Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
E Agrenda
Trails
AgroNews.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΑΓΟΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΒΡΟΥ
An Suniu 646 wwwas
Σαββοτο 31 Μορτίου & Kupemen 1 Anp4λίου 2018
κοΑ: 7744
ISShi 2241 9446
Tun 3 Eupta
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
Δουλεύει, ΟΠως κάθε
χρόνο, προκαταψυκτης
στον ndyo κρατάει το Εμπόρο, nprv τη
Παιδί του Καραμίχα,
αδελφός του Κοντού
Στα χρόνια no, το ΠΑΣΟΚ έπεφτε,
μετοχές Taenn στο nameo
xpnlatotip'ο ανέβαιναν, σελ 58
M.E36ομάδα. Στόχος το 5 Ευρώ aca 22
Μια 300άρα
επιπλέον
για Νέους
Άγρότες
STOP από Φέτα
οι εισαγωγείς
401 TUV tup0κάμων, σελ. 46-47
Στους 16.000 θα φθάσουν οι δικαιούχοι
Χωρίς ATAK
τα νοικιασμένα
Ενα χρόνο nous uK to ΟΣΔΕ του
ΠΟΤοβήματου 11ου, Avamv6ακού
τανομής στο χρηματοδοτικό σχημα
tuipotounoupytio σελ. 8-9
Ens Toinpas oc μία κίνηση rou μυ,
piu' και EKMyts. Αναμένεται upa
ωσns μπορούν υορα να np00Kopi
ουν καί όσοι υιιοβα λλουν annan
ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
EYPRKID
uitpe, ωστε να φθίοουν τα 300 ε.
κατ' cupoa και να Ενταχ Ουν ολοι οι
Νέου, Ayp0ES Που ολοκληρωνεται
στ's 16 Απριλίου, σελ 10, 37
ΛΑΚΟΝΙΑ
Σχεδόν αδιαφορία
για το ελαιόλαδο
ΣΑΣ ΟΕΕ
Δύσκολα στο
αιγοπρόβειο
Τρέχει να προλάβει
η ομάδα ΣΑΣΟΕΕ
Βγήκε τροΠΟΠΟΙηση
για τα δενδροκομικά
ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ Averwonawn
naa σελ.46-47
Εμπορεύματα,
σελ. 21-22, 44
ουών σελ. 54
ΦΑΚΕΛΟΣ οελ. 27-28, 37, 38
ΣΑΒΒΑΤΟ t ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ.ΑΑΖΑΡΟΥ
Μηνας 3ος. Ε 6. 13
ΗΛΙΟΣ: AvgToan 07:12 . Δ0on 19:47
Πανσεληνος
ΚΑΙΡΟΣ Aamoc