Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Niias Kedos 1951 1974 Bontpiq Rikipa ir mainl Σηλιανή ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
Περίοδος Β' (1974)"
Ap. pilao 6880-11.6000.50 E
ομόφωνο απότο ΠΙ η χρηματοδότηση
Διπλασιασμός κονδυλίων
εξωστρέφεια της εκδήλωσης
ΣΤΟ Grosseto της Ιταλίας
Το 2ο ΕΠΑΛ
Δράμας συμμετείχε
Νέο Πανελλήνιο ρεκ
σχολικών αγώνων
ΙΙΤα παπαδάκια
TO 2019 και Π
στο πρόγραμμ.,ro.
από την Δραμινή
«Αραμονογνωσία
Erasmus+«Feed4Saving»
A. Κιόρογλου
Σε κατάστασηέ Τα της
Θετική γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ
| Συνεδρίαση της Αναπτυξιακής
Δράμας Α.Ε. για το τοπικό
ανάγκης περιοχές Παραχώρηση γεωργικών εκτάσεων πρόγραμμα CLLD LEADER
Εκατ στοοηέτο κ ης ανά ηςΤλ. στη ΔΕΗ για κατασκευη φράγματος της ears a σμα ο άματος
στην περιοχή του Τεμένους
του νομου
τικής Προστασίας κηριχθήναν περιοχές
τον αμυν Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου
asu ote ou e a e oro et p ου,
την eio σμένη nen pepe Mon της στο
Εκτάσεις από Την περιο Παρανεστ ου στο αγρόκτημα Πουσύκου, θόλου και Εάγναντου
> Η Κτηματική Υπηρεσία έχει μπλοκάρει το έργο καθώς ο ποταμός Νόστος είναι πλεύσιμος
Του θανάση Πολυμένη
Στη Ορία η συμμετείχα ο Πρ
ώρος του Δου η κού Συμ λί . A
ΑΤΑ πλεοψηφία από το Περιφερε°ικό
ΑΜΟ), πέρασε το ζήτηα της Υνωμοδ6τησης για παραχ(ρηση Υεωργοιών εκτάσεων
που Οτησε η ΔΕΗ ΑΕ από την περιοχή Παρατο έργο της κατασκευής του
T.EE-Α.Μ. κ. Δ Κυριαζίδης, κου ο ΔευΣύμφωνα με τα στοΟΕία που έχουν δοθεί στη
Στη συνεδρίαση, συζητήακε η nopeia
λογισμού 50 coat tupo και όταν ξεκιήσει θα
διαρκέσει 3 χρόνια και θα απασχολήσει τουλα
άστον 600 epyo,όμενους.
Το θέμα ήρθε στη συνεδρίαση του Περιφεροκού Συμβουλίου ΑΜΘ το βράδυ της Τετά0Η εν λόγω κήρυξη είναι αποτέλεσμα
1η Πρόσκληση Ειδήυσης ΕνδιαφέρονpepapMS AM.e., Χρήστος Μετος
προς τον Υ y. Πολιτκής Προστασίας,
Γιάννη Κ n, p μένου να τιμετοΤιστούν έκτακτες ανάγκες και να υπάρ
γιαπαρούρηση της Χήσης ακοήτων έναντι
ημήματος με δημοπρασία εμβαδού 98869,63
σκοπό την κατασκευή υδροηλεκτρκού έργου(YHLE Te
ους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπ Εης κ . ΤροΧαρακτήρα ουορηματοδοτούμενης δομόσ
τ μ που βρίο ο α στο αγρ κτημα Πολυσύ ou, e λου
και αγαντου του Δήμου Παρα εστίου N. Δράμας με φ ως δ η ης ύ
ις 1.765 500,00 €
Στο πλαίσιο αυτό, en epada κε η εταπροχωρήσει εντός της ερχόμενης
ας στη a ε ο
Ο Ο Ο
Σq|νάριο για Την Προστασία Δεδομένων τών Επιχειρήσεων στο Επιμελητηριο Δράμας
τέλ ομα τω έντονων οοτώσεων κα Όλες οι επιχειρησεις χωρις εξαιρεση φ peo e ampeo ςτης Πρι
ποταμού Αρδα στη Βουλταση ετ του υπα yo Ται στον Γενικο Κανονισμο Τουργίου Am τνης Α τυξης
Προστασίας Δεδομένων
καθώς έχουμε πλέον τη σχετική σ μφωνη
κριση της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 tou
αναγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύΧκατηγορίες δυνητικών Διαιούχών, όπως
ΟΤΑ Α & Β βαμού και
Λο άκα μικήε ότ rede
ις για τον υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων
οί Δημοσίου Τομέ
φέςφορές με
Δήμος Σουφλίου: Αμόριο, Λάβαρα,
Μάνδρα, Κοροφωλιά, Λυκόφη, Λαγυνά,
Οι προϋποθέσε
Του θα όση Πολυμένη
στοουν épYuv δημόσου χαρακτήρα. Δικαιούχοι σην εν λόγω δράη δύναται να
είναι και η Ομάδα Ταυής Δράσης ή
ναρο για τον Γενικό κανο
σμό Προστασίας Δεδομένων
τητες Ενίου, Δυοίων, Μαρασίων
Appu, Πλάτης, Ελαίας, Κομ ρων, espo
πλαίσιο των οποίων δύνα τα να υλατοιpo
Δράμας, oe ouvege
πλαση χορών σε αγροτικές repopéeraοι δημοκές εν τητες Νέας Βύσσας και
Kacu πως η ισχύς της κήρυξης
από την ημέρα ex& λωσης του
Με βάση τον
νονομό
ΠροσταΔεδομένων,
Eende
Μου ού ηςΤρ orrk
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
20η Μαρίου 2018 και θα δαρκέσει για το Ευρωπαϊκό Κονοβούλιο τον
διάστημα δύο μήνώ, bucmV 21η Molou. | Ατρίλιο του 2016, οι eno
δομένα, οφείλουν μέχρι 25 Μαϊου
Πάτκας-Μασμανίδης
2018 va
πλήρως στς pemodo; omor
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
Αγγειοχειρουργός
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Πτολεμαίων 10, Δράμα
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Τηλ. 2521300628, Κιν. 6947778803
ήσσηγήους στο oeundgo
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
δάρου, Γενική Διευθύντρια Διαβαλκανικού KAΑναίμακτη-Αξονική Στεφανιογραφία
Μουρούτης-Νριονιστής,
καθημερνά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
48 χρόνια
Παραοοση
στα σαντουιτς
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα