τρίτη 3 Απριλίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4621

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ðüóï Üññùóôïò åßíáé ï ôñüðïò æùÞò!


Ï ÷Üñôçò
Èñçóêåõôéêüò ôïõñéóìüò...
ôùí íåïðëáóéþí
óôçí ÊÝñêõñá

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τα βασικότερα συμπεράσματα της επιδημιολογικής μελέτης του Ιατρικού Συλλόγου, ανακοινώθηκαν χθες σε συνέντευξη τύπου
στην Ιατροχειρουργική Εταιρεία. Οι
πρώτοι δείκτες αφορούν στα ποσοστά θνησιμότητας από κακοήθεις νεοπλασίες.
Στο πλαίσιο της διερεύνησης του επιδημιολογικού προφίλ του πληθυσμού της Κέρκυρας, ο Ιατρικός Σύλλογος πραγματοποίησε μια μελέτη
θνησιμότητας από κακοήθεις νεοπλασίες στο επίπεδο της περιφερειακής Ενότητας.
Σελίδα 5>>

Ενθουσιασμένοι, μερικά μέτρα εμπρός από το λείψανο τ’ Αγιού, κι ενόσω η λιτανεία εξακολουθεί, φωτογραφίζονται!

Ôï Corfu Food & Wine
Festival èá ôéìÞóåé
ðáôÝñá & õéü Ìðïôñßíé
Ç ÐáíçðåéñùôéêÞ
äåí èÝëåé Ýñåõíåò
ðåôñåëáßïõ
óôçí ¹ðåéñï

4 >>

Äåßôå ôï öåôéíü
åïñôáóôéêü âßíôåï
ôïõ enimerosi.com
ãéá ôï ÐÜó÷á

9 >>

Ôï 1ï ÃõìíÜóéï
óôï Óðëéô
ôçò Êñïáôßáò
8 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα