Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πασχαλινή κατασκήνωση
και δωρ°έκθεση από την
ενοίαΑ. Είδαν ο >σελ 7
| Το Πρόγραμμα του
Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
ΜητροΠολίτη κ. Ευσταθίου
τη Μ. Εβδομάδα> E 8
Η αθλητική κίνηση
στη Λακωνία > σελ 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣάΒΒατο 31 Μαρτίου 2018 | Έτος 22-1 ΑΡιθμός 5372] Tun φύλλου 0,50€
Τηλ. 2731 081253 Fax:2731 081250 * [email protected]« www.lakonikos.gr
Συνέντευξη του διευθυντή του ιδρύματος Αν. Τρακάκη
Ειδικό βοήθημα
επανασύνδεσης
ρεύματος παρέχει
ο Δ. Μονεμβασίας
oovom,
«Στόχος ένα καλύτερο και
βιώσιμο Γηροκομείο Σπάρτης»
Μιλάει για τα προβλήματα από την έλλει"μη ΔΣ
Ο Δήμος Μονεμβασίας ενημερώνει ότι οι καταναλωτές
με χαμηλά εισοδήματα nou
έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας λάγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. μπορούν να
υποβάλουν αίτηση για την
εφάπαξ χορήγηση ειδικού
Βοηθήματος Προκειμένου να
αντιμετωπισουν τις ενεργειακές τους ανάγκες.
Για την unoB0λή σχετικής alτησης. οι προς εξέταση δι| καιούχο, θα ηρέπει: 1.Να
bouvanoouv εθεί oro τοδί
κτυο Παροχής ηλεκτρικης
Με αέναη Προσφορά στην τοηική κοινωνία της Σηάρτης το
Γηροκομείο Σηάρτης αποτελεί
διαχρονική «κιβωτό» φροντίδας
των ηλικιωμένων στην ευρ
τερη περιοχή της λακωνικής
πρωτευουσας.
Το Γηροκομείο η ρεΤην μορφή
nou έχει σήμερα το 1964, Παλαι.
ότερα-και ηριν οικοδομηθεί το
κρατικό νοσοκομείο-λειτουργούσε ως νοσοκομείο απόρων,
τοοηοίο ιδρύθηκε αηό το Φλανθρωτικό Σύλλογο Κυριών
Σπάρτης «Οι Άγιοι Ανάργυροι
Είναι Νομικό npooc no con
κού Δικαίου υπό την εηοπεία
του ΥΠΟυργείου Κοινωνικών
Υηηρεσιών. Η Προσφορά του
είναι Πολυδιάστατη, an°τελών.
τας ηυλώνα της κοινωνίας. Παρέχει στέγαση διατροφ , Πλήρη
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
καθώς και φιλοξενία σε ηλικιωμένους αυτοε unn ρετουμενους
και μη Με υ νεί α την Βατιστη
napox unn εσι ον. ε oo paalζοντας άνετη και ευχάριστη δια
μονή στο χώρο του ιδρύματος,
Σήμερα το ίδρυμα on00χολεί 28
εργαζόμενους (νοσηλευτικό.
Βοηθητικό και διο κπτικό npo
σωπικό, καθώς και έναν ιατρό
[ειδικότητας ηαθολόγου), ένα
φυσιοθεραπευτή και έναν κοι
νωνικό λειτουργό Οι ηλικιωμέ
vot nou qu ο ενού ται την
δεδομένη χρονική
ίδρυμα ανέρχοντα στους 68.
, λόγω ληξιηρόθε
σμων οφειλων, μέχρι και την
ημερομηνια έναρξης ισχύος
ενεργειας
στιγμή στο 1 της ανωτέρω
ΚΥΑ, δηλαδή
έως και τις 14.02.2018, 2.H
an°σύνδεση ηαροχής ρεύμα.
τος θα πρέπει να αφορά την
κύρια κατοικία του υπό εξέταση δικαιούχου, 3.Να Πληρούν τα εισοδηματικά και
περιουσιακά κριτήρια, όπως
αυτά ορίζονται από τη σχετική
συνέχεια σελ.9
θαυμασμός για την Άντρια Ζαφειράκου
Η καλύτερη δασκάλα στον κόσμο
κατάγεται από το Γύθειο
Γνωρίζει εκφράσεις σε 35 γλώσσες για να επικοινωνεί με τους μαθητές της
Η Ελληνοκύηρια εκηαιδευτικός δασκάλου και να ενθαρρύνει «φαινόμενο δασκάλας και αρχη
Αντριο Ζαφειράκου ανακηρύχ. τους καλύτερους. Ηκ.Ζαφειρο- γού, nou καθοδηγείται από
θηκε η καλύτερη δασκάλα του κου έλκει την καταγωγή της anό ηθική και μια ηαθιασμένη επιθυκόσμου, κατακτώντας το "Βρα. το Γύθειο Λακωνίας από την μία να δίνει σε κάθε μαθητή στο
Βείο Παγκόσμιου Δασκάλου» ηλευρά του ιερέα Πατέρα της. αχολείο τηςτον κόσμο».Ηταν μια
του Ιδρύματος Varkey (Global Διδάσκει καλλιτεχνικά στο κοι- από τους δέκα φιναλίστ του δια.
Teacher του Varkey Founda- νοτικό σχολείο του Αλπερτον στο γωνισμού. στον onoio οι unophtion], Που θεσπίστηκε το 2015για Μηρεντ του Ηνωμένου Βασι- φιοι σε Παγκόσμιο επίπεδο ήταν
να αναδείξει το επάγγελμα του λείου και χαρακτηρίστηκε ως Πάνω από 30.000!
Η Προθεσμία unoB0λής am
σεων έχει οριστεί από
30/3/2018 μέχρι 20/4/2018.
συνέχεια σελ.7
Η ταβέρνα του Zn!
| γράφει ο Βαγγελης Μητράκος
συνέχεια οελ 8
>σελ.3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα